ร้านอาหารอร่อยของ นนทบุรี ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี

ร้านอาหารอร่อยของ นนทบุรี  ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
เลือกจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
อุทยานกาญจนาภิเษก

อุทยานกาญจนาภิเษก เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจ มีอาคารที่เป็นจุดเด่น คือ วิมานสราญนวมินทร์ เป็นพลับพลาโถงเครื่องยอดแหลม ตั้งอ ...

ตลาดน้ำวัดตะเคียน

ตลาดน้ำวัดตะเคียน เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี มีการล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งคลองบางคูเวียง และ ...

ตลาดน้ำไทรน้อย

ตลาดน้ำไทรน้อย เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง เป็นศูนย์รวมของอาหารคาวหวาน ผัก ผลไม้ มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามั ...

วัดเพลง

วัดเพลงเป็นวัดที่น่าสนใจ มีลักษณะสถาปัตยกรรมและลายปูนบนพื้นที่เหลืออยู่ว่า สร้างขึ้นในสมัยพระนารายณ์มหาราชและอาจมีสภาพเป ...

วัดกู้

วัดกู้ เป็นวัดที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง บริเวณริมน้ำหน้าวัดเป็นจุดที่เรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ พ ...

วัดแก้วฟ้า

วัดแก้วฟ้า เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ตำบลบางขนุน วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ ...

วัดบางจาก

วัดบางจาก เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.นนทบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2365 เดิมวัดบางจากสร้างอยู่ริมคลองบางภูมิ ต.บางพล ...

วัดชลอ

สิ่งที่น่าชมในวัดชลอคือ โบสถ์เรือหงส์ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2526 โดยหลวงพ่อวัดชลอหรือท่านพระครูนนทปัญญาว ...

วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เป็นวัดที่น่าสนใจ ภายในวัดมีพระมหาเจดีย์ สูง 30 เมตร ตั้งอยู่ด้านหลังโบสถ์ บรรจุพระบรมสารีริก ...

วัดกระโจมทอง

วัดกระโจมทอง เป็นวัดที่มีความน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งที่ต้องไปนมัสการ อยู่ที่ตำบลวัดชลอ ริมคลองบางกรวย วัดกระโจมทองสร้างขึ้นป ...

Hotel & Travel in Thailand

ร้านอาหารเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ร้านอาหารไทย ครัวแม่น้องหนุน

ร้านอาหารไทย ครัวแม่น้องหนุน

Rating : 8/10

ที่อยู่ : 2/3 หมู่ 4 บริเวณสะพานพระนั่งเกล้า ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรไม้ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

อาหารพื้นเมือง แกงป่า

อาหารพื้นเมือง แกงป่า

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ : 285/162 ซอยวัดบัวขวัญ ประชานิเวศน์ 3 ส่วน 3 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

 ร้านอาหารเพลินอารมณ์

ร้านอาหารเพลินอารมณ์

Rating : 8/10

ที่อยู่ : 64/2 หมู่ 10 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

 ครัวสะเด็ดข้าวต้มหม้อดิน

ครัวสะเด็ดข้าวต้มหม้อดิน

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ : 33/1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

Thailand hotels Thailand hotels