เที่ยววัดมธุรสติยาราม ที่พักวัดมธุรสติยาราม สถานที่ท่องเที่ยววัดมธุรสติยารามแผนที่วัดมธุรสติยาราม

เที่ยววัดมธุรสติยาราม ที่พักวัดมธุรสติยาราม สถานที่ท่องเที่ยววัดมธุรสติยารามแผนที่วัดมธุรสติยาราม
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
ตุ๊กตาชาววังเป็นประดิษฐกรรมดินเหนียวที่สวยงามแสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ...
อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์
อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งเป็นชาว ...
อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว
อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้วเป็นอนุสรณ์สถานซึ่งประดิษฐานรูปเหมือนของวีรชนคนกล้า 2 ...
วัดม่วง
วัดม่วงเป็นสถานที่น่าสนใจ ภายในวัดมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น พระอุโบสถ ล้อมรอบด ...
ตลาดวิเศษชัยชาญ
ตลาดวิเศษชัยชาญ ตลาดนี้เป็นตลาดเก่ามีอายุกว่า 100 ปี เป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจ ...
Rating : 6/10
2048
วัดมธุรสติยาราม จังหวัดอ่างทอง

วัดมธุรสติยาราม มีพระอุโบสถเจดีย์และวิหารที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณกำแพงแก้วเดียวกัน โดยวางจัดกลุ่มได้เหมาะสม มีรูปทรงที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายชัดเจน พระอุโบสถลักษณะอาคารเป็นรูปโค้งสำเภาก่ออิฐถือปูน กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร

วัดมธุรสติยาราม จังหวัดอ่างทอง

วัดมธุรสติยาราม เดิมชื่อวัดกุฏิ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำประคำทอง ซึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเก่ามาแต่โบราณจึงสันนิษฐานว่าวัดนี้น่าจะสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งมีหลักฐานสำคัญหลงเหลือให้เห็นอยู่ กำแพงแก้ว พระอุโบสถเจดีย์และวิหารที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณกำแพงแก้วเดียวกัน โดยวางจัดกลุ่มได้เหมาะสม มีรูปทรงที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายชัดเจน พระอุโบสถลักษณะอาคารเป็นรูปโค้งสำเภาก่ออิฐถือปูน กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หลังคาสูง 6 เมตร มุงด้วยกระเบื้องดินเผา

สิ่งที่เป็นศิลปะชั้นเยี่ยมของพระอุโบสถ ได้แก่ “หน้าบัน” ทางด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถ ซึ่งคล้ายหน้าบันวัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นหน้าบันไม้แกะสลักลายอย่างวิจิตรพิสดาร เป็นลายดอกบัวอยู่กลางก้านขดปลายลายเป็นช่องห่างโต แปลกตรงที่ลายดอกบัวมีลักษณะคล้ายจะเป็นเทพพนมอยู่ยอดดอกบัว หน้าบันพระอุโบสถด้านหน้ามีการชำรุดแต่ก็ยังพอจะมองเห็นภาพออก ส่วนหน้าบันด้านหลังยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากรอบพระอุโบสถจะมีใบเสมาคู่ ซึ่งแสดงการถึงการเป็นวัดหลวงในอดีต ใบเสมาคู่นั้นจำหลักด้วยหินทรายแดง มีผู้สันนิษฐานว่าเป็นแบบสมัยสมเด็จพระนารายณ์

การเดินทางไปวัดมธุรสติยาราม วัดมธุรสติยาราม ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย เลยสี่แยกสายเอเชียเข้าอ่างทองไปประมาณ 300 เมตร เลี้ยวขวาเข้าปั๊มน้ำมันเข้าไปประมาณ 30 เมตร

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2019 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.