กาญจนบุรี กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี ทัวร์กาญจนบุรี

กาญจนบุรี กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี ทัวร์กาญจนบุรี
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว

จัดขึ้นทุกปีบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว ในปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการสร้างทางรถไฟสายม ...

งานวันอาบน้ำแร่แช่น้ำตก

จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน บริเวณพุน้ำร้อนหินดาด หมู่ 5 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ ภายในงานมีกิจกรรมออกร้านผลิตผล และ ...

รำเหย่ย

เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวกาญจนบุรีมาแต่บรรพกาลราวๆ 500 ปีเศษมาแล้ว จะเล่นกันในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น วิธีก ...

งานเทศกาลชาวเรือชาวแพ

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ที่บริเวณถนนสองแคว ริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี ภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ ...

Hotel & Travel in Thailand

กิจกรรมกาญจนบุรี

กิจกรรม เที่ยว อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

เที่ยว อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

Rating : 8.5/10
พฤศจิกายน - เมษายน ของทุกปี

นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนแนวเขาวางตัวในทิศเหนือ–ใต้เป็นส่วนใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเลประมาณ 100 – 1,000 เมตร ยอดเขาที่สำคัญได้แก่ ยอดเขาบ่องาม

กิจกรรมที่น่าสนใจ เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติไทรโยค

เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติไทรโยค

Rating : 8.5/10
พฤศจิกายน - เมษายน ของทุกปี

อุทยานแห่งชาติไทรโยค มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรม เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

Rating : 8.5/10
พฤศจิกายน - เมษายน ของทุกปี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 718 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่ในเขตตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 130 กิโลเมตร อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

กิจกรรมท่องเที่ยว ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

Rating : 8.5/10
พฤศจิกายน - เมษายน ของทุกปี

มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ มีน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศด้วยอาณาเขตอันกว้างขวางประกอบไปด้วยภูเขาสูง

กิจกรรม เที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว

เที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว

Rating : 8.5/10
มกราคม - ธันวาคม ของทุกปี

เป็นสะพานรถไฟสายมรณะ สร้างในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา เริ่มต้นจากสถานีหนองปลาดุก อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี ผ่านสถานีต่าง ๆ ใน จ. กาญจนบุรี เพื่อลำเลียงยุทธปัจจัยและกำลังทหารไปยังพม่า

Thailand hotels Thailand hotels