กิจกรรมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ที่พักอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ สถานที่ท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี แผนที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

กิจกรรมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ที่พักอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ สถานที่ท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี แผนที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
บ้านริมแคว
สัมผัสบรรยากาศของสายน้ำ ขุนเขา ผืนป่า ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างเต็มเปี่ยม ท่ ...
ยู อินจันทรี กาญจนบุรี
รีสอร์ทแห่งนี้ ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแควโดยใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที ห่างจากสนามบิ ...
ผึ้งหวาน รีสอร์ท
ผึ้งหวาน รีสอร์ท ชื่อเดิม : ผึ้งหวาน รีสอร์ท แควน้อย Pung-waan Resort Kwai Noi ...
เดือนฉาย รีสอร์ท
เป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศตะวันตกของก ...
ออโรร่า รีสอร์ท
ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี สำหรับผู้ที่ต้องการท่อง มีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) บ ...
ค่ายฝึกเขาชนไก่
ค่ายฝึกเขาชนไก่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ค่า ...
วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน
วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นวัดที่นิยมอีกแห่งหนึ่งในกาญจนบุรี วัดป่าหลวงตาม ...
อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ
อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง อุทยานปร ...
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ทุ่งนาคราช ...
ปางช้างไทรโยค
ปางช้างไทรโยคเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่น้อย ปางช้างไทรโยค ตั้งอยู่หมู่ที ...
Rating : 8.5/10
4512
ช่วงเวลา :
พฤศจิกายน - เมษายน ของทุกปี
โทรศัพท์ :
034 591122, 591334
 เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 718 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่ในเขตตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 130 กิโลเมตร อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

ท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 718 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่ในเขตตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 130 กิโลเมตร อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตั้งอยู่บนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย โดยมีเทือกเขารายล้อมอยู่ทุกทิศ เช่น เขาท่าช้าง เขาพนมมาร และเขาโทน โดยด้านทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ำแควน้อย

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้เคยมีการขุดค้นพบหลักฐานหลุมฝังศพและเครื่องมือเครื่องใช้ของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ภาชนะดินเผา ขวาน ทัพพี และกำไลสำริด ลูกปัดหิน ลูกปัดแก้ว ที่บริเวณริมแม่น้ำแควน้อยนอกกำแพงเมืองสิงห์ด้านทิศใต้ ซึ่งมีอายุราว 2,000 ปี มาแล้ว ในสมัยต่อมาของเมืองสิงห์คือ ช่วงเวลาที่มีการสร้างเมือง ปรากฏหลักฐาน ได้แก่ ตัวเมืองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร มีคูเมือง คันดิน และกำแพงเมืองศิลาแลงล้อมรอบ ที่กลางเมืองมีโบราณสถานทรงปราสาทสร้างขึ้นตามลักษณะศิลปะขอมแบบบายน และโบราณวัตถุที่เป็นประติมากรรมตามลักษณะศิลปะขอมแบบเดียวกัน ซึ่งจากลักษณะทางศิลปกรรมสามารถกำหนดอายุได้ว่าปราสาทหลังนี้น่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 หรือในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปกครองกัมพูชา มีศิลาจารึกหลักหนึ่งพบที่ปราสาทพระขรรค์ มีข้อความสรรเสริญความกล้าหาญและการบุญกุศลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และมีตอนหนึ่งกล่าวถึงชื่อเมืองต่าง ๆ 23 แห่งว่า เป็นที่ประดิษฐาน พระชัยพุทธมหานาถ ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องเมืองสิงห์และบริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะได้ระบุชื่อเมือง 6 เมือง ได้แก่ ลโวทยะปุระ สุวรรณปุระ ศัมพูกะปัฏฏนะ ศรีราชบุรี ศรีชัยสิงหบุรี และชัยวัชรบุรี เมืองศรีชัยสิงหบุรีก็น่าจะเป็นเมืองสิงห์ที่ตั้งปราสาทเมืองสิงห์ในจังหวัดกาญจนบุรี

เมืองสิงห์และปราสาทเมืองสิงห์คงถูกทิ้งร้างไปในช่วงที่เขมรหมดอำนาจ ไม่ปรากฏการเอ่ยชื่อถึงเมืองสิงห์อีกเลยในสมัยสุโขทัยและอยุธยา เมืองสิงห์ปรากฏหลักฐานอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ได้สถาปนาเมืองสิงห์ขึ้นใหม่อีกครั้ง แต่มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านเล็ก ๆ มีเจ้าเมืองปกครองขึ้นอยู่กับเมืองกาญจนบุรี จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว เมืองสิงห์ถูกลดฐานะลงเป็นตำบลเรียกกันว่าตำบลสิงห์มาจนทุกวันนี้

กรมศิลปากรได้เริ่มเข้าพัฒนาเมืองสิงห์ ตั้งแต่ พ . ศ . 2517 และต่อมาได้ดำเนินการจัดการในรูปแบบของอุทยานประวัติศาสตร์จนกระทั่งแล้วเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2530 และมีพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2530

โบราณสถานที่สำคัญ

เมืองสิงห์มีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยกเว้นด้านทิศใต้ ซึ่งติดกับแม่น้ำแควน้อย ซึ่งลักษณะของกำแพงเมืองด้านนี้ จะมีบางส่วนขยายออกไปตามแนวของแม่น้ำด้วย นอกจากนี้ยังพบสระน้ำ ทั้งหมด 6 สระ มีขนาดต่าง ๆ กันภายในบริเวณกำแพงเมืองสิงห์ มีการสำรวจพบโบราณสถาน เนื่องในศาสนาอยู่ 4 แห่ง แต่เนื่องจากเดิมไม่มีชื่อเรียก ฉะนั้นจึงเรียกชื่อว่า โบราณสถานหมายเลข 1 - 2 - 3 - 4 ตามลำดับดังนี้

โบราณสถานหมายเลข 1 มีองค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรม คือชาลาด้านหน้ากำแพงแก้ว ลักษณะชาลาเป็นรูปกากบาท กำแพงแก้วและโคปุระ เชื่อมต่อกับชาลาด้านหน้าที่เป็นโคปุระทางเข้ากำแพงแก้ว ชาลาด้านหน้าโคปุระระเบียงคต ลักษณะเป็นทางเดินยกพื้น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

โบราณสถานหมายเลข 2 ลักษณะเป็นกลุ่มอาคารที่สร้างอยู่บนฐานเดียวกัน เป็นฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน 2 ชั้น โบราณสถานจะถูกฉาบด้วยปูนขาว และมีลวดลายปูนปั้นประดับได้ค้นพบประติมากรรมหินทรายรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตา และแหวนทอง

บราณสถานหมายเลข 3 โบราณสถานถูกลักลอบขุดทำลายจนทำให้ไม่สามารถศึกษารูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่ชัดเจนของโบราณสถานได้

โบราณสถานหมายเลข 4 จากการขุดแต่งพบลักษณะเป็นเพียงพื้นของอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืน สันนิษฐานว่าเป็นฐานราก ไม่สามารถกำหนดรูปทรงที่แน่นอนได้ เพราะพบแต่เพียงพื้นของโบราณสถาน

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ นับเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในรูปแบบและแนวทางของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งแรกของกรมศิลปากรที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดบริการให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเข้าชม ศึกษาหาความรู้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะชนโดยทั่วไป

ข้อความ *

รูป
นามสกุล .jpg, .gif, .png ขนาด์ไม่เกิน 100 KB, กว้างไม่เกิน 600 pixel
ชื่อที่ใช้แสดง *
Email
แจ้งทาง Email เมื่อมีคนมา comment (Email จะถูกเก็บเป็นความลับ)
ส่งข้อความ ยกเลิก
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ HotelDirect.in.th ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@HotelDirect.in.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2020 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.