ชัยภูมิ กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ ทัวร์ชัยภูมิ

ชัยภูมิ กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ ทัวร์ชัยภูมิ
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
งานแห่เทียนเข้าพรรษา

งานแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (ประมาณเดือนกรกฎาคม) เป็นงานที่เทศบาลเมืองชัยภูมิจัดขึ้นทุกปี มีการ ...

ประเพณีรำผีฟ้า

ประเพณีรำผีฟ้า เป็นการรำบวงสรวงเป็นกลุ่มๆ ที่ภูพระ ซึ่งมีพระเจ้าองค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปแกะสลักในหินทราย สูงประมาณ 2 เมตร ...

งานประจำปีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพระยาแล

งานประจำปีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพระยาแล จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพระยาแลผู้สร้างเมืองชัยภูมิคน แรก จัดระหว่ ...

Hotel & Travel in Thailand

กิจกรรมชัยภูมิ

กิจกรรม มอหินขาว สโตนเฮนจ์ แห่ง เมืองไทย

มอหินขาว สโตนเฮนจ์ แห่ง เมืองไทย

Rating : 9/10
มกราคม - ธันวาคม ของทุกปี

หลายๆคนยกให้ทุ่งหินยักษ์นี้เป็น“สโตนเฮนจ์เมืองไทย” ในขณะที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกขานทุ่งหินขนาดยักษ์ว่า “มอหินขาว” ตั้งอยู่ที่ บ้านวังคำแคน ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูแลนคา

Thailand hotels Thailand hotels