บึงกาฬ กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ ทัวร์บึงกาฬ

บึงกาฬ กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ ทัวร์บึงกาฬ
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Hotel & Travel in Thailand

กิจกรรมบึงกาฬ

กิจกรรม ขึ้นภูทอกชมทิวทัศน์และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

ขึ้นภูทอกชมทิวทัศน์และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

Rating : 9/10
มกราคม - ธันวาคม ของทุกปี

บริเวณโดยรอบภูทอกมีทัศนียภาพอันสวยงาม เงียบสงบ รายล้อมไปด้วยป่าทึบซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ประกอบไปด้วยภูเขาหินทรายสีน้ำตาลแดงขนาดใหญ่สองลูกเรียงตัวอยู่ใกล้เคียงกัน นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภูทอกทั้งสองแห่งตั้งอยู่อย่างโดดเด่นได้ตั้งแต่ระยะไกล

Thailand hotels Thailand hotels