พระนครศรีอยุธยา กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัวร์พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัวร์พระนครศรีอยุธยา
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า

จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขบวนแห่ตามประเพณีของชาวอ ...

ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก

เนื่องจากนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาค ...

มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย

ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน มีการสร้างสรรค์สะสมภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสื ...

งานลอยกระทงตามประทีปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

จัดเป็นประจำทุกปี ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ภายในบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดขบวนแห่ ...

Hotel & Travel in Thailand

กิจกรรมพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม ปั่นจักรยานรอบเกาะเมืองอยุธยา

ปั่นจักรยานรอบเกาะเมืองอยุธยา

Rating : 8/10
มกราคม - ธันวาคม ของทุกปี

กิจกรรมดีๆ ขี่จักรยานเกาะเมืองอยุธยา มูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยจักรยานรูปแบบใหม่ที่เกาะเมืองกรุงศรีอยุธยา โดยมีจักรยานให้เช่าท่องเที่ยวพร้อมแผนที่และคู่มือเดิน

กิจกรรมที่น่าสนใจ เที่ยวชม วัดใหญ่ชัยมงคล

เที่ยวชม วัดใหญ่ชัยมงคล

Rating : 8.5/10
มกราคม - ธันวาคม ของทุกปี

วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังวัดแห่งนี้

กิจกรรม ล่องเรือรอบเกาะเมืองอยุธยา

ล่องเรือรอบเกาะเมืองอยุธยา

Rating : 8/10
พฤศจิกายน - เมษายน ของทุกปี

ล่องเรือรอบเกาะเมืองอยุธยา อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ ในอดีตราชธานีกรุงศรีอยุธยาได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( ยูเนสโก ) ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรม

กิจกรรมท่องเที่ยว เที่ยวชม วัดมหาธาตุ อยุธยา

เที่ยวชม วัดมหาธาตุ อยุธยา

Rating : 8/10
มกราคม - ธันวาคม ของทุกปี

ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ พงศาวดารบางฉบับ กล่าวว่าวัดนี้ สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาต มาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์

กิจกรรม เที่ยวชม วัดพระศรีสรรเพชญ์

เที่ยวชม วัดพระศรีสรรเพชญ์

Rating : 8/10
มกราคม - ธันวาคม ของทุกปี

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานครหรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

Thailand hotels Thailand hotels