ลพบุรี กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี ทัวร์ลพบุรี

ลพบุรี กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี ทัวร์ลพบุรี
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
งานทุ่งทานตะวันบานที่ลพบุรี

งานทุ่งทานตะวันบานที่ลพบุรี เชิญชวนทุกท่านถ่ายภาพ, ชมวิว, รถไฟ / จักรยานชมทุ่งทานตะวัน, การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผล ...

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง เชิญเที่ยวชมขบวนแห่อาหารเมนูต่างๆ การเลี้ยงอาหารลิงในรูปแบบโต๊ะจีน และการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนจ ...

ประเพณีกำฟ้า

ประเพณีกำฟ้า จัดขึ้นเพื่อขอพรจากเทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า และบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มักจะถือเอา วันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 เป็ ...

ประเพณีใส่กระจาด

ประเพณีใส่กระจาด ตามภาษาพวน เรียกว่า "เส่อกระจาด" เป็นประเพณีของชาวไทยพวนซึ่งถือปฏิบัติกันในเขตอำเภอบ้านหมี่ มักจัดให้มี ...

Hotel & Travel in Thailand

กิจกรรมลพบุรี

กิจกรรมท่องเที่ยว นั่งรถไฟ เที่ยวชมทุ่งดอกทานตะวัน

นั่งรถไฟ เที่ยวชมทุ่งดอกทานตะวัน

Rating : 8/10
พฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี

ชมดอกทานตะวันที่กำลังเบ่งบานสองข้างทางรถไฟ และสัมผัสกับธรรมชาติท้องน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ ช่วงเวลาที่รถไฟแล่นผ่านผิวน้ำ จะทำให้รู้สึกคล้ายกับว่ารถไฟกำลังแล่นอยู่บนผิวน้ำ

Thailand hotels Thailand hotels