กิจกรรมเกาะยอ เที่ยวเกาะยอ ที่พักเกาะยอ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา แผนที่เกาะยอ

กิจกรรมเกาะยอ เที่ยวเกาะยอ ที่พักเกาะยอ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา แผนที่เกาะยอ
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
พะโยมทอง โฮมสเตย์
พะโยมทอง โฮมสเตย์ Payom Thong Homestayให้บริการบ้านพักตากอากาศ กลางอ่าวเกาะยอ ส ...
บีพี แกรนด์สวีต
บีพี แกรนด์สวีต โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพัก 72 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ ...
ยี่ฟ้าแกรนด์ซิตี้
โรงแรมยี่ฟ้าแกรนด์ซิตี้ หาดใหญ่ ด้วยห้องพักระดับมาตรฐาน 84 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อำนว ...
หรรษา เจบี หาดใหญ่
โรงแรมหรรษา เจบี ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน ตั้งอยู่อย่างเ ...
สวนน้ำสวนสัตว์สงขลา
สวนน้ำสวนสัตว์สงขลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอย่างมากอีกแห่งหนึ่ง สวนสัตว์ส ...
เขาตังกวน
เขาตังกวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้ เขา ...
สวนสองทะเล
สวนสองทะเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง สวนสองทะเล เป็นสวนสาธารณะอยู่ ...
หาดม่วงงาม
หาดม่วงงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา หาดม่วงงาม เ ...
หาดทรายแก้ว สงขลา
หาดทรายแก้วที่จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง หาดทรายแก ...
Rating : 9/10
5466
ช่วงเวลา :
พฤศจิกายน - มิถุนายน ของทุกปี
 เที่ยว กิน ช็อป ที่เกาะยอ
 เที่ยว กิน ช็อป ที่เกาะยอ
 เที่ยว กิน ช็อป ที่เกาะยอ
 เที่ยว กิน ช็อป ที่เกาะยอ
 เที่ยว กิน ช็อป ที่เกาะยอ
 เที่ยว กิน ช็อป ที่เกาะยอ
 เที่ยว กิน ช็อป ที่เกาะยอ
 เที่ยว กิน ช็อป ที่เกาะยอ
 เที่ยว กิน ช็อป ที่เกาะยอ
 เที่ยว กิน ช็อป ที่เกาะยอ
 เที่ยว กิน ช็อป ที่เกาะยอ
 เที่ยว กิน ช็อป ที่เกาะยอ
เที่ยว กิน ช็อป ที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา

เกาะยอ : เป็นเกาะขนาดใหญ่ในทะเลสาบสงขลา สายนทีแห่งอารยธรรมของชาวสงขลา และชาวไทยภาคใต้นับร้อยปี พื้นที่เกาะยอส่วนใหญ่เป็น เนินเขาและภูเขาสูงประมาณ 10 – 151 เมตร

ทั้งเที่ยว ทั้งกิน ทั้งช็อป ได้ครบที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา

เกาะยอ : เป็นเกาะขนาดใหญ่ใน ทะเลสาบสงขลา สายนทีแห่งอารยธรรมของชาวสงขลา และชาวไทยภาคใต้นับร้อยปี พื้นที่เกาะยอส่วนใหญ่เป็น เนินเขาและภูเขาสูงประมาณ 10 – 151 เมตร โดยมีเขากุฏิเป็นภูเขาสูงสุดประมาณ 151 เมตร มีลักษณะเป็นภูเขาหินและเนินเขาดินลูกรัง ตั้งเรียงรายในแนวเหนือ – ใต้ ตอนทิศเหนือสุดของเกาะเป็นเขาบ่อ หรือเขาแคะหรือเขาแค่ก็เรียก และมีภูเขาหรือเนินเขาเล็กติดกับโรงเรียนวัดเขาบ่อ เรียกว่า “หัวเขาแดง” จากเขาบ่อเชื่อมต่อไปทางทิศใต้ เรียกว่า “เขากุฏิ” เป็นภูเขายาวใหญ่ไปทางทิศใต้ เชื่อมต่อกับเขาสวนใหม่ เขากลางหรือเขาในบ้าน เขาสวนเตยและทางทิศใต้สุดเป็นเขาหัวหรัง เขาเกาะแกง นอกจากนี้ ยังมีภูเขาและเนินเขาเล็ก ๆ อีกจำนวนหนึ่ง เช่น เขาบ่อนก เขาบ่อหินเขาเพหารหรือเขาวิหาร ภายในวัดท้ายยอ เป็นต้น ภูเขาและเนินเขาเหล่านี้ปกคลุมด้วยป่าไม้ของชาวบ้าน และบางส่วนเป็นที่ปลูกสร้างบ้านเรือน ตำบลเกาะยอเป็นตำบลหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งที่บ้านนอก หมู่ที่ 3 ต.เกาะยอ จ.สงขลา นั้นได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village Champion (OVC) ปี 2549 เกาะยอ สวรรค์ของนักเดินทางที่หลายต่อหลายคนอยากมาสัมผัส ชมทัศนียภาพและบรรยากาศ รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวตำบลเกาะยอ อีกทั้งชมบรรยากาศของสะพานติณสูลานนท์ที่ทอดยาวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย และชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและตก รวมทั้งได้ชมบรรยากาศแบบลากูนเมืองไทย

เกาะยอมีของดีอยู่ 3 ภูมิ ซึ่งภูมิแปลว่าแผ่นดิน แปลว่าสิ่งที่มีค่า ภูมิที่ 1 นั้นเกาะยอมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นเกาะที่มีทั้งภูเขา ที่ราบ แหลม อ่าว ซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นกว่าตำบลอื่นๆ และมีสะพานติณสูลานนท์ เชื่อมระหว่างเกาะยอกับตำบลใกล้เคียง พาดผ่านทะเลสาบสงขลาเชื่อมระหว่างแผ่นดินทั้งสองฝั่ง ก่อให้เกิดมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ภูมิที่ 2 คือมีทรัพยากรที่มีคุณค่า ถึงแม้ว่าจะเป็นเกาะแต่ก็มีน้ำจืดสนิท มีแผ่นดินที่เรียกว่าดินดำน้ำชุ่ม ทำให้มีผลไม้หวาน ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีกุ้ง ปลา อาหารที่สมบูรณ์มากๆ มีการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง สร้างรายได้ให้กับเกาะยอเป็นอย่างมาก ส่วนภูมิที่ 3 เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน นั่นคือมีการทอผ้าเกาะยอที่มีชื่อเสียงมายาวนาน เป็นภูมิเป็นทรัพย์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมมา ให้กับชาวเกาะยอได้นำเอาภูมิปัญญาเหล่านี้มาประกอบอาชีพแบบพออยู่พอกิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การเดินทาง : เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา เป็นเกาะที่อยู่ในทะเลสาบสงขลา ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กม. สามารถเดินทางไปได้ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 407 และเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 4083 ทางที่มุ่งหน้าตรงไปยังอำเภอสิงหนคร ก่อนจะข้ามสะพานติณสูลานนท์สู่ตัวเกาะยอ

กิจกรรมที่น่าสนใจในเกาะยอ

- เที่ยวชมวัดวาอารามเก่าแก่ในเกาะยอ

- เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวสวน ชาวประมง

- ชมทัศนียภาพอาทิตย์ขึ้น-ตกที่เกาะยอ

- ชมทัศนียภาพสะพานติณฯ ที่ยาวที่สุด

- ซื้อสินค้า ของฝากจากเกาะยอ

สิ่งน่าสนใจอื่นๆในเกาะยอ

1.วัดท้ายยอ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2311 ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะยอ มีโบราณสถานที่สำคัญ มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์  คือ เสาเรือนกุฏิจะไม่ฝังลงในดิน แต่จะตั้งอยู่บนตีนเสาและมีฐานรองรับเสา อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านชาวไทยในภาคใต้เท่านั้น

2.สำนักสงฆ์เขากุฏิ ตั้งอยู่บนยอดเขากุฏิ  ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเกาะยอ สามารถชมทิวทัศน์ของสงขลา ที่ว่าเมืองใหญ่ 2 ทะเล คือทะเลใน หมายถึง  ทะเลสาบ และทะเลนอก หมายถึง ทะเลอ่าวไทยอันสวยงาม

3.วัดเขาบ่อ วัดเขาบ่อนี้เป็นวัดที่มีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับช้างขุด โดยเล่ากันว่าเมื่อผู้ใดมาขอมักจะได้สิ่งนั้นตามที่ขอ จึงทำให้เป็นที่รู้จักของผู้คนโดยทั่วไป

4.วัดโคกเปี้ยว ตั้งอยู่ติดทะเลสาบฝั่งทิศใต้ของเกาะยอ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมโบสถ์เก่าแก่และต้นละมุดอายุกว่า 100 ปี  เด่นตระหง่านอยู่หน้ากุฏิเดิมของท่านเจ้าอาวาสวัดโคกเปี้ยวในปัจจุบัน

5.วัดแหลมพ้อ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ตระการตา มีโบสถ์ที่มีความสวยงาม ในอดีตเป็นวัดที่สำคัญของตำบลเกาะยอ

6.สวนสมรม สวนแห่งวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเกาะยอ ภายในสวนที่แสนอุดมสมบูรณ์ ปลูกผลไม้นานาโดยไม่ใช้สารเคมีในการเกษตร  และพาชม “โคร๊ะ” อุปกรณ์กันแมลงศัตรูพืชของจำปาดะขนุน   ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ “ตรอม” อุปกรณ์เก็บลูกสวาหรือละมุดเกาะยอ  รวมไปถึงผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน เงาะ ลองกอง จำปาดะขนุน ส้มโอ กระท้อน ให้ได้ลองลิ้มชิมรสจากใต้ต้นกันเลยทีเดียว

7.ฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ชมกระชังปลาสามน้ำ เลี้ยงด้วยความเค็ม 3 ช่วง ของทะเลสาบสงขลา ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งชาวเกาะยอเลี้ยงกันมาเป็นระยะเวลาช้านาน ขึ้นชื่อเรื่องความสด เนื้อนิ่ม อร่อยที่สุดในประเทศไทย  ปลากะพงของชาวเกาะยอจึงไม่เคยพลาดที่จะได้ขึ้นโต๊ะอาหารทะเลแทบทุกร้าน

8.ล่องเรือประมงขนาดเล็กรอบเกาะยอ พาชมบรรยากาศสบายๆสัมผัสแมกไม้และสายน้ำรอบเกาะยอ  พาชมการดักไซนั่งและไซนอนเพื่อให้ได้สัตว์น้ำประเภท  กุ้ง  ปลา  ในทะเลสาบสงขลามาใช้เป็นอาหารในครอบครัวและจำหน่าย  ซึ่งชาวบ้านจะนำไปดักไซในทะเล  เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถหาดูได้ทุกหมู่บ้านบริเวณรอบเกาะยอ

9.รถนำเที่ยวรอบเกาะยอ สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบของตำบลเกาะยอ  โดยการนั่งรถบริการนำเที่ยวรอบเกาะยอในสถานที่สำคัญต่างๆตามเส้นทาง ซึมซับวิถีชีวิตดั้งเดิมของตัวตนชาวเกาะยอและภูมิปัญญาของชาวท้องถิ่นเกาะยอได้อย่างอิสระและใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด

ข้อความ *

รูป
นามสกุล .jpg, .gif, .png ขนาด์ไม่เกิน 100 KB, กว้างไม่เกิน 600 pixel
ชื่อที่ใช้แสดง *
Email
แจ้งทาง Email เมื่อมีคนมา comment (Email จะถูกเก็บเป็นความลับ)
ส่งข้อความ ยกเลิก
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ HotelDirect.in.th ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@HotelDirect.in.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2019 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.