กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เที่ยวพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ที่พักพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ แผนที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เที่ยวพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ที่พักพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ แผนที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
บ้านพัก สถานตากอากาศ บางปู
บ้านพักสถานตากอากาศบางปู อยู่ในความดูแลของกรมพลาธิกาทหารบก นักท่องเที่ยวนิยมพาคร ...
เดอะ คัลเลอร์ ลีฟวิง
The Color Living Hotel ตั้งอยู่ชานเมืองกรุงเทพ ใกล้กับศูนย์แสดงสินค้าไบเทค ห่างจ ...
ฟูล รูม 77
ฟูล รูม 77 ซึ่งมีห้องพักคุณภาพและบริการอันน่าประทับใจไว้คอยต้อนรับ ห้องพักจาก 79 ...
ปัญจะ รีสอร์ท
รีสอร์ทกลางใจเมือง ที่มากไปด้วยความเงียบสงบและเป็นส่วนตัว จากถนนบางนา-ตราด กม.27 ...
ริมขอบฟ้า เออร์เบิน รีสอร์ท
ริมขอบฟ้า เออร์เบิน ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมต่อการพักผ่อน การเดินทางสะดวกสบาย ใช ...
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ ...
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
เมืองโบราณ สมุทรปราการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบ ...
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจั ...
สถานตากอากาศบางปู
สถานตากอากาศบางปูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง เป็นสถานตากอากาศที่ ...
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งช้างเอราวัณหรือช้างสามเ ...
Rating : 9/10
4473
ช่วงเวลา :
มกราคม - ธันวาคม ของทุกปี
 เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
 เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
 เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
 เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
 เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
 เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับผู้ที่ชอบชมของโบราณยังมีสถานที่ น่าชมอีกแห่งหนึ่งในสมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เป็น พิพิธภัณฑ์สถานแบบพิเศษ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท อำเภอ เมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ

เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สำหรับผู้ที่ชอบชมของโบราณยังมีสถานที่ น่าชมอีกแห่งหนึ่งในสมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เป็น พิพิธภัณฑ์สถานแบบพิเศษ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท อำเภอ เมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตรงข้ามกับโรงเรียนนาย เรือ มีโบราณวัตถุเกี่ยวข้องกับกิจการทหารเรือ เท่านั้น พิพิธภัณฑ์ทหารเรือมีประวัติริเริ่มการจัด ตั้งย้อนหลังไปในปี พ.ศ. 2466 ได้มีกานำเอาวัสดุจากกรมกองต่างๆที่ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มาจัด ตั้งกองประวัติศาสตร์ขึ้นในกรมเสนาธิการทหาร เรือในพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี

พ.ศ. 2496 กองประวัติศาสตร์ได้เปลี่ยนสังกัด ไปขึ้นกับกรมธุรการทหารเรือ (กรมสาร บรรณทหารเรือ ในปัจจุบัน) พ.ศ. 2497 กองประวัติศาสตร์ได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่ราชนา วิกสภชั้นล่าง จึงได้จัดแผนกพิพิธภัณฑ์ 2 ห้องอยู่ ทางด้านเหนือและได้ขออนุมัติกองทัพเรือเปิด ให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรกใน พ. ศ.2498

พ.ศ. 2501 กองทัพเรือได้ย้ายสถาน ที่ของกองประวัติศาสตร์กลับมาอยู่ในพระราช วังเดิมแล้วย้ายแผนกพิพิธภัณฑ์ไปอยู่ ณ ป้อมพระ จุลจอมเกล้า ฯ และให้กองประวัติศาสตร์ไปขึ้นตรงกับ กรมยุทธการทหารเรือ

พ.ศ. 2514 กองทัพเรือได้ดำเนินการ จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารเรือขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ฝั่ง ตรงข้ามกับโรงเรียนนายเรือ มีเนื้อที่ 21 ไร่ เป็นอาคาร 2 ชั้น กว้าง 15 เมตร ยาว 60 เมตร เมื่อสร้างเสร็จได้ย้ายพิพิธภัณฑ์ทหารเรือจากป้อมพระ จุลจอมเกล้า ฯ มาจัดแสดง ณ อาคารใหม่เมื่อเดือนเมษายน 2515 จึงนับว่าพิพิธภัณฑ์ทหารเรือได้มีอาคารอันสง่างามของตนเองตั้งแต่นั้นมาและเปิด ให้ประชาชนเข้าชมได้

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือเก็บรักษาและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เกี่ยว กับกิจการทหารเรือ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาพิจารณา ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และหลักนิยมในการรบของ ทัพเรือ เพื่อให้ข้าราชการของกองทัพเรือ ข้าราชการทั่วไป ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เข้าชม เพื่อศึกษาและได้รับความเเพลิดเพลิน

การจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันจัดดำเนินการเป็น 2 ลักษณะ คือ การจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์เป็นประจำ และ การจัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่องเป็นครั้งคราว

การจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์เป็นประจำ

ชั้นล่างด้านขวามือ เป็นห้องแสดงเรือจำลองประเภทเรือพระราชพิธีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เรือพระราชพิธีมี หลายลำ เป็นเรือสำหรับประกอบพระราชพิธีทาง ชลมารค เรือเหล่านี้ในสมัยโบราณก็คือเรือรบใน ลำแม่น้ำนั่นเอง ในการยกทัพเรือไปรบหรือ การลำเลียงทหารไปรบทางบก จำเป็นต้องจัด รูปกระบวนเรือให้เหมาะสมเพื่อให้ได้เปรียบข้าศึก และได้ชัยชนะในที่สุด ดังนั้นในยาม ที่บ้านเมืองสงบจึงมักมีการฝึกซ้อมกระบวน ยุทธอยู่เสมอ ในฤดูน้ำก็มีการฝึกซ้อม กระบวนเรือโดยการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคเพื่อ พระราชทานผ้าพระกฐินที่วัดซึ่งอยู่ริม น้ำ ต่อมาจึงกลายเป็นประเพณีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารคไปทอดผ้าพระกฐิน

กระบวนพยุหยาตราน้อย จัดในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทางชลมารคเพื่อถวายผ้าพระกฐิน กระบวนเรือประกอบด้วย เรือพิฆาต เรือดั้ง เรือรูปสัตว์ เรือกลอง เรือตำรวจ เรือทรงผ้าไตร เรือคู่ชัก เรือพระที่นั่ง ลำทรง เรือพระที่นั่งรอง เรือตำรวจตาม เรือ ทหารแซง รวมประมาณ 39 ลำ

เรือจำลองในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือที่สำคัญๆ มีดังนี้

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งทรง ในงานพระราชพิธี ตั้งบุษบกที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ที่หัวเรือแกะสลักเป็รรูปหงส์

เรือพระที่นั่งอนัตนาคราช เป็นเรือพระที่นั่งรอง หรือ เรือทรงผ้าไตร ในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน หัวเรือแกะ สลักเป็นรูปนาค 7 เศียร

เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ เป็นเรือพระที่นั่งรอง

นอกจากนี้มีเรือพิฆาตสำหรับนำขบวนเรือมี 2 ลำคือ เรือเสือทะยานชลและเรือเสือคำ รณสินธุ์เรือกลองมีหน้าที่ให้สัญญาณแก่ กระบวนเรือ เรือปืนมีปืนใหญ่เป็นอาวุธประจำเรือ หัวเรือทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่น ลิง นก เรือ แซงมีหน้าที่อารักขา เรือดั้งป้องกันหน้ากระบวน เรือ เรือคู่ชักช่วยกันลากเรือพระที่นั่ง ในกรณีที่ฝีพายเรือพระที่นั่งมีไม่เพียงพอ

ชั้นล่างด้านซ้ายมือ เป็นห้องแสดงประวัติการยุทธทางเรือ การปฏิบัติการ ของหน่วยนาวิกโยธิน จัดแสดงอาวุธประเภทต่างๆ ตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา มีอาวุธประเภทปืน เล็กยาว ลูกปืน ปืนกล กระสันปืน มีด หอก ดาบ กระบี่ เป็นต้น

ข้อความ *

รูป
นามสกุล .jpg, .gif, .png ขนาด์ไม่เกิน 100 KB, กว้างไม่เกิน 600 pixel
ชื่อที่ใช้แสดง *
Email
แจ้งทาง Email เมื่อมีคนมา comment (Email จะถูกเก็บเป็นความลับ)
ส่งข้อความ ยกเลิก
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ HotelDirect.in.th ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@HotelDirect.in.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2019 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.