กิจกรรม เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ แผนที่

กิจกรรม เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ แผนที่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
บ้านพัก สถานตากอากาศ บางปู
บ้านพักสถานตากอากาศบางปู อยู่ในความดูแลของกรมพลาธิกาทหารบก นักท่องเที่ยวนิยมพาคร ...
เดอะ คัลเลอร์ ลีฟวิง
The Color Living Hotel ตั้งอยู่ชานเมืองกรุงเทพ ใกล้กับศูนย์แสดงสินค้าไบเทค ห่างจ ...
ฟูล รูม 77
ฟูล รูม 77 ซึ่งมีห้องพักคุณภาพและบริการอันน่าประทับใจไว้คอยต้อนรับ ห้องพักจาก 79 ...
ปัญจะ รีสอร์ท
รีสอร์ทกลางใจเมือง ที่มากไปด้วยความเงียบสงบและเป็นส่วนตัว จากถนนบางนา-ตราด กม.27 ...
ริมขอบฟ้า เออร์เบิน รีสอร์ท
ริมขอบฟ้า เออร์เบิน ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมต่อการพักผ่อน การเดินทางสะดวกสบาย ใช ...
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ ...
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
เมืองโบราณ สมุทรปราการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบ ...
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจั ...
สถานตากอากาศบางปู
สถานตากอากาศบางปูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง เป็นสถานตากอากาศที่ ...
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งช้างเอราวัณหรือช้างสามเ ...
Rating : 8.5/10
3593
ช่วงเวลา :
พฤศจิกายน - เมษายน ของทุกปี
 เที่ยวชม เจดีย์กลางน้ำที่พระสมุทรเจดีย์
 เที่ยวชม เจดีย์กลางน้ำที่พระสมุทรเจดีย์
 เที่ยวชม เจดีย์กลางน้ำที่พระสมุทรเจดีย์
 เที่ยวชม เจดีย์กลางน้ำที่พระสมุทรเจดีย์
 เที่ยวชม เจดีย์กลางน้ำที่พระสมุทรเจดีย์
 เที่ยวชม เจดีย์กลางน้ำที่พระสมุทรเจดีย์
เที่ยวชม เจดีย์กลางน้ำที่พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นปูชนียสถานสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478พระสมุทรเจดีย์เริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เที่ยวชม เจดีย์กลางน้ำที่พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์ เป็นปูชนียสถานสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478พระสมุทรเจดีย์เริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้มีการบูรณะให้เป็นพระเจดีย์แบบลอมฟางและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ จากพระบรมมหาราชวังมาบรรจุไว้ตามโบราณราชประเพณีและทรงโปรดเกล้าให้มีการสมโภชน์เป็นการใหญ่ รวม 9 วัน 9 คืนจนเป็นประเพณีทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติการสร้างองค์พระสมุทรเจดีย์ ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก(รัชกาลที่ 1) เจ้าเมืองญวนชื่อ อาต๋ากง ได้เร่งทำการขุดคลองจากทะเลสาบเขมร ออกไปถึงเมืองบันทายมาศใกล้เขตชายแดนไทย เข้ามาเรื่อยๆ พอเริ่มเปลี่ยนรัชกาลช่วงแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(รัชกาลที่2) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริว่ากองทัพญวนอาจจะใช้เส้นทางคลองขุดใหม่นี้ ยกทัพมารุกรานไทยได้ จึงทรงเห็นว่าเราควรที่จะสถาปนาเมืองสมุทรปราการขึ้นใหม่ ให้มีป้อมปราการอย่างแข็งแรงสำหรับป้องกันศัตรู ครั้งหลังจากทรงสร้างเมืองสมุทรปราการเสร็จแล้ว จึงโปรดเกล้าให้มีการสร้างศาสนสถานขึ้นเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระราชกรณียกิจดังกล่าวนี้ขึ้นให้ปรากฏเป็นเกียรติยศต่อไป

การสร้างพระสมุทรเจดีย์ เริ่มต้นเมื่อครั้งพระองค์ ได้ทอดพระเนตรเห็น เกาะหาดทราย อยู่บริเวณห่างจากเกาะที่เป็นที่ตั้งป้อมผีเสื้อสมุทร ที่กำลังก่อสร้างเล็กน้อย จึงโปรดให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ กับพระยาคลัง(ดิศ) เป็นผู้อำนวยการ ก่อสร้าง ทรงพระราชทานนามว่า “พระสมุทรเจดีย์” เพื่อให้เป็นคู่บารมีกับเมืองสมุทรปราการ แต่งยังไม่ทันทอดพระเนตรองค์พระสมุทรเจดีย์สมพระราชหฤทัยพระผู้ดำริสร้าง องค์พระสมุทรเจดีย์ก็มาเสด็จสวรรคตเสียก่อนในปี พ.ศ. 2367

กรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ เมื่อได้ทรงขึ้นครองราชย์พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าให้สร้างพระสมุทรเจดีย์ต่อไปจนแล้วเสร็จ เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2371 รวมเวลาก่อสร้าง 7 เดือน 4 วัน สิ้นพระราชทรัพย์ 133 ชั่งเศษ โปรดเกล้าอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ โดยขบวนเรือแห่จากพระบรมมหาราชวังจนในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงมีพระประสงค์ให้เรือของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในสยามประเทศได้เห็นพระสมุทรเจดีย์แต่ไกล และเพื่อให้ชาวต่างชาติ ได้ประจักว่ากำลังเข้าสู่อาณาเขตแห่งพระพุทธศาสนา จึงโปรดให้ช่างไปถ่ายแบบลอมฟางมาจากกรุงศรีอยุทธยาแล้วนำมาสวมทับองค์เดิมจนมีความสูงถึง 19 วา

นอกจากนี้ยังทรงโปรดให้สร้างศาลาเก๋งจีน หอเทียน หอระฆัง พระวิหาร พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร หลักผูกเรือริมแม่น้ำรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ พร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ จากพระบรมมหาราชวังมาบรรจุแทนองค์เก่าที่ถูกคนร้ายขโมยไปในสมัยรัชกาลที่ 3 มาถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงดำริให้มีการบูรณะครั้งใหญ่ โปรดเกล้าให้รื้อถอนวิหารน้อยสองหลัง นื่องจากทรุดโทรมมากและโปรดให้สร้างศาลาโถง 5 ห้องทรงยุโรปโค้งมน เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ จนเกิดพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำที่สมบูรณ์ ดังที่เราเคยได้รับฟังมาแต่โบราณ จนชาวบ้านทั้งสองฝั่งปากแม่น้ำเจ้าพระยา เรียกกันติดปากว่า “พระเจดีย์กลางน้ำ” มาบรรจุไว้ในองค์พระสมุทรเจดีย์และได้จัดงานสมโภชในครั้งนั้น 5 วัน 5 คืน ต่อมาได้มีโจรแอบปีนขึ้นไปเจาะองค์พระสมุทรเจดีย์ขโมยพระบรมสารีริกธาตุไป ปัจจุบันมีงานสมโภชองค์พระสมุทรเจดีย์ โดยกำหนดให้ตรงกับวันแรม 5 ค่ำเดือน 11 ของทุกปีเป็นวันเริ่มงาน มีการสมโภชกันนานถึง 9 วัน 9 คืน (เดิมมีเพียง 5 วันบ้าง และแม้แต่ 3 วันก็ยังเคยปรากฏ)

ข้อความ *

รูป
นามสกุล .jpg, .gif, .png ขนาด์ไม่เกิน 100 KB, กว้างไม่เกิน 600 pixel
ชื่อที่ใช้แสดง *
Email
แจ้งทาง Email เมื่อมีคนมา comment (Email จะถูกเก็บเป็นความลับ)
ส่งข้อความ ยกเลิก
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ HotelDirect.in.th ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@HotelDirect.in.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2020 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.