เชียงใหม่ กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่

เชียงใหม่ กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ประเพณีสงกรานต์ เชียงใหม่

ชาวล้านนาให้ความสำคัญวันปีใหม่เมืองมากเพราะถือว่าเป็นการแสดงความเลื่อมใส ศรัทธาต่อพุทธศาสนา แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ...

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล

ประเพณีเข้าอินทขิล คือ การทำพิธีสักการบูชาเสาหลักเมืองเสาอินทขิล นอกจากจะเป็นเสาหลักเมืองแล้ว ยังนับได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์ ...

ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า

ในช่วงปลายเหมันตฤดู เดือนสี่เหนือ ประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม ชาวล้านนามีประเพณีสำคัญประจำเดือน ในวันขึ้น 15 ค่ำ ของเดือ ...

เทศกาลร่มบ่อสร้าง

ณ บริเวณหมู่บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ การจัดขบวนแห่วัฒนธรรมรถประดับร่ม การประกวดหัต ...

Hotel & Travel in Thailand

กิจกรรมเชียงใหม่

กิจกรรมท่องเที่ยว ขี่ช้าง ปางช้างแม่ตะมาน

ขี่ช้าง ปางช้างแม่ตะมาน

Rating : 8.5/10
มกราคม - ธันวาคม ของทุกปี

ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตง บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ โอบล้อมด้วยธรรมชาติของทิวเขา สายน้ำ และวัฒนธรรมชาวท้องถิ่นชนบท ระยะเวลามากกว่า 10 ปีที่ปางช้างเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและทำกิจกรรมร่วม กับช้างไทยใจ

กิจกรรม ท่องเที่ยว ดอยอินทนนท์

ท่องเที่ยว ดอยอินทนนท์

Rating : 9/10
มีนาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี

ดอยอินทนนท์มีชื่อว่า เป็นดอยภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่ อำเภอจอมทอง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่แจ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 301,500 ไร่

กิจกรรม ล่องแพลำน้ำแม่แตง

ล่องแพลำน้ำแม่แตง

Rating : 8.5/10
ตุลาคม - เมษายน ของทุกปี

ล่องแพลำน้ำแม่แตง เป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมมาก เนื่องจากลำน้ำแม่แตง ไหลคดเคี้ยวไปตามหุบเขา ด้วยกระแสน้ำที่ไม่เชี่ยวจนเกินไป และมีทัศนียภาพตลอดสองฝั่งลำน้ำที่งดงามมาก

ที่จัดกิจกรรม แม่ปั้นดิน พ่อทำสวน

แม่ปั้นดิน พ่อทำสวน

Rating : 8/10
มกราคม - ธันวาคม ของทุกปี

แม่ปั้นดิน พ่อทำสวน เป็น พิพิธภัณฑ์เอกชนที่จัดแสดงงานปั้นส่วนตัว และใช้ยุ้งข้าวจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา จัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำนา จับสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า

กิจกรรม โฮมสเตย์ บ้านแม่กำปอง

โฮมสเตย์ บ้านแม่กำปอง

Rating : 8/10
มกราคม - ธันวาคม ของทุกปี

โฮมสเตย์ บ้านแม่กำปอง มีอากาศเย็นสบายตลอดปีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามบนเขาสูง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเขตแบ่งแดนลำปาง-เชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 51 กิโลเมตร

กิจกรรม ท่องเที่ยว ดอยสุเทพ

ท่องเที่ยว ดอยสุเทพ

Rating : 9/10
พฤศจิกายน - เมษายน ของทุกปี

ดอยสุเทพไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และพระตำหนัก ภูพิงค์ราชนิเวศน์ที่ประทับช่วงฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Thailand hotels Thailand hotels