แม่ฮ่องสอน กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทัวร์แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน กิจกรรม ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทัวร์แม่ฮ่องสอน
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ประเพณีปอยส่างลอง

งานประเพณีปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีบวชเณรตามธรรมเนียมของชาวไทยใหญ่ เพื่อให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมค ...

ประเพณีจองพารา

งานประเพณีจองพารา คือประเพณีส่วนหนึ่งในงานเทศกาลออกพรรษา (งานปอยเหลินสิบเอ็ด) คำว่า “จองพารา” เป็นภาษาไทยใหญ ...

เทศกาลดอกบัวตอง

งานเทศกาลดอกบัวตอง จะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี “ดอกบัวตอง” เป็นดอกไม้ป่าสีเหลืองคล้ายดอกทานตะวันแต ...

ประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต

ประเพณีลอยกระทงไทยใหญ่ เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไตซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคติความเชื่อว่าเป็นการจั ...

Hotel & Travel in Thailand

กิจกรรมแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมที่น่าสนใจ ไหว้พระ 9 วัด

ไหว้พระ 9 วัด

Rating : 8.5/10
มกราคม - ธันวาคม ของทุกปี

กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด นับเป็นกิจกรรมที่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จะได้ทำบุญและบริจาคทานตามศาสนสถาน หรือสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลอย่างมีความสุขสงบทางใจ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

กิจกรรม ล่องเรือ ล่องแพ ตามลำน้ำสาละวิน

ล่องเรือ ล่องแพ ตามลำน้ำสาละวิน

Rating : 8.5/10
พฤศจิกายน - เมษายน ของทุกปี

ล่องเรือ ล่องแพ ตามลำน้ำ แม่น้ำสาละวิน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าแม่น้ำคง อยู่ในเขตตำบลสบเมย ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 62 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 1194

Thailand hotels Thailand hotels