สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ข้อมูลจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
เทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน

เทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน จัดขึ้นตรงกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัด มีกิจกรรมรื่นเริงแ ...

วันเหลืองกระบี่บาน

ได้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในฐานะเป็นผู้ ริเริ่มในการอนุรักษ์กล้วยไม้นารีเหลืองกระบี่ มีจุดมุ่งห ...

เทศกาล ลานตาลันตา

เทศกาลลานตาลันตา จุดขายทางวัฒนธรรมของความเป็นเกาะลันตา งานนี้เริ่มต้นจัดในปี 2544 เพื่อฉลองอำเภอเกาะลันตาครบรอบ 100 ปี แ ...

ประเพณีลอยเรือชาวเลกระบี่

ประเพณีลอยเรือชาวเลกระบี่ ที่เกาะลันตานับเป็นงานประเพณีเก่าแก่ของชาวเลที่หาดูได้ยาก งานนี้จัดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 และวัน ...

ประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ

ประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่บรรพบุรุษไทย นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการทางศาสน ...

Hotel & Travel in Thailand

กระบี่

"เเหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี"

ดอกไม้ประจำจังหวัดกระบี่ คือ รองเท้านารีเหลืองกระบี่

ต้นไม้ประจำจังหวัดกระบี่ คือ ต้นทุ่งฟ้า

กระบี่

กระบี่ เมืองชายทะเลในฝัน งดงามด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ รวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) ประมาณ 814 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 4,708,512 ตร.กม. หรือประมาณ 2,942,820 ไร่ ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ อุดมไปด้วยป่าชายเลน ตัวเมืองกระบี่มีแม่น้ำยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ

นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานว่าบริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่เก่าแก่มากแห่ง หนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่า อาจมาจากความหมายที่แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบมีดดาบโบราณก่อนที่จะ สร้างเมือง

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพังงาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศใต้ ติดกับจังหวัดตรังและทะเลอันดามัน

ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพังงาและทะเลอันดามัน

ภูมิประเทศ ภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขา เนินสูง ๆ ต่ำ ๆ มีที่ราบน้อยมาก ลักษณะดินทั่วไปเป็นดินเหนียวและดินร่วนที่มีการระบายน้ำดี พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำสวนยางพารา

ลักษณะอากาศทั่วไป

เนื่องจากจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และมีฝนตกชุกในฤดูฝน เพราะอยู่ทางด้านรับลม จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียอย่าง เต็มที่ ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด เพราะอยู่ไกลจากอิทธิพลของอากาศหนาวพอสมควรและบางครั้งอาจมีฝนตกได้ เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยพาเอาฝนมาตก แต่มีปริมาณน้อยกว่าจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ อุณหภูมิ จังหวัดกระบี่จะมีความชื้น สัมพัทธ์อยู่ในเกณฑ์สูง เพราะได้รับอิทธิพลจากมรสุมทั้งสองฤดูและภูมิประเทศอยู่ใกล้ทะเลมีกระแสลม พัดผ่านตลอดเวลา ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 78 % ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 90 % ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ย 67 % ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำที่สุดเคยตรวจได้ 27 % ในเดือนเมษายน

จำนวนเมฆ

ตลอดทั้งปีจะมีจำนวนเมฆเฉลี่ยประมาณ 6 ส่วนของจำนวนเมฆในท้องฟ้า 8 ส่วน โดยในฤดูหนาวมีเมฆประมาณ 5 ส่วน ฤดูร้อนเมฆประมาณ 6 ส่วน ส่วนในฤดูฝน ซึ่งมีอากาศชุ่มชื้นท้องฟ้าจะมีเมฆมากประมาณ 7 ส่วน หมอก ฟ้าหลัว และทัศนวิสัย จังหวัดกระบี่ไม่มีโอกาสเกิดหมอกเลย ส่วนฟ้าหลัวเกิดในระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมประมาณ 1 - 2 วัน ในช่วงที่มีฟ้าหลัวทัศนวิสัยจะเห็นได้ไกลประมาณ 7 กิโลเมตร ทัศนวิสัยเฉลี่ยเวลา 07.00 น. ประมาณ 10 กิโลเมตร และทัศนวิสัยเฉลี่ยตลอดวันประมาณ 11 กิโลเมตร ลม จังหวัดกระบี่มีลมพัดผ่านประจำตลอดปีดังนี้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมจะเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วลมเฉลี่ย 6 - 11 กม./ชม. เดือนเมษายนถึงตุลาคมเป็นลมทิศตะวันตก ความเร็วลมเฉลี่ย 7 - 11 กม./ชม. กำลังลมสูงที่สุดที่เคยตรวจได้มีดังนี้ ฤดูหนาวเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 39 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนมกราคม ฤดูร้อนเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 39 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันตกในเดือนเมษายน ส่วนฤดูฝนเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 65 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันตกค่อยไปทางเหนือเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน

การเดินทาง

รถยนต์

1. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง-พังงา-กระบี่ ระยะทาง 946 กิโลเมตร

2. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงจังหวัดชุมพร จากชุมพรใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าอำเภอเวียงสระ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4035 ถึงอำเภออ่าวลึก แล้ววกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้งหนึ่ง ถึงจังหวัดกระบี่ ระยะทาง 814 กิโลเมตร จากภูเก็ต การเดินทางโดยรถยนต์จากภูเก็ต ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 และหมายเลข 4 ระยะทาง 176 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง มีรถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ไปจังหวัดกระบี่ทุกวัน ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง สอบถามข้อมูล โทร. 02-435-1199, 02-435-1200 จองตั๋วโดยสาร โทร. 02-435-5605 สำหรับบริษัท เดินรถเอกชน ติดต่อ บริษัท ลิกไนท์ จำกัด โทร. 02-435-7429, 02-435-5016 บริษัท ศรีสุเทพทัวร์ จำกัด โทร. 02-884-5599 จากสถานีขน ส่งภูเก็ตมีบริการรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดกระบี่ทุกวัน ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง สอบถามได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต โทร. 076-211-977

รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ มาลงที่สถานีรถไฟจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีรถไฟจังหวัดตรัง หรือสถานีรถไฟทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นต่อรถโดยสาร หรือรถแท็กซี่รับจ้างเข้าจังหวัดกระบี่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 02-223-7010, 02-223-7020

เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินวันทูโก มีบริการเครื่องบินโดยสาร กรุงเทพฯ-กระบี่ ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 1566, 02-280-0060 , 02-628-2000 , 02-356-1111 ท่าอากาศยานกระบี่ โทร. 075-691-940 สายการบินแอร์เอเชีย โทร. 02-515-9999 สายการบินวันทูโก โทร. 1126, 02 229 4100, 02 229 4260

การเดินทางภายในจังหวัดกระบี่

จาก ตัวเมืองกระบี่มีรถโดยสารประจำทาง (สองแถว) ไปยังสถานที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น บ้านห้วยโต้ บ้านหนองทะเล บ้านเขาทอง หาดนพรัตน์ธารา สุสานหอย อ่าวนาง บ้านคลองม่วง บ้านในสระ อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม บ้านบ่อม่วง บ้านหัวหิน บ้านคลองพน อำเภอลำทับ อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา สามารถขึ้นรถได้ที่ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโว้ค ถนนมหาราชในตัวเมืองกระบี่ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ หรือเช่ารถจากบริษัทนำเที่ยวต่างๆ ในตัวเมืองกระบี่

ระยะทางระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอต่าง ๆ ดังนี้

อำเภอเหนือคลอง 17 กิโลเมตร อำเภอเขาพนม 39 กิโลเมตร อำเภอคลองท่อม 42 กิโลเมตร อำเภออ่าวลึก 43 กิโลเมตร อำเภอปลายพระยา 66 กิโลเมตร อำเภอลำทับ 67 กิโลเมตร อำเภอเกาะลันตา 103 กิโลเมตร

ระยะทางจากตัวเมืองกระบี่ไปยังจังหวัดใกล้เคียง

พังงา 86 กิโลเมตร

ตรัง 131 กิโลเมตร

ภูเก็ต 176 กิโลเมตร

พัทลุง193 กิโลเมตร

สุราษฎร์ธานี 211 กิโลเมตร

นครศรีธรรมราช 233 กิโลเมตร

สตูล 276 กิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดกระบี่

สำนักงานจังหวัด กระบี่ โทร.0 7561 1381

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ โทร.0 7561 2611

สถานีตำรวจภูธร กระบี่ โทร.0 7561 1222

ที่ทำการไปรษณีย์-โทรเลข กระบี่ โทร.0 7561 1050

สถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ โทร.0 7561 1804

ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ โทร.0 7561 1097

กรมศุลกากรจังหวัดกระบี่ โทร.0 7561 1350

โรงพยาบาลกระบี่ โทร.0 7561 1227, 1669

ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน จังหวัดกระบี่ โทร.0 7561 1348, 0 7561 1389

เที่ยวและเล่นน้ำที่ สระมรกต
สระมรกต ได้ถูกจัดให้เป็น 1 ใน unseen in thailand เพราะด้วยความสวยงามของสถานที่แห ...
ดำน้ำดูปะการัง อ่าวมาหยา เกาะพีพี
อ่าวมาหยา เกิดขึ้นด้วยกระบวนการเดียวกันกับอ่าวปิเละ แต่ส่วนหนึ่งของหน้าผาที่โอบล ...
ชมความงามของท่าปอมคลองสองน้ำ
ท่าปอม คลองสองน้ำ ตั้งอยุ่ที่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยุ่ในความดูแลของ อบต.เขาคราม เ ...
เล่นน้ำแร่แช่น้ำอุ่นที่ น้ำตกร้อน
จังหวัดกระบี่ เส้นทาง Unseen ที่ใครหลายคนอยากมาสัมผัสนอกจากจะมีชื่อเสียงในด้านคว ...
เที่ยวชมแหล่งโบราณคดีถ้ำผีหัวโต
ถ้ำผีหัวโต อยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านบ่อท่อ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก ถ้ำอยู่ในเขา ...
Thailand hotels Thailand hotels