ร้านอาหารอร่อยของ พระนครศรีอยุธยา ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร้านอาหารอร่อยของ พระนครศรีอยุธยา  ร้านอาหารแนะนำ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
เลือกจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า

จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขบวนแห่ตามประเพณีของชาวอ ...

ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก

เนื่องจากนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาค ...

มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย

ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน มีการสร้างสรรค์สะสมภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสื ...

งานลอยกระทงตามประทีปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

จัดเป็นประจำทุกปี ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ภายในบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดขบวนแห่ ...

Hotel & Travel in Thailand

ร้านอาหารพระนครศรีอยุธยา

ร้านอาหารไทย โอโภชนา

ร้านอาหารไทย โอโภชนา

Rating : 7/10

ที่อยู่ 252/21 ซอยออมสิน ถนนตลาดเก่าริมน้ำ ตำบลเสนา อำเภอเสนา อยุธยา 13110

ร้านอาหารไทย ครัวฟ้า

ร้านอาหารไทย ครัวฟ้า

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 121/8-9 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลบางเลน อำเภอบางไทร อยุธยา 13160

 ห้องอาหาร บ้านสวนริมน้ำ

ห้องอาหาร บ้านสวนริมน้ำ

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ 54 หมู่ 7 บ้านสวนริมน้ำ (อยุธยาการ์เด้นริเวอร์โฮม) ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน อยุธยา 13160

 ร้านอาหาร ต้นน้ำริเวอร์วิว

ร้านอาหาร ต้นน้ำริเวอร์วิว

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ 26 หมู่ 6 ใกล้กับพระราชวังบางปะอิน ตำบลบางเลน อำเภอบางปะอิน อยุธยา 13160

สวนอาหาร ลุงนวย

สวนอาหาร ลุงนวย

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ 72 หมู่ 1 ติดโรงเบียร์คาร์ลสเบอร์ก ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย อยุธยา 13170

 ร้านอาหาร เรือนไทยกุ้งเผา

ร้านอาหาร เรือนไทยกุ้งเผา

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ 1/2 หมู่ 4 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร อยุธยา 13290

 ร้านอาหาร เจ้าพระยากุ้งเผา

ร้านอาหาร เจ้าพระยากุ้งเผา

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ 2/1 หมู่ 1 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในปิยวรรณรีสอร์ท ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร อยุธยา 13190

ร้านอาหารไทย เรือนไทยไม้สวย

ร้านอาหารไทย เรือนไทยไม้สวย

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 8/2 หมู่3 ถนนบางปะอินสายใน ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000

ร้านอาหารไทย ยางเดี่ยว

ร้านอาหารไทย ยางเดี่ยว

Rating : 9.5/10

ที่อยู่ 5/1 หมู่ 4 หน้าวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร ถนนพระจอมเกล้า ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน อยุธยา 13160

 ร้านอาหาร คลองบุญ-เจ้าปลุก

ร้านอาหาร คลองบุญ-เจ้าปลุก

Rating : 7/10

ที่อยู่ 39/1 หมู่ 5 สี่แยกมหาราช ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช อยุธยา 13150

ร้านอาหารไทย ป้าเล็ก

ร้านอาหารไทย ป้าเล็ก

Rating : 7/10

ที่อยู่ 92 หมู่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน อยุธยา 13160

ร้านอาหารไทย ครัวย่าบัว

ร้านอาหารไทย ครัวย่าบัว

Rating : 8/10

ที่อยู่ หมู่ 12 อาคาร ติดกับแม่น้ำป่าสัก ถนนเลียบทางรถไฟ ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000

สวนอาหาร วังกุ้งวังปลา

สวนอาหาร วังกุ้งวังปลา

Rating : 8/10

ที่อยู่ 50 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย อยุธยา 13170

สวนอาหาร ภูตะวัน

สวนอาหาร ภูตะวัน

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 58 หมู่ 5 ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน อยุธยา 13160

ร้านอาหารไทย ปราสาททอง

ร้านอาหารไทย ปราสาททอง

Rating : 8.5/10

ที่อยู่ 91 หมู่ 6 ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180

 ร้านอาหาร บัวชม

ร้านอาหาร บัวชม

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 184 ใกล้กับตลาดวังน้อย ถนนพหลโยธิน ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย อยุธยา 13170

ร้านอาหารไทย ครัวแตน

ร้านอาหารไทย ครัวแตน

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 87/7 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000

ร้านอาหารไทย ครัวเด่น

ร้านอาหารไทย ครัวเด่น

Rating : 7/10

ที่อยู่ 27 หมู่ 2 บริเวณวัดโปรดสัตย์ ถนนบางปะอินสายใหม่ ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน อยุธยา 13600

 ร้านอาหาร เบ๊เต็กเส็ง

ร้านอาหาร เบ๊เต็กเส็ง

Rating : 7/10

ที่อยู่ 73 หมู่ 6 ตลาดประตูน้ำพระอินทร์ ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน อยุธยา 13160

ร้านอาหารไทย ครัวน้อง

ร้านอาหารไทย ครัวน้อง

Rating : 7/10

ที่อยู่ 54 หมู่ 2 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล อยุธยา 13250

 ร้านอาหาร ดวงพร

ร้านอาหาร ดวงพร

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ 9/48-49 ถนนนเรศวร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000

ร้านอาหารไทย ครัววังขนอน

ร้านอาหารไทย ครัววังขนอน

Rating : 7.5/10

ที่อยู่ ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา วัดพนัญเชิง-บางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ร้านอาหารไทย เจริญรุ่งเรือง

ร้านอาหารไทย เจริญรุ่งเรือง

Rating : 7/10

ที่อยู่ 8/3-4 หมู่ 4 ใกล้โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอีซีที ถนนป่ามะพร้าว ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000

ร้านอาหารไทย จำลอง

ร้านอาหารไทย จำลอง

Rating : 7/10

ที่อยู่ 20/1 ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000

 ร้านอาหาร พลอย

ร้านอาหาร พลอย

Rating : 8/10

ที่อยู่ 104 หมู่ 11 ถนนบางปะอิน-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลบางเลน อำเภอบางปะอิน อยุธยา 13160

Thailand hotels Thailand hotels