ศูนย์รวมOTOP สินค้า OTOP จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์รวมOTOP สินค้า OTOP จังหวัดจันทบุรี
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ประเพณีชักกะเย่อเกวียนพระบาท

ประเพณีชักกะเย่อเกวียนพระบาท จัดขึ้นในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ ณ วัดตะปอนใหญ่ อำเภอขลุง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า 100 ...

งานมหกรรมทุเรียนโลก

งานมหกรรมทุเรียนโลก จัดในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ที่บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อ.เมือง จ.จัน ...

งานตากสินรำลึก

งานตากสินรำลึก จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธย ...

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

การจัดเดินป่าขึ้นยอดเขาคิชฌกูฏ เป็นงานประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน โดยมีความเชื่อว่าจะได้บุญสูง และเป็นการฝึกจิตใจให้ ...

เทศกาลดูปูแป้นชื่นชมธรรมชาติ

จังหวัดจันทบุรี จัดงานเทศกาล “ดูปูแป้น ชื่นชมธรรมชาติ ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาป่าชายเลนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยื ...

Hotel & Travel in Thailand

ศูนย์-otopจันทบุรี

ตังเมกรอบกนกพร

ตังเมกรอบกนกพร

Rating : 8.5/10

ผลิตภัณฑ์ ตังเมกรอบกนกพร เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในสวน มาปรุงให้เป็นขนมไว้รับประทานเป็นอาหารว่าง และมีการถ่ายทอดต่อมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน มีการผลิตและจำหน่ายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

Thailand hotels Thailand hotels