ศูนย์รวมOTOP สินค้า OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์รวมOTOP สินค้า OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
หัวหินแจ๊ส เฟสติวัล

เป็นงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส มีนักดนตรีจากไทยและต่างประเทศมาแสดงในงานนี้ โดยจัดบริเวณชายหาดหัวหินประมาณเดือนมิถุนายน ...

เทศกาลโปโลช้าง

เทศกาลโปโลช้าง เป็นกิจกรรมที่แปลกและตื่นตาเร้าใจมาก จัดในช่วงเดือนกันยายน ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีเฉพาะที่หัวหิน-ชะอำ ท ...

เทศกาลกินหมึกแดดเดียวและอาหารทะเล

เทศกาลกินหมึกแดดเดียว และอาหารทะเล “กินหมึก ชมทะเล ดนตรี และสายลม” ท่ามกลางบรรยากาศดีๆ ดนตรีเพราะๆ ลมเย็นๆ ริมชายหาดปากน ...

งานวันระลึก วีรกรรม 8 ธันวาคม 2484

งานวันระลึก วีรกรรม 8 ธันวาคม 2484 เป็นการรำลึก และเชิดชูวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจ ทหารของไทยที่เข้าร่วมต่อสู้กับกองกำลังท ...

งานตักบาตรเทโวเขาช่องกระจก

จัดขึ้น ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร เชิงเขาช่องกระจก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประมาณช่วงออกพรรษาของทุกปี ชมและเลือกซื้อสินค ...

Hotel & Travel in Thailand

ศูนย์-otopประจวบคีรีขันธ์

เจลว่านหางจระเข้

เจลว่านหางจระเข้

Rating : 8.5/10

เจลว่านหางจระเข้เป็นผลิตภัณฑ์เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ราษฎรในชุมชน/หมู่บ้านทำให้คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นดีขึ้น

สบู่สมุนไพรบ้านหนองทิง

สบู่สมุนไพรบ้านหนองทิง

Rating : 8.5/10

สบู่สมุนไพรบ้านหนองกระทิงมีจุดเด่น คือ ความปลอดภัยจากสารเคมีเพราะเป็นการนำวัสดุสมุนไพรเหลือใช้ภายในชุมชนมาผลิต เป็นสบู่มีความเป็นธรรมชาติสูง วัสดุที่ใช้ในการทำสบู่อยู่ในชุมชน

ไวน์

ไวน์

Rating : 9/10

จุดเด่นของไวน์ คือ รดชาติของไวน์ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนไวน์ตามท้องตลาด กล่องบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน พกพาได้สะดวก ผ่าน มาตรฐาน มผช. และปี 2549 ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว

ศูนย์โอทอป ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์โอทอป ประจวบคีรีขันธ์

Rating : 10/10

ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์ มีสินค้าต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม สื่อถึงจุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงภาคการผลิตและการบริการ ในการสร้างสัญลักษณ์ และขยายโอกาสทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น

เหยื่อตกปลาปลอม

เหยื่อตกปลาปลอม

Rating : 8.5/10

เหยื่อตกปลาปลอม มีจุดเด่น คือ ความเป็นธรรมชาติและความละเอียดของงาน เนื่องจากเป็นงานที่ใช้ฝีมือจากคนมากกว่าเครื่องจักร วัสดุที่ใช้ในการทำเหยื่อมาจากต้นไม้ที่มีอยู่แล้วในชุมชน ซึ่งเป็นวัสดุตามธรรมชาติ ไม่ใช่พลาสติกเหมือนเหยื่อทั่วไปที่ขายในตลาด

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

Rating : 8.5/10

กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์บ้านแสงอรุณ ได้นำกะลาที่เป็นวัสดุเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยทำเป็นบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และยังได้จัดทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สบู่รูปเนื้อมะพร้าว รูป สับปะรด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Thailand hotels Thailand hotels