OTOP, สินค้า OTOP อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

OTOP, สินค้า OTOP อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี เปิดตัวสู่สายตาชาวโลกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวครั้งแรกเม ...

บ้านหอมเทียน

บ้านหอมเทียน สวนผึ้ง ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ด้วยกลิ่นหอมของเทียนอันโด่งดังในระดับโลก ยิ่งทำให้บ้านหอมเ ...

ตลาดเก่าโคยกี้ ราชบุรี

ตลาดเก่าโคยกี๊ เป็นตลาดริมน้ำบริเวณถนนวรเดช ริมแม่น้ำแม่กลองตลอดสาย มีสินค้ามากมายจำหน่ายบริเวณสองข้างทางไม่ว่าจะเป็น กา ...

เขากระโจม

เขากระโจม มีอุณหภูมิ หนาวเย็นทั้งปี มีเทือกเขาตระนาวศรีกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ ไทย-พม่า มีลานกว้างสำหรับกางเต้นพักแรม สา ...

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

วัดขนอน มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการอนุรักษ์หนังใหญ่ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทางวัดได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการนำหนังใหญ่วัดขนอ ...

ตลาดเจ็ดเสมียน

ตลาดเจ็ดเสมียนเป็นตลาดเก่าแก่ 119 ปี มีประวัติการก่อตั้งยาวนาน ย้อนไปจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันตลาดเจ็ดเสมียนแห่งนี้ไ ...

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง

ธารน้ำร้อนบ่อคลึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นบ่อแช่น้ำแร่ของเอกชนที่นำแร่ร้อนธรรมชาติที่มีต้นกำเนิดจ ...

ถ้ำเขาบิน

ถ้ำเขาบินเป็นถ้ำที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ภายในถ้ำมีการจัดระเบียบทางเดินอย่างดีและจัดแสงไฟตามกลุ่มหินย้อยต่าง ๆ เพื่ ...

อุทยานหุ่นขี้ผิ้งสยาม

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษมตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ จัดเป็นส่วน ...

สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส ...

Hotel & Travel in Thailand
Thailand hotels Thailand hotels