ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว

ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ประมาณเดือนตุลาคม ณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พิธ ...

งานเกษตรภาคใต้

งานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกิจกรรมที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี ...

เทศกาลหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์

เทศกาลหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11-13 เมษายน ของทุกๆ ปี โดยกิจกรรมที่จัดก็จะจัดกันที่ ถ.นิพัทธ ...

งานวัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประมาณเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม ในงานมีการแสดงนาฎศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมทั้งจากภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยแล ...

Hotel & Travel in Thailand

ศูนย์-otopสงขลา

กลุ่มจักสานกระเป๋าเชือกมัดฟาง

กลุ่มจักสานกระเป๋าเชือกมัดฟาง

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ • กลุ่มจักสานกระเป๋าเชือกมัดฟาง บ้านเลขที่ 28/1 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา • การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วประเทศไทย

กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา

กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 50/2 บ้านหูแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และออกร้านตามงานต่างๆ ทั้งในและต่างจังหวัด

กลุ่มน้ำบุดูข้าวยำสำเร็จรูปบ้านตรับ

กลุ่มน้ำบุดูข้าวยำสำเร็จรูปบ้านตรับ

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ร้านกร (ที่ทำการเครือข่าย OTOP อำเภอจะนะ)/จำหน่ายตามงานออกร้านต่าง ๆ ศูนย์สาธิต ร้านค้าทั่วไป/ร้านสหกรณ์ หลังที่ว่าการอำเภอจะนะ และงานแสดงสินค้า งาน Event ต่าง

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 4 ตำบลสะทิ้งหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330

กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านโคกม่วง

กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านโคกม่วง

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230

กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว

กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 บ้านเขารูปช้าง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90210 - ต่างประเทศโดย บริษัทเอกชน (ไทยคราฟ)

กลุ่มแม่บ้านจักสานตะกร้าใบตาล

กลุ่มแม่บ้านจักสานตะกร้าใบตาล

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 52/1 หมู่ที่ 6 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

กลุ่มทอผ้าราชวัตถ์

กลุ่มทอผ้าราชวัตถ์

Rating : 8/10

สถานที่ผลิต 38 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะยอ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะยอ

Rating : 8.5/10

สถานที่ผลิต บ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

กลุ่มบางกล่ำดินเผา

กลุ่มบางกล่ำดินเผา

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110

กลุ่มกะปิบ้านพระพุทธ

กลุ่มกะปิบ้านพระพุทธ

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90110

กลุ่มขนมปั้นสิบแม่นงเยาว์

กลุ่มขนมปั้นสิบแม่นงเยาว์

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เลขที่ 595/1หมู่ที่ 12 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา/ ร้านดอยคำ (หน้าสนามกีฬากลางเทศบาลนครหาดใหญ่) / ร้านค้าทั่วไป/เซเว่นอีเลฟเว่น/ขายปลีกและส่ง ราคา กล่องละ 50 บาท ราคาถุงละ 20– 50 บาท

กลุ่มสมุนไพรสามราศี

กลุ่มสมุนไพรสามราศี

Rating : 9/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ร้านจำหน่ายยาแผนโบราณ/ โลตัส สาขาหาดใหญ่ /บิ๊กซีสาขาหาดใหญ่ /ที่ทำการไปรษณีย์ หาดใหญ่ - นาทวี-สงขลา - สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / งานจำหน่ายสินค้าที่ทางราชการจัดขึ้น/ งานมหกรรมสินค้าเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ธนภูมิไวน์

ธนภูมิไวน์

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เลขที่ 595/1 หมู่ที่ 12 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา/ร้านดอยคำ(สาขาหน้าสนามกีฬากลางเทศบาลนครหาดใหญ่)/ ห้างสรรพสินค้าในอำเภอหาดใหญ่/จำหน่ายปลีกและส่ง ราคาขวดละ 120-250 บาท

กลุ่มอาชีพรักษ์ไทย

กลุ่มอาชีพรักษ์ไทย

Rating : 8.5/10

สถานที่ผลิต 15/1 หมู่ที่ 4 บ้านควนจง ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

กลุ่มผลิตรูปหนังตะลุงควนเนียง

กลุ่มผลิตรูปหนังตะลุงควนเนียง

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 7 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220

กลุ่มจักสานกระจูดตำบลควนลัง

กลุ่มจักสานกระจูดตำบลควนลัง

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เลขที่ 53/1หมู่ที่3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

กลุ่มหัตกรรมจักสานกรงนกบ้านหนองทราย

กลุ่มหัตกรรมจักสานกรงนกบ้านหนองทราย

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

กลุ่มจักสานใยพืชกล้วยบ้านหัวควาย

กลุ่มจักสานใยพืชกล้วยบ้านหัวควาย

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ทำการกลุ่มจักสานใยพืชกล้วยบ้านหัวควาย หมู่ที่ 9 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด

Rating : 8/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 11 หมู่ที่ 5 ตำบลชุพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

กลุ่มกรงนกเขาชวาบ้านหัวดินเหนือ

กลุ่มกรงนกเขาชวาบ้านหัวดินเหนือ

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลาดกรงนกอำเภอจะนะ ตลาดอำเภอหาดใหญ่ ตลาดต่างจังหวัด (5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตลาดกรุงเทพ ฯ และตลาดต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดเนเซียและบรูไน)

กลุ่มเกล็ดปลาบ้านเขาแก้ว

กลุ่มเกล็ดปลาบ้านเขาแก้ว

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 49/5 ซอยกาญจนวาณิช 12 หมู่ที่ 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

กลุ่มจักสานไม้ไผ่เขาแดง

กลุ่มจักสานไม้ไผ่เขาแดง

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 1/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านชุมพอ

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านชุมพอ

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

กลุ่มไข่เค็มม่วงงาม

กลุ่มไข่เค็มม่วงงาม

Rating : 9/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บ้านเลขที่ 71/3 หมู่ที่ 1ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330

กลุ่มสตรีกะปิแท้นาทับ

กลุ่มสตรีกะปิแท้นาทับ

Rating : 8.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ทำการกลุ่มกะปิ เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรักษ์โตน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรักษ์โตน

Rating : 9.5/10

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรักษ์โตน เลขที่ 168/2 หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ สงขลา 2. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วประเทศไทย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ่อใหม่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ่อใหม่

Rating : 9.5/10

สถานที่ผลิต 34 หมู่ที่ 7 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์

กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์

Rating : 8/10

สถานที่ผลิต 62/2 หมู่ที่ 3 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270

กลุ่มสตรีบ้านชะแม

กลุ่มสตรีบ้านชะแม

Rating : 8.5/10

สถานที่ผลิต บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 6 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ สงขลา 90190

Thailand hotels Thailand hotels