ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย จังหวัดระยอง

ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย จังหวัดระยอง
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
เลือกจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
งานวันสุนทรภู่

จัดเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง มีการจัดพิธีสักการะ บวงสรวง ...

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม ณ บริเวณสนามกีฬากลาง ด้วยจังหวัดระยอง ได้กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสิ ...

เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคมของทุกปี กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การล่องเรือรอบเกาะเสม็ด มหกรรมอาหารทะเล การประกวดธิ ...

เทศกาลดนตรีบนชายหาดที่ยาวที่สุด

จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ณ หาดแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยง เพื่อสร้างรายได ...

งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ

เป็นงานประเพณีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเพ็ญเดือน 12 ณ วัดปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยทางจังหวัดระยองถือว่า พ ...

Hotel & Travel in Thailand

เทศกาลระยอง

งานเทศกาลผลไม้ ของดีเมืองระยอง

งานเทศกาลผลไม้ ของดีเมืองระยอง

Rating : 7.5/10
1 พฤษภาคม 2555 - 1 พฤษภาคม 2555

ในงานมีขบวนแห่รถประดับผลไม้ การประกวดผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวน การจำหน่ายผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ตลอดจนการแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร จัดในช่วงฤดูผลไม้ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี

ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง

ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง

Rating : 7.5/10
1 มกราคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556

จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ (ช่วงเดือนสาม หลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้ว) ในอำเภอแกลง และ อำเภอบ้านค่าย ประเพณีทำบุญกลางทุ่งมีสองอย่างคือ ทำบุญขอฝน และทำบุญข้าวใหม่หรือทำบุญข้าวหลาม

งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ

งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ

Rating : 8/10
28 พฤศจิกายน 2555 - 28 พฤศจิกายน 2555

เป็นงานประเพณีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเพ็ญเดือน 12 ณ วัดปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยทางจังหวัดระยองถือว่า พระเจดีย์กลางน้ำนั้นเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยอง และเป็นสิ่งที่ชาวระยองเคารพนับถือ โดยรวบรวมงานลอยกระทงไว้ด้วย

งานวันสุนทรภู่

งานวันสุนทรภู่

Rating : 9/10
24 มิถุนายน ของทุกปี

จัดเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง มีการจัดพิธีสักการะ บวงสรวงดวงวิญญาณ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ท่านสุนทรภู่ เพื่อรำลึกและสดุดีสุนทรภู่รัตนกวีของไทย และเป็นการเผยแพร่เกียรติยศ ผลงานอันเป็นอมตะของท่

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Rating : 9/10
29 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556

จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม ณ บริเวณสนามกีฬากลาง ด้วยจังหวัดระยอง ได้กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปี

เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด

เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด

Rating : 8.5/10
4 ธันวาคม - 8 ธันวาคม ของทุกปี

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคมของทุกปี กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การล่องเรือรอบเกาะเสม็ด มหกรรมอาหารทะเล การประกวดธิดาชาวเล และการแข่งขันฟุตบอลดารา

เทศกาลกีฬา-กินปลาบ้านฉาง

เทศกาลกีฬา-กินปลาบ้านฉาง

Rating : 7.5/10
25 กุมภาพันธ์ 2556 - 27 กุมภาพันธ์ 2556

จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉาง จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีชิมปลาทะเลนึ่งบ้านฉางให้เป็นเอกลักษณ์ ของอำเภอบ้านฉาง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

งานภูมิบุรี ศรีระยอง

งานภูมิบุรี ศรีระยอง

Rating : 7.5/10
9 ธันวาคม 2555 - 10 ธันวาคม 2555

จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ณ ถนนยมจินดา เมืองเก่าระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งาน “ภูมิบุรี ศรีระยอง″ ขึ้นเป็นประจำปีทุกปี เป็นงานวัฒนธรรมผสมผสานกับการเล่าขานเมืองเก่า พบถนนผสมผสานแห่งเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่น

เทศกาลดนตรีบนชายหาดที่ยาวที่สุด

เทศกาลดนตรีบนชายหาดที่ยาวที่สุด

Rating : 8.5/10
1 มิถุนายน 2555 - 30 มิถุนายน 2555

จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ณ หาดแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง จึงได้ร่วมมือกันจัดงาน “เทศกาลดนตรีบนชายหาดที่ยาวที่สุด”

งานทอดผ้าป่ากลางน้ำ

งานทอดผ้าป่ากลางน้ำ

Rating : 7.5/10
28 พฤศจิกายน 2555 - 28 พฤศจิกายน 2555

จัดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี เป็นงานประเพณี ของชาวบ้านปากน้ำประแสร์ อ.แกลง ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี

Thailand hotels Thailand hotels