เที่ยวเขาฤาษี ที่พักเขาฤาษี สถานที่ท่องเที่ยวเขาฤาษีแผนที่เขาฤาษี

เที่ยวเขาฤาษี ที่พักเขาฤาษี สถานที่ท่องเที่ยวเขาฤาษีแผนที่เขาฤาษี
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
แหลมตาชี
แหลมตาชี เป็นหาดทรายขาวต่อจากหาดตะโละกาโปร์ เกิดจากการก่อตัวของสันทรายที่ยื่นออ ...
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนยะหริ่ง มีพื้นที่โครงการรวม 500 ไร่ ศูนย์ฯนี้มี ...
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเข ...
หาดตะโละกาโปร์
หาดทรายทอดตัวยาวขนานไปกับทิวสนร่มรื่น มีสายน้ำพาคลื่นเคลื่อนมากระทบฝั่ง ในวันที่ ...
หาดรัชดาภิเษก
ตั้งอยู่ที่บ้านสายหมอ ตำบลสายหมอ ห่างจากตัวจังหวัดปัตตานีประมาณ 15 กิโลเมตรหรือห ...
Rating : 10/10
3014
ที่อยู่ :
หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านมายอ เขตเทศบาลตำบลมายอ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 เขาฤาษี
 เขาฤาษี
 เขาฤาษี
 เขาฤาษี
 เขาฤาษี
เขาฤาษี จังหวัดปัตตานี

เขาฤาษี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลมายอ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กม. เขาฤาษีเป็นภูเขาโขดหินธรรมชาติมีบ่อน้ำก่อด้วยอิฐกว้าง 2 ศอก ลึกประมาณ 5 ศอก ถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทางราชการเคยนำไปใช้ในพิธีราชาภิเษกหลายรัชกาล

เขาฤาษี

Khao Rusi

โบราณสถานในปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญต่อคนรุ่นหลังมากในแง่ของการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านความเป็นอยู่ ด้านการคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านศาสนา เพื่อเป็นแนวทาง และเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ เช่นเดียวกับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเขาฤาษี (ลาฆอฮาตูปารี บูเกะกอตอ ) เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญ และเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้นรายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์ เรื่องโบราณสถานในท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าในโอกาสต่อไป

รูปแบบทางศิลปะ

เป็นศิลปะในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นศิลปะแบบไทย ๆ ใช้ลายกนกในการตกแต่งโบสถ์ ข้างในโบสถ์ เป็นที่ประทับของท่านฤาษี และตรงกลางของโบสถ์ เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (ลาฆอฮาตูปารี บูเกะกอตอ)

ความเชื่อ

ชาวบ้านมีความเชื่อและนับถือว่า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเขาฤาษี สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้ ซึ่งทางราชการเคยนำไปใช้ในพิธีราชาภิเษกหลายรัชการ และเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2020 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.