พระนครศรีอยุธยา ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัวร์พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัวร์พระนครศรีอยุธยา
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
เลือกจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า

จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขบวนแห่ตามประเพณีของชาวอ ...

ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก

เนื่องจากนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาค ...

มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย

ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน มีการสร้างสรรค์สะสมภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสื ...

งานลอยกระทงตามประทีปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

จัดเป็นประจำทุกปี ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ภายในบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดขบวนแห่ ...

Hotel & Travel in Thailand

แหล่งท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

ที่เที่ยว ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

Rating : 9/10

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ประมาณ 1,000ไร่

แหล่งท่องเที่ยว พระราชวังบางปะอิน
สถานที่ท่องเที่ยว พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน

Rating : 10/10

พระราชวังบางปะอินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตพระราชฐานชั้นนอกและเขตพระราชฐานชั้นใน เขตพระราชฐานชั้นนอกใช้เป็นที่สำหรับการออกมหาสมาคมและพระราชพิธีต่างๆ ส่วนเขตพระราชฐานชั้นในใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์

สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านทำมีดอรัญญิก
สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านทำมีดอรัญญิก

หมู่บ้านทำมีดอรัญญิก

Rating : 7/10

ถ้าอยากไปเที่ยวที่ไหนสักที่ แล้วยังนึกไม่ได้ แนะนำให้ไปเที่ยวที่หมู่บ้านทำมีดอรัญญิก ซึ่งได้รับการสืบทอดจากช่างตีเหล็กเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการสู้รบกับข้าศึก แต่ปัจจุบันได้มีการออกแบบเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยยังใช้กรรมวิธีแบบโบราณ

การท่องเที่ยว วัดสะตือ
สถานที่ท่องเที่ยว วัดสะตือ

วัดสะตือ

Rating : 9/10

วัดสะตือเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาอีกแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2400 ที่มาของชื่อวัดนี้ เนื่องจากสมัยก่อนบริเวณมีต้นสะตือใหญ่เป็นสัญลักษณ์ เลยนำมาตั้งเป็นชื่อวัด

เที่ยว วัดมหาธาตุ อยุธยา
สถานที่ท่องเที่ยว วัดมหาธาตุ อยุธยา

วัดมหาธาตุ อยุธยา

Rating : 7.5/10

วัดมหาธาตุเป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1

สถานที่เที่ยว วัดไชยวัฒนาราม
สถานที่ท่องเที่ยว วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม

Rating : 9/10

วัดไชยวัฒนารามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ที่ 24 (พ.ศ. 2173 - 2198) โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2173 ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยา

เที่ยว วัดใหญ่ชัยมงคล
สถานที่ท่องเที่ยว วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล

Rating : 8.5/10

วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณน่าจะได้ลองไปสักครั้ง ปัจจุบันมีการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีผู้นิยมไปนมัสการอย่างสม่ำเสมอเป็นจำนวนมาก

สถานที่ท่องเที่ยว คุ้มขุนแผน
สถานที่ท่องเที่ยว คุ้มขุนแผน

คุ้มขุนแผน

Rating : 6/10

คุ้มขุนแผนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้ ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน เป็นตัวอย่างของหมู่เรือนไทยภาคกลาง ในรูปแบบเรือนคหบดีไทยสมัยโบราณ เดิมเป็นจวนสมุหเทศาภิบาล มณฑลกรุงเก่า

ที่เที่ยว วัดพระราม
สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระราม

วัดพระราม

Rating : 9/10

วัดพระรามเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา อยู่นอกเขตพระราชวังไปทางด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับวิหารพระมงคลบพิตร สมเด็จพระราเมศวรทรงสร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

ท่องเที่ยว เขื่อนพระราม 6
สถานที่ท่องเที่ยว เขื่อนพระราม 6

เขื่อนพระราม 6

Rating : 8/10

เขื่อนพระราม 6 เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวไม่ขาดสาย เป็นเขื่อนทดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย สร้างกั้นแม่น้ำป่าสักที่คุ้งยางนม เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร

การท่องเที่ยว ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม)
สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม)

ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม)

Rating : 8.5/10

ตลาดโก้งโค้ง เป็นตลาดโบราณย้อนยุคที่น่าสนใจแห่งหนึ่งเรียกว่า " บ้านแสงโสม" ลักษณะเป็นบ้านเรือนไทยหมู่ใหญ่ คงความเป็นสถาปัตยกรรมไทยโบราณ และสามารถสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆ แบบสมัยกรุงศรีอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระศรีสรรเพชญ์
สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์

Rating : 7/10

วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นสถานที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานคร หรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย

เที่ยว ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ

Rating : 9/10

ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอย่างยิ่ง จัดตั้งขึ้นเพื่อเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมุ่งผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

ท่องเที่ยว หมู่บ้านโปรตุเกส
สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านโปรตุเกส

หมู่บ้านโปรตุเกส

Rating : 8/10

หมู่บ้านโปรตุเกสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอย่างยิ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลสำเภาล่ม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตก ห่างจากเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไปทางทิศใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร

การท่องเที่ยว วัดราชบูรณะ
สถานที่ท่องเที่ยว วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ

Rating : 8/10

วัดราชบูรณะ อยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ตรงข้ามวัดมหาธาตุ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1967

ท่องเที่ยวไทย หมู่บ้านญี่ปุ่น
สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านญี่ปุ่น

หมู่บ้านญี่ปุ่น

Rating : 7/10

หมู่บ้านญี่ปุ่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง ปัจจุบันสมาคมไทย - ญี่ปุ่นได้สร้างหุ่นจำลอง นากามาซา ยามาดา และจารึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บ้านญี่ปุ่นในสมัยกรุงศรีอยุธยามา ตั้งไว้ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ท่องเที่ยว วัดพุทไธศวรรย์
สถานที่ท่องเที่ยว วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์

Rating : 6/10

วัดพุทไธศวรรย์ สร้างขึ้นบริเวณตำหนักที่ประทับเดิมของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งเรียกว่า “ตำหนักเวียงเหล็กหรือเวียงเล็ก” หลังจากนั้นพระองค์ไปสร้างพระราชวังใหม่ที่ตำบลหนองโสน (บึงพระราม) จึงสถาปนาสถานที่นี้เป็นวัดพุทไธศวรรย์

เที่ยว วัดนิเวศธรรมประวัติ
สถานที่ท่องเที่ยว วัดนิเวศธรรมประวัติ

วัดนิเวศธรรมประวัติ

Rating : 8/10

วัดนิเวศธรรมประวัติ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน หลังจากเที่ยวชม พระราชวังบางปะอิน นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำไปเยี่ยมชมวัดนี้ได้

ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้า สามพระยา
สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้า สามพระยา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้า สามพระยา

Rating : 8/10

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา สร้างขึ้นด้วยเงินที่ประชาชนเช่าพระพิมพ์ที่ขุดได้จากกรุวัดราชบูรณะ ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ทรงสร้าง จึงให้ชื่อว่า "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา"

แหล่งท่องเที่ยว วิหารพระมงคลบพิตร
สถานที่ท่องเที่ยว วิหารพระมงคลบพิตร

วิหารพระมงคลบพิตร

Rating : 8/10

วิหารพระมงคลบพิตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตร และสูง 12.45 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย

สถานที่เที่ยว วัดภูเขาทอง
สถานที่ท่องเที่ยว วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง

Rating : 7/10

วัดภูเขาทองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจดีย์ภูเขาทองมีลักษณะสถาปัตยกรรมสองแบบผสมกัน ปัจจุบันกรมศิลปากรได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้า บริเวณด้านหน้าวัดภูเขาทอง

ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

Rating : 8.5/10

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม เป็นสถานที่น่าสนใจที่ต้องลองไปเที่ยวกันสักครั้ง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วังจันทรเกษมหรือวังหน้า ตั้งอยู่ถนนอู่ทอง ริมแม่น้ำป่าสักมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองใกล้ตลาดหัวรอ

แหล่งท่องเที่ยว วัดพนัญเชิงวรวิหาร
สถานที่ท่องเที่ยว วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

Rating : 7/10

วัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวไม่ขาดสาย ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองสวนพลู ริมแม่น้ำป่าสักทางทิศใต้ฝั่งตรงข้ามของเกาะเมือง ห่างจากตัวเมืองราว 5 กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยว เจดีย์พระศรีสุริโยทัย
สถานที่ท่องเที่ยว เจดีย์พระศรีสุริโยทัย

เจดีย์พระศรีสุริโยทัย

Rating : 8/10

เจดีย์พระศรีสุริโยทัยเป็นอีกหนึ่งในสถานที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเก็บภาพไม่ขาดสาย อยู่ในเกาะเมืองด้านทิศตะวันตก ติดกับสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 ถนนอู่ทอง

สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดลาดชะโด
สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดลาดชะโด

ตลาดลาดชะโด

Rating : 8/10

ตลาดลาดชะโดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตลาดเก่าแก่ในเขตอำเภอผักไห่ มีอายุกว่า 100 ปี ลักษณะตลาดลาดชะโดเป็นเรือนแถวขนาดใหญ่หันหน้าเข้าหากัน ทางเดินกว้างขวาง ในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำ

ที่เที่ยว วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
สถานที่ท่องเที่ยว วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร

วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร

Rating : 8/10

วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร อยู่บริเวณหัวเกาะตรงสะพานข้ามไปยังสถานีรถไฟบางปะอิน ตำบลบางเลน ด้านเหนือติดกับพระราชวังบางปะอิน ด้านตะวันตกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2175

สถานที่เที่ยว วัดประดู่ทรงธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว วัดประดู่ทรงธรรม

วัดประดู่ทรงธรรม

Rating : 7/10

วัดประดู่ทรงธรรม มีสถานที่สำคัญภายในวัด คือพระอุโบสถสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการบูรณะใหม่ในราวสมัยรัชกาลที่ 4 มีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวทศชาติชาดกพุทธประวัติภาพขบวนเสด็จทางสถลมารควิถีชีวิตและการละเล่นของคนไทยในสมัยก่อน

ท่องเที่ยว วัดหน้าพระเมรุ
สถานที่ท่องเที่ยว วัดหน้าพระเมรุ

วัดหน้าพระเมรุ

Rating : 6.5/10

วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวด้านทิศเหนือของคูเมือง (เดิมเป็นแม่น้ำลพบุรี) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พุทธศักราช 2046 มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชิการาม”

ที่เที่ยว วัดตูม
สถานที่ท่องเที่ยว วัดตูม

วัดตูม

Rating : 7/10

วัดตูมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณริมคลองวัดตูม ในท้องที่ตำบลวัดตูม มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่เศษ วัดนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นผู้สร้าง ทราบกันแต่เพียงว่าเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยเมืองอโยธยา

ที่เที่ยว ปราสาทนครหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทนครหลวง

ปราสาทนครหลวง

Rating : 7/10

ปราสาทนครหลวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ในเขตตำบลนครหลวง เดิมเป็นตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ในระหว่างเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีและเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จไปลพบุรี

Thailand hotels Thailand hotels