พัทลุง ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ทัวร์พัทลุง

พัทลุง ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ทัวร์พัทลุง
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
เลือกจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
งานเทศกาลล่องเรือ-แลนกทะเลน้อย

งานเทศกาลล่องเรือ-แลนกทะเลน้อย จัดบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย แต่ละวันจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือหางยาว เที ...

งานวันอนุรักษ์มรดกไทยและมหกรรมชิงแชมป์หนังตะลุง

งานวันอนุรักษ์มรดกไทยและงานมหกรรมชิงแชมป์หนังตะลุง เป็นงานที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี กิจกรรมภายในงาน จะเป็นก ...

งานประเพณีแข่งโพนลากพระ

งานประเพณีแข่งโพนลากพระ (ชักพระ) จัดขึ้นวันที่ 14-15 ค่ำ และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับเทศกาลออกพรรษา จะมีงานประเพณีลา ...

Hotel & Travel in Thailand

แหล่งท่องเที่ยวพัทลุง

สถานที่ท่องเที่ยว เกาะสี่ เกาะห้า
สถานที่ท่องเที่ยว เกาะสี่ เกาะห้า

เกาะสี่ เกาะห้า

Rating : 8/10

เกาะสี่ เกาะห้า เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง สาเหตุที่เรียกว่า "เกาะสี่เกาะห้า" เนื่องจากเมื่อมองจากทิศใต้และทิศเหนือจะเห็นเป็นเกาะสี่เกาะ แต่ถ้ามองจากทิศตะวันตกจะเห็นเป็นเกาะห้าเกาะ จึงเรียกว่า เกาะสี่เกาะห้า

แหล่งท่องเที่ยว อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานนกน้ำทะเลน้อย

อุทยานนกน้ำทะเลน้อย

Rating : 9.5/10

ทะเลน้อย มีสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่แบ่งออกเป็น นกน้ำ 287 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 26 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 6 ชนิด นกน้ำมีทั้งนกที่ประจำถิ่นและนกอพยพมาจากที่อื่นตามฤดูกาล ซึ่งนกจะชุกชุมมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน มีจำนวนเป็นแสน ๆ ตัวที่เดียว

สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกไพรวัลย์
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกไพรวัลย์

น้ำตกไพรวัลย์

Rating : 9.5/10

น้ำตกไพรวัลย์ น้ำตกดังพัทลุง เป็นน้ำตกที่อยู่ในป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่สูงไหลลงมาจากหน้าผาสูงชัน น้ำไหลแรงสามารถเล่นน้ำได้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดพัทลุง ที่นี่เป็นน้ำตกที่มีผู้นิยมแห่งหนึ่งของภาคใต้เลยทีเดียว

สถานที่ท่องเที่ยว หาดแสนสุขลำปำ
สถานที่ท่องเที่ยว หาดแสนสุขลำปำ

หาดแสนสุขลำปำ

Rating : 9/10

หาดแสนสุขลำปำ เป็นหาดทรายที่มีทิวสนร่มรื่น ประกอบกับมีการจัดแต่งบริเวณชายหาดเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีภูมิทัศน์สวย งามกลมกลืนไปกับธรรมชาติ และยังจัดแสดงรูปปั้นมโนราห์และภาพหนังตะลุงซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่มีชื่อ เสียงของจ.พัทลุง

ท่องเที่ยวไทย บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็น
สถานที่ท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็น

บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็น

Rating : 9.5/10

"บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็น" แอ่งน้ำศักดิ์สิทธิแห่งเขาชัยสน อีกหนึ่งบ่อน้ำร้อนที่มีชื่อเสียงของจ.พัทลุง เป็นแอ่งน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส อยู่บริเวณเชิงเขาชัยสน มีลักษณะเป็นเหมือนกับธารน้ำที่ไหลออกมาจากใต้เพิงผา จนก่อเกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงาม

เที่ยว ภูเขาอกทะลุ
สถานที่ท่องเที่ยว ภูเขาอกทะลุ

ภูเขาอกทะลุ

Rating : 8/10

ภูเขาอกทะลุเป็น สัญลักษณ์ของจ.พัทลุง มีความสูงประมาณ 250 เมตร มีทางสำหรับปีนขึ้นยอดเขาเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงได้ ลักษณะพิเศษของภูเขาลูกนี้คือ มีช่องแลทะลุยอดภูเขาอยู่บริเวณเกือบตอนปลายของยอดเขาซึ่งเป็นที่มา ของชื่อภูเขาลูกนี้

ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

Rating : 8.5/10

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เป็นอุทยานฯลำดับที่ 42 ของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเทือกเขาบรรทัด มีภูเขาสลับซับซ้อนมากมายมี "เขาหินแท่น" เป็นยอดเขาสูงสุด พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เป็นต้นน้ำของแม่น้ำตรังและแม่น้ำปากพนัง

ท่องเที่ยว วัดคูหาสวรรค์
สถานที่ท่องเที่ยว วัดคูหาสวรรค์

วัดคูหาสวรรค์

Rating : 8/10

ถ้ำคูหาสวรรค์ สร้างในสมัยอยุธยา ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในจ.พัทลุง ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ และพระพุทธรูปนั่งประดิษฐานอยู่ตามผนังถ้ำ และบริเวณหน้าถ้ำมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์

ที่เที่ยว แหลมจองถนน
สถานที่ท่องเที่ยว แหลมจองถนน

แหลมจองถนน

Rating : 8/10

แหลมจองถนนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นจุดที่สามารถชมทัศนียภาพของทะเลสาบสงขลาที่สวยงาม โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และสามารถสัมผัสชีวิตชาวเลของชาวบ้านแถบถิ่นนั้นได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

สถานที่เที่ยว คลองหูแร่
สถานที่ท่องเที่ยว คลองหูแร่

คลองหูแร่

Rating : 7.5/10

คลองหูแร่ เป็นที่เที่ยวน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง มีสภาพเป็นคลองขนาดใหญ่ น้ำใสสะอาด พื้นคลองเป็นทรายและโขดหิน บริเวณน้ำลึก เหมาะแก่การพักผ่อนหรือลงเล่นน้ำ มีเพิงและร้านอาหารไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

ท่องเที่ยวไทย พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
สถานที่ท่องเที่ยว พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

Rating : 8/10

"พระสี่มุมเมือง" เป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้ และพระคู่บ้านคู่เมืองของพัทลุง ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจตุรมุข บริเวณด้านหน้าระหว่างศาลากลางจังหวัด กับศาลจังหวัดพัทลุง เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางสมาธิ ซึ่ง รัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุง

แหล่งท่องเที่ยว วังเจ้าเมืองพัทลุง
สถานที่ท่องเที่ยว วังเจ้าเมืองพัทลุง

วังเจ้าเมืองพัทลุง

Rating : 8/10

วังเจ้าเมืองพัทลุง เดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งคือ วังเก่า สร้างในสมัยพระยาพัทลุง เป็นผู้ว่าราชการ ต่อมาวังได้ตกทอดมาจนถึงนางประไพ มุตามะระ บุตรีของหลวงศรีวรฉัตร ส่วนวังใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2432

การท่องเที่ยว น้ำตกลานหม่อมจุ้ย
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกลานหม่อมจุ้ย

น้ำตกลานหม่อมจุ้ย

Rating : 8.5/10

น้ำตกลานหม่อมจุ้ย เป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางป่าที่ร่มรื่น ลักษณะของน้ำตกจะแบ่งเป็นชั้นเตี้ยๆ หลากหลายชั้น บางชั้นบางช่วงมีความลาดชัน ซึ่งแต่ละชั้นจะมีชื่อแตกต่างกันไป บางช่วงบางตอนของน้ำตกมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำสามารถเล่นน้ำได้

สถานที่เที่ยว ถ้ำสุมโน
สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำสุมโน

ถ้ำสุมโน

Rating : 7.5/10

ถ้ำสุมโน เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยและมีห้องโถงกว้างขวางใหญ่โตและร่มเย็นวิจิตร ตระการตาตามธรรมชาติ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หลายองค์ บริเวณถ้ำยังเป็นสถานที่วิปัสสนาและปฏิบัติธรรมอีกด้วย

Thailand hotels Thailand hotels