เที่ยวน้ำตกลานหม่อมจุ้ย ที่พักน้ำตกลานหม่อมจุ้ย สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกลานหม่อมจุ้ยแผนที่น้ำตกลานหม่อมจุ้ย

เที่ยวน้ำตกลานหม่อมจุ้ย ที่พักน้ำตกลานหม่อมจุ้ย สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกลานหม่อมจุ้ยแผนที่น้ำตกลานหม่อมจุ้ย
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
น้ำตกไพรวัลย์
น้ำตกไพรวัลย์ น้ำตกดังพัทลุง เป็นน้ำตกที่อยู่ในป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เป็นน้ำตกท ...
คลองหูแร่
คลองหูแร่ เป็นที่เที่ยวน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง มีสภาพเป็นคลองขนาดใหญ่ น้ำใสสะอาด พื้ ...
Rating : 8.5/10
3659
 น้ำตกลานหม่อมจุ้ย
 น้ำตกลานหม่อมจุ้ย
น้ำตกลานหม่อมจุ้ย จังหวัดพัทลุง

น้ำตกลานหม่อมจุ้ย เป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางป่าที่ร่มรื่น ลักษณะของน้ำตกจะแบ่งเป็นชั้นเตี้ยๆ หลากหลายชั้น บางชั้นบางช่วงมีความลาดชัน ซึ่งแต่ละชั้นจะมีชื่อแตกต่างกันไป บางช่วงบางตอนของน้ำตกมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำสามารถเล่นน้ำได้

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ น้ำตกลานหม่อมจุ้ย จังหวัดพัทลุง

น้ำตกลานหม่อมจุ้ย เป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางป่าที่ร่มรื่น อยู่ในบริเวณหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าบ้านตะโหมด ร่วมกับชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านนาส้อง ตำบลตะโหมด น้ำตกลานหม่อมจุ้ยเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านโขดหิน ลักษณะของน้ำตกจะแบ่งเป็นชั้นเตี้ยๆ หลากหลายชั้น บางชั้นบางช่วงมีความลาดชัน ซึ่งแต่ละชั้นจะมีชื่อแตกต่างกันไป บางช่วงบางตอนของน้ำตกมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำสามารถเล่นน้ำได้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันแบบครอบครัวและมีเด็ก ๆ มาเที่ยวด้วยสามารถลงเล่นน้ำได้โดยไม่อันตราย

จากบริเวณน้ำตกลานหม่อมจุ้ย ธารน้ำไหลลัดเลาะไปตามพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านตะโหมดอันเป็นแหล่งน้ำสาย สำคัญที่ได้หล่อเลี้ยงพืชผลของเกษตรกรนอกจากมีสายน้ำที่เย็นฉ่ำไว้คอยต้อน รับนักท่องเที่ยวทั้งในถิ่นและต่างถิ่นแล้ว น้ำตกลานหม่อมจุ้ยยังมีอาณาบริเวณที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพรรณไว้ให้นัก ท่องเที่ยวได้ศึกษาพืชพรรณไม้ต่างๆ และยังมีสถานที่รองรับในเรื่องของการจัดอบรมสัมมนา การเข้าค่ายพักแรม ของนักเรียน นักศึกษา

การเดินทางไปน้ำตกลานหม่อมจุ้ย จากอำเภอตะโหมด ใช้เส้นทางหมายเลข 4121 และต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 4237 ประมาณ 18 กิโลเมตร จนถึงวัดตะโหมด น้ำตกจะอยู่เลยวัดตะโหมดไป ประมาณ 4-5 กิโลเมตร

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2019 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.