เที่ยววัดโพธิ์ประทับช้าง ที่พักวัดโพธิ์ประทับช้าง สถานที่ท่องเที่ยววัดโพธิ์ประทับช้างแผนที่วัดโพธิ์ประทับช้าง

เที่ยววัดโพธิ์ประทับช้าง ที่พักวัดโพธิ์ประทับช้าง สถานที่ท่องเที่ยววัดโพธิ์ประทับช้างแผนที่วัดโพธิ์ประทับช้าง
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
บึงสีไฟ
บึงสีไฟถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ปัจจ ...
วัดเขารูปช้าง
วัดเขารูปช้าง ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ บนยอดเขามีเจดีย์สีทองเหลืองอร่าม ตั้งอยู่บ ...
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิจิตร ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพช ...
พระพุทธเกตุมงคล
พระพุทธเกตุมงคล เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง 20 เมตร สูง 30 เมตร แท่นส ...
ศาลเจ้าแม่ทับทิม พิจิตร
ศาลเจ้าแม่ทับทิม ภายในศาลมีองค์เจ้าแม่ทับทิม เป็นองค์ประธาน ด้านขวาเป็นที่ประทับ ...
Rating : 7.5/10
3248
 วัดโพธิ์ประทับช้าง
 วัดโพธิ์ประทับช้าง
 วัดโพธิ์ประทับช้าง
 วัดโพธิ์ประทับช้าง
วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2242-2244 ในสมัยสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี(ขุนหลวงสรศักดิ์หรือพระพุทธเจ้าเสือ)พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ณ สถานที่ประสูติของพระองค์

วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประวัติความเป็นมา ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธชินราช ที่เมืองพิษณุโลก ครั้นขบวนเสด็จไปถึงบ้านโพธิ์ประทับช้าง เมืองโอฆะบุรี นางพระราชทานเกิดเจ็บครรภ์ พระองค์จึงโปรดให้หยุดขบวนช้างตรงลานโล่งระหว่างต้นโพธิ์กับต้นมะเดื่อใหญ่ จนนางได้คลอดทารกเพศชาย และเอารกเด็กน้อยไปฝังไว้ใต้ต้นมะเดื่อ

ภายหลังเด็กผู้นี้ได้ขึ้นครองแผ่นดินอยุธยา ทรงพระนามว่าพระเจ้าดอกเดื่อตามชื่อต้นไม้ที่ทรงมีประสูติกาล หรือที่รู้จักกันต่อมาว่าพระเจ้าเสือ เพื่อรำลึกถึงสถานที่ประสูติของพระองค์ จึงได้โปรดฯ ให้สร้างวัดขึ้นข้างต้นโพธิ์ใหญ่ พระราชทานนามวัดนี้ว่า 'วัดโพธิ์ประทับช้าง'

วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2242-2244 ในสมัยสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี(ขุนหลวงสรศักดิ์หรือพระพุทธเจ้าเสือ)พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ณ สถานที่ประสูติของพระองค์ วัดนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำพิจิตรเก่า หน้าวัดมีต้นตะเคียนซึ่งกล่าวกันว่ามีอายุราว 260 ปี วัดโดยรอบได้ 7 เมตร 60 เซนติเมตร หรือ 7 คนโอบ ภายในวัดมีพระวิหารสูงใหญ่ มีกำแพงล้อมรอบ 2 ชั้น เป็นศิลปะแบบอยุธยา กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. 2478 นอกจากนี้ชาวอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ได้สร้างอนุสาวรีย์พระพุทธเจ้าเสือไว้เป็นที่ระลึก ข้างที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้างอีกด้วย

การเดินทาง วัดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 27 กิโลเมตร ไปตามถนนสายพิจิตร - วังจิก(ทางหลวงหมายเลข1068) ประมาณ กม.ที่ 12-13 เลี้ยวแยกซ้ายไปทางอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ทางหลวงหมายเลข 1300) ก่อนถึงตัวอำเภอจะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปอีก 4 กิโลเมตร ถึงวัดโพธิ์ประทับช้าง

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2019 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.