ยโสธร ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดยโสธร ทัวร์ยโสธร

ยโสธร ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดยโสธร ทัวร์ยโสธร
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
เลือกจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
งานประเพณีบุญบั้งไฟ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ มีขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ณ สวนสาธารณะพญาแถน วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งแสดงอ ...

พิธีสมรสหมู่แบบคาทอลิกที่โบสถคริสต์บ้านซ่งแย้

พิธีสมรสหมู่แบบคาทอลิกที่โบสถคริสต์บ้านซ่งแย้ (วัดอัครเทวดามิคาแอล) ในช่วงวันวาเลนไทน์ (14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี) ที่โบสถ์ ...

งานประเพณีแห่มาลัยตำบลฟ้าหยาด

งานประเพณีแห่มาลัยตำบลฟ้าหยาด จัดบริเวณเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย ในเทศกาลวันมาฆบูชา ของทุกปี โดยในงานดังกล่าวชุมชนต ...

Hotel & Travel in Thailand

แหล่งท่องเที่ยวยโสธร

แหล่งท่องเที่ยว โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้
สถานที่ท่องเที่ยว โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้

โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้

Rating : 10/10

โบสถ์คริสต์บ้างซ่งแย้ (วัดอัครเทวดามิคาแอล) ยโสธร เป็นศาสนาสถานที่สามารถบรรจุคนได้มากกว่า 500 คน โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สถานที่เที่ยว วัดมหาธาตุยโสธร
สถานที่ท่องเที่ยว วัดมหาธาตุยโสธร

วัดมหาธาตุยโสธร

Rating : 9/10

วัดมหาธาตุยโสธรตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองยโสธรมาตั้งแต่แรกสร้าสงเมือง ใน พ.ศ..2340 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบุษยรัตน์ หรือพระแก้วหยดน้ำค้าง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำเมือง

ท่องเที่ยวไทย พระพุทธบาทยโสธร
สถานที่ท่องเที่ยว พระพุทธบาทยโสธร

พระพุทธบาทยโสธร

Rating : 8/10

พระพุทธบาทยโสธร เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธร ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเป็นเนินทรายขาวสูงงอกขึ้นกลางพื้นที่ลุ่มน้ำชีนับ เป็นโบราณวัตถุอันล้ำค่าของจังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยว พระธาตุก่องข้าวน้อย
สถานที่ท่องเที่ยว พระธาตุก่องข้าวน้อย

พระธาตุก่องข้าวน้อย

Rating : 8.5/10

พระธาตุก่องข้าวน้อยเป็นเจดีย์เก่าสมัยขอม สร้างในพุทธศตวรรษที่ 23-25 ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย พระธาตุก่องข้าวน้อย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงแปลกไปจากเจดีย์โดยทั่วไป

สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะพญาแถน
สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะพญาแถน

สวนสาธารณะพญาแถน

Rating : 8/10

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทรงคุณค่าประจำจังหวัด มีผลดีต่อสภาพร่างกายและจิตใจของประชาชนทั่วไปยิ่งนัก ท่ามกลางบรรยากาศแห่งสายน้ำที่ใสสะอาด รายล้อมด้วยแมกไม้หลากหลายชนิดเขียวขจี เหมาะแก่การนั่งพักยิ่งนัก

สถานที่เที่ยว ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า
สถานที่ท่องเที่ยว ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า

ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า

Rating : 7.5/10

ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรม ที่มีความเก่าแก่ทางด้านรูปทรงและศิลปะร่วมสมัยเลยทีเดียว สภาพบ้านเรือนยังมีความคงทนตั้งตระหง่านให้เห็นตลอดแนว สามารถปั่นจักรยานเพื่อชมบรรยากาศแบบสบายๆ

สถานที่ท่องเที่ยว หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์
สถานที่ท่องเที่ยว หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์

หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์

Rating : 8.5/10

หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ ตั้งอยู่ที่บ้านนาเวียง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเวียง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นหอไตรเก่าแก่อยู่กลางสระน้ำ สร้างมาประมาณร้อยกว่าปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าหรือไทยใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยว ภูถ้ำพระ
สถานที่ท่องเที่ยว ภูถ้ำพระ

ภูถ้ำพระ

Rating : 7.5/10

ภูถ้ำพระ สาเหตุที่เรียกว่า "ภูถ้ำพระ" เนื่องจากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำจำนวนมาก ถ้ำพระนี้เป็นถ้ำใหญ่กว้างประมาณ 3 วา ยาวประมาณ 8 วา มีบรรยากาศร่มเย็นและร่มรื่นไปด้วยป่าไม้หนาทึบ

สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน
สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน

หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน

Rating : 8.5/10

หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมและซื้อหมอนขิตไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งขณะนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก ส่งเป็นสินค้าออกไปขายต่างประเทศ นับเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่นำรายได้เป็นอันดับสองรองจากการทำนา

ที่เที่ยว แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย
สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย

แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย

Rating : 8/10

แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อยู่ห่างจากตัวเมืองยโสธร 25 กิโลเมตร ตามเส้นทางยโสธร-คำเขื่อนแก้ว-อุบลราชธานี (ทางหลวงหมายเลข 23) จะมีทางแยกขวาเข้าไปอีกราว 10 กิโลเมตร

Thailand hotels Thailand hotels