เที่ยวสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่พักสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่ท่องเที่ยวสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แผนที่สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เที่ยวสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่พักสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่ท่องเที่ยวสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แผนที่สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
บ้านหอมเทียน
บ้านหอมเทียน สวนผึ้ง ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ด้วยกลิ่นหอมของเที ...
เขากระโจม
เขากระโจม มีอุณหภูมิ หนาวเย็นทั้งปี มีเทือกเขาตระนาวศรีกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ ไ ...
ธารน้ำร้อนบ่อคลึง
ธารน้ำร้อนบ่อคลึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นบ่อแช่น้ำแร่ของ ...
โป่งยุบ
โป่งยุบ คือ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติซึ่งหาชมได้ไม่มากนัก "โป่งยุบ" คือสภาพของแผ่น ...
ไร่กุหลาบอุษาวดี
ไร่กุหลาบอุษาวดี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรี เป็นไร ...
Rating : 9.5/10
5365
 สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดราชบุรี

สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิดอันมีค่าทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยม

สถานที่ท่องเที่ยว สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดราชบุรี

แก่งส้มแมว แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติด้วยสายน้ำอันเชี่ยวกราก คราวที่แม่น้ำภาชีเกิดน้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดการกัดเซาะหน้าดินจนหมด เหลือแต่โขดหินจนกลายเป็นเกาะแก่งมีน้ำไหลผ่าน เหมาะสำหรับการพักผ่อนและเล่นน้ำ ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าหายากหลายชนิด มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

แก่งส้มแมว (สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) เป็นลำธาร มีเกาะแก่งกลางน้ำภาชี เหมาะสำหรับเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่ง อยู่ในพื้นที่สวนป่าสิริกิต์ ภายในสวนป่ามีสวนหย่อม ศูนย์จำหน่ายเครื่องเซรามิคจากคนในบริเวณหมู่บ้าน สวนป่าแห่งนี้สร้าง ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้ นานาชนิดอันมีค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยม

สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิด อันมีค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นแหล่งศึกษาทาง ธรรมชาติที่ดีเยี่ยม ทั้งยังมีลำน้ำภาชีไหลผ่านกระทบแก่งหินขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในนาม "แก่งส้มแมว"

ลักษณะมีแก่งหินมีน้ำไหลผ่าน สภาพโดยรอบเป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีลักษณะเป็นโขดหินใหญ่น้อยสลับซับซ้อนอยู่กลางแม่น้ำภาชี มีน้ำใสไหลเย็นผ่านโขดหิน เป็นสถานที่น่าพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ขับมุ่งตรงสู่ จ.ราชบุรี แต่ไม่ต้องเข้าตัวเมืองราชบุรี ให้เลี้ยวขวาทางแยกเจดีย์หัก เส้นทางหลวงหมายเลข 3087 ให้มาทางอ.จอมบึง จะผ่าน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผ่านถ้ำจอมพล ไม่ต้องเลี้ยวไปทางถ้ำจอมพลนะครับ ให้ขับตามเส้นทางหลัก เพื่อมุ่งหน้าสู่ อ.สวนผึ้ง อยู่ห่างจาก สภ.อ.สวนผึ้ง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 26 กม.

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2019 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.