เที่ยวโบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย ที่พักโบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย สถานที่ท่องเที่ยวโบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัยแผนที่โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย

เที่ยวโบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย ที่พักโบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย สถานที่ท่องเที่ยวโบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัยแผนที่โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี เปิดตัวสู่สา ...
ตลาดเก่าโคยกี้ ราชบุรี
ตลาดเก่าโคยกี๊ เป็นตลาดริมน้ำบริเวณถนนวรเดช ริมแม่น้ำแม่กลองตลอดสาย มีสินค้ามากม ...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีการจัดแสดงเรื่องร ...
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวเป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจ เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนบ้ ...
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย เป็นที่ตั้งของพระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม หรือพระแม่กวนอิม ...
Rating : 8/10
6065
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย จังหวัดราชบุรี

โบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัยวัดเพลง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สวยเด่นสง่างดงามตามสไตล์ตะวันตก โดยยังคงรักษาสภาพภายนอกให้เหมือนเมื่อตอนเริ่มสร้าง ด้านในประดับตกแต่งตามแบบโบสถ์คริสต์ดั้งเดิม และมีรูปปั้นสาวกของพระเยซูนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส

เที่ยว โบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัยวัดเพลง ราชบุรี

โบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัยวัดเพลง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สวยเด่นสง่างดงามตามสไตล์ตะวันตก โดยยังคงรักษาสภาพภายนอกให้เหมือนเมื่อตอนเริ่มสร้าง ด้านในประดับตกแต่งตามแบบโบสถ์คริสต์ดั้งเดิม และมีรูปปั้นสาวกของพระเยซูนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส

โบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัยวัดเพลง อยู่ริมแม่น้ำอ้อม เป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่อาศัยอยู่ ในแถบนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2466 หรือในสมัยรัชกาลที่ 6 จุดเด่นคือตัวอาคารทำเป็นยอดแหลม ส่วนภายในตกแต่งด้วยรูปแบบศิลปะอิตาลี และนำประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาคริสต์มาประดิษฐานไว้ในโบสถ์

โบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัยวัดเพลง ตั้งอยู่ที่ อยู่ในบริเวณ โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย บ้านวัดฝรั่ง ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

การเดินทาง หากนำรถส่วนตัว เริ่มจากที่ว่าการ อ.วัดเพลง ใช้ทางหลวงหมายเลข 3088 ไปทาง อ.เมืองราชบุรี 500 เมตร วัดอยู่ทางขวามือ

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2019 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.