ลพบุรี ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี ทัวร์ลพบุรี

ลพบุรี ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี ทัวร์ลพบุรี
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
เลือกจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
งานทุ่งทานตะวันบานที่ลพบุรี

งานทุ่งทานตะวันบานที่ลพบุรี เชิญชวนทุกท่านถ่ายภาพ, ชมวิว, รถไฟ / จักรยานชมทุ่งทานตะวัน, การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผล ...

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง เชิญเที่ยวชมขบวนแห่อาหารเมนูต่างๆ การเลี้ยงอาหารลิงในรูปแบบโต๊ะจีน และการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนจ ...

ประเพณีกำฟ้า

ประเพณีกำฟ้า จัดขึ้นเพื่อขอพรจากเทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า และบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มักจะถือเอา วันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 เป็ ...

ประเพณีใส่กระจาด

ประเพณีใส่กระจาด ตามภาษาพวน เรียกว่า "เส่อกระจาด" เป็นประเพณีของชาวไทยพวนซึ่งถือปฏิบัติกันในเขตอำเภอบ้านหมี่ มักจัดให้มี ...

Hotel & Travel in Thailand

แหล่งท่องเที่ยวลพบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว พระนารายณ์ราชนิเวศน์
สถานที่ท่องเที่ยว พระนารายณ์ราชนิเวศน์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

Rating : 8.5/10

พระนารายณ์ราชนิเวศน์เป็นพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองลพบุรี

ท่องเที่ยว พระปรางค์สามยอด
สถานที่ท่องเที่ยว พระปรางค์สามยอด

พระปรางค์สามยอด

Rating : 8.5/10

พระปรางค์สามยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่กลางเมืองลพบุรีสร้างด้วยศิลาแลง อิทธิพลศิลปะขอม เรียกกันว่าศิลปะแบบลพบุรีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนานิกายมหายาน

ท่องเที่ยวไทย เขาวงพระจันทร์
สถานที่ท่องเที่ยว เขาวงพระจันทร์

เขาวงพระจันทร์

Rating : 7/10

ขาวงพระจันทร์ได้ชื่อว่าเป็นเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรี และเป็นภูเขาที่สร้างชื่อเสียงให้ผู้คนรู้จักเมืองลพบุรีมาช้านานแล้ว นอกจากนั้นภูเขานี้ยังเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองเรื่องท้าวกกขนาก และเรื่องพระเจ้ากงจีนอีกด้วย

แหล่งท่องเที่ยว พระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สถานที่ท่องเที่ยว พระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Rating : 8/10

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่กลางวงเวียนเทพสตรีใกล้ศาลากลางจังหวัดลพบุรีบริเวณหัวถนนนารายณ์ มหาราชก่อนเข้าสู่ย่านตัวเมือง

ท่องเที่ยวไทย วัดเขาวงกต
สถานที่ท่องเที่ยว วัดเขาวงกต

วัดเขาวงกต

Rating : 7/10

วัดเขาวงกต ตั้งอยู่ที่เชิงเขาสนามแจง ห่างจากตัวอำเภอบ้านหมี่ ประมาณ 4 กม. เป็นวัดที่อยู่ในวงล้อมของภูเขาสามด้าน บริเวณกว้างขวางถึง 30 ไร่ มีสิ่งที่น่าสนใจมากคือ ถ้ำค้างคาว นับว่าเป็นถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี

เที่ยว สวนสัตว์สระแก้วลพบุรี
สถานที่ท่องเที่ยว สวนสัตว์สระแก้วลพบุรี

สวนสัตว์สระแก้วลพบุรี

Rating : 8/10

สวนสัตว์สระแก้วลพบุรีเป็นที่เที่ยวยอดนิยม เพราะเป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งสำหรับศึกษาหาความรู้ในเรื่องสัตว์และพืช นับเป็นสวนสัตว์ในต่างจังหวัดที่มีความสมบูรณ์พอสมควรแก่การบริการประชาชนในท้องถิ่น

ที่เที่ยว วัดเวฬุวัน
สถานที่ท่องเที่ยว วัดเวฬุวัน

วัดเวฬุวัน

Rating : 7.5/10

วัดแห่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการไปเที่ยวพักผ่อนชมธรรมชาติหรือไปแสวงบุญ มีโบสถ์รูปร่างแปลกสวยงามสำหรับให้บำเพ็ญธรรม มีสำนักชีคอยบริการให้ความสะดวกแก่ผู้ไปเที่ยวและไปทำบุญและยังมีหอสมุดของวัดซึ่งมีหนังสือธรรมะต่าง ๆ มากมายไว้บริการ

สถานที่ท่องเที่ยว ศาลพระกาฬ
สถานที่ท่องเที่ยว ศาลพระกาฬ

ศาลพระกาฬ

Rating : 7/10

ศาลพระกาฬ เป็นเทวสถานเก่าของขอม สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง จึงเรียกกันมาแต่ก่อนอีกชื่อหนึ่งว่า “ศาลสูง” ที่ทับหลังซึ่งทำด้วยศิลาทรายสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16

สถานที่ท่องเที่ยว พระที่นั่งไกรสรสีหราช
สถานที่ท่องเที่ยว พระที่นั่งไกรสรสีหราช

พระที่นั่งไกรสรสีหราช

Rating : 8.5/10

พระที่นั่งไกรสรสีหราชเป็นสถานที่มีความสำคัญทางดาราศาสตร์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงใช้เป็นที่สำรวจจันทรุปราคา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2228 และทอดพระเนตร สุริยุปราคา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2231 ร่วมกับคณะทูตและบาทหลวง จากประเทศฝรั่งเศสที่ พระเจ้าหลุยส์ที่ 1

สถานที่เที่ยว วัดเสาธงทอง
สถานที่ท่องเที่ยว วัดเสาธงทอง

วัดเสาธงทอง

Rating : 7/10

วัดเสาธงทองเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ติดถนนฝรั่งเศส (Rule de France) ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี ด้านหลังใกล้กับท่าขุนนางริมแม่น้ำลพบุรี

สถานที่เที่ยว วัดสุวรรณคีรีปิฏก
สถานที่ท่องเที่ยว วัดสุวรรณคีรีปิฏก

วัดสุวรรณคีรีปิฏก

Rating : 7/10

วัดเขาตะกร้าทอง หรือ วัดสุวรรณคีรีปิฎก เป็นวัดที่สร้างอยู่บนภูเขาใกล้กับบริเวณอ่างซับเหล็ก จังหวัดลพบุรี โดยพระสุปฏิปัณโณผู้ก่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาคือ หลวงปู่บุญเหลือ และหลวงปู่ขาว

ท่องเที่ยวไทย วัดมณีชลขัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยว วัดมณีชลขัณฑ์

วัดมณีชลขัณฑ์

Rating : 8/10

วัดมณีชลขัณฑ์ เดิมชื่อว่าวัดเกาะแก้ว เพราะเป็นวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ สภาพปัจจุบันถูกถมดินจนไม่เห็นร่องรอยเดิม สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้คือ เจดีย์หลวงพ่อแสง พระอุโบสถ์ พระวิหารและพระพุทธรูปใหญ่ริมน้ำ ซึ่งมีลักษณะงดงามมากมาก

ที่เที่ยว วัดนครโกษา
สถานที่ท่องเที่ยว วัดนครโกษา

วัดนครโกษา

Rating : 7/10

วัดนครโกษา ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสถานีรถไฟลพบุรีด้านทิศตะวันออกใกล้กับศาลพระกาฬ มีซากโบราณสถานคือ เจดีย์องค์ใหญ่สมัยทวาราวดี พระปรางค์สมัยลพบุรีในราวพุทธศตวรรษที่ 17

ท่องเที่ยวไทย หมู่บ้านดินสอพอง
สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านดินสอพอง

หมู่บ้านดินสอพอง

Rating : 7/10

หมู่บ้านดินสอพอง เป็นหมู่บ้านที่มีการทำดินสอพองกันแทบทุกครัวเรือน และบริเวณนั้นจะมีดินสีขาว เรียกกันว่า ดินมาร์ล มีเนื้อเนียนขาว ละเอียดแน่น จึงไม่เหมาะแก่การปลูกพืช แต่ด้วยภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ได้นำมาผลิตเป็นดินสอพอง

ท่องเที่ยว บ้านหลวงรับราชทูต
สถานที่ท่องเที่ยว บ้านหลวงรับราชทูต

บ้านหลวงรับราชทูต

Rating : 8/10

บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์เป็นที่รับรองราชทูตที่มาเฝ้าฯ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่เมืองลพบุรี คณะราชทูตจากประเทศฝรั่งเศสชุดแรกที่เข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2228 ได้พำนัก ณ ที่แห่งนี้

ท่องเที่ยว วัดยาง ณ รังสี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
สถานที่ท่องเที่ยว วัดยาง ณ รังสี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน

วัดยาง ณ รังสี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน

Rating : 7/10

วัดยาง ณ รังสี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน เดิมเรียกว่า วัดพญายาง เนื่องจากภายในบริเวณวัดมีต้นยางยักษ์ต้นหนึ่งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ท่าม กลางดงต้นยาง เดิมชื่อวัดยางศรีสุธรรมาราม แล้วเปลี่ยนเป็นวัดยาง ณ รังสี จนถึงปัจจุบัน

เที่ยว เทวสถานปรางค์แขก
สถานที่ท่องเที่ยว เทวสถานปรางค์แขก

เทวสถานปรางค์แขก

Rating : 7/10

เทวสถานปรางค์แขก หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า "ปรางค์แขก" สร้างแบบศิลปะเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 เป็นปราสาทแบบ 3 หลัง ไม่มีทางเชื่อมเหมือนกันกับพระปรางค์สามยอด และเก่าแก่กว่าพระปรางค์สามยอด

ท่องเที่ยว วัดตองปุ
สถานที่ท่องเที่ยว วัดตองปุ

วัดตองปุ

Rating : 7/10

วัดตองปุเป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญในฐานะเป็นศาสนาสถานสมัยอยุธยา ที่คงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ และมีพระภิกษุใช้ประโยชน์อยู่ โดยเฉพาะในเขตพุทธาวาสที่มีสิ่งก่อสร้างสมบูรณ์

ที่เที่ยว วัดสันเปาโล
สถานที่ท่องเที่ยว วัดสันเปาโล

วัดสันเปาโล

Rating : 7/10

วัดสันเปาโลสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ทำพิธีทางศาสนา พร้อมกับใช้เป็นที่พักและที่สำคัญคือ มีหอดูดาวซึ่งใช้เป็นหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ แห่งแรกในกรุงสยาม มีลักษณะเป็นหอคอยแปดเหลี่ยม

สถานที่ท่องเที่ยว วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร
สถานที่ท่องเที่ยว วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร

วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร

Rating : 7/10

วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรีไปทางทิศเหนือตามถนนพหลโยธินไปประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลเขาพระงาม

ที่เที่ยว วัดเชียงงา
สถานที่ท่องเที่ยว วัดเชียงงา

วัดเชียงงา

Rating : 6/10

วัดเชียงงา ตั้งอยู่เหนือตัวตลาดบ้านหมี่ขึ้นไปเล็กน้อย ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ วัดนี้คาดว่าคงจะสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งที่ชาวพวนได้อพยพมาตั้งหลักแหล่งที่ตำบลนี้ สถานที่น่าสนใจของวัดนี้คือเจดีย์เก่าองค์หนึ่ง ซึ่งลักษณะคล้ายกับเจดีย์ทางภาคเหนือของไทย

สถานที่ท่องเที่ยว วัดกัทลีพนาราม
สถานที่ท่องเที่ยว วัดกัทลีพนาราม

วัดกัทลีพนาราม

Rating : 7/10

วัดกัทลีพนาราม เดิมชื่อ วัดบ้านกล้วย มีสิ่งที่น่าสนใจคือ มีพระอุโบสถขนาดใหญ่แบบจตุรมุขที่สวยงาม เป็นวัดสำคัญของชุมชนชาวไทยพวน อำเภอบ้านหมี่ อกจากโบสถ์ทรงจตุรมุขซึ่งสร้างใหม่แล้ว ยังมีวิหารเก่าแก่หลังเล็กและเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง รูปทรงงดงามมาก

Thailand hotels Thailand hotels