เที่ยววัดม่อนพระยาแช่ ที่พักวัดม่อนพระยาแช่ สถานที่ท่องเที่ยววัดม่อนพระยาแช่แผนที่วัดม่อนพระยาแช่

เที่ยววัดม่อนพระยาแช่ ที่พักวัดม่อนพระยาแช่ สถานที่ท่องเที่ยววัดม่อนพระยาแช่แผนที่วัดม่อนพระยาแช่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ทิพย์ช้าง ลำปาง
โรงแรมทิพย์ ช้างลำปาง (Tipchang Lampang Hotel) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำปาง แวดล้อม ...
ลำปาง ริเวอร์ ล็อดจ์
ลำปาง ริเวอร์ ล็อดจ์ Lampang River Lodge มาสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติ ท่ามกลางแม่น้ำ ...
ลำปาง เวียงทอง
โรงแรม ลำปาง เวียงทอง (Lampang Wiengthong Hotel) โรงแรมระดับ 3 ดาว ตั้งอยู่ที่ซิ ...
อินเตอร์โซน ลำปาง
อินเตอร์โซน ลำปาง (Interzone) มีห้องพักสะอาด พร้อมอยู่ขนาด 75 ห้อง ตั้งอยู่บนพื้ ...
เอื้องคำ รีสอร์ท
เอื้องคำ รีสอร์ท (Auangkham Resort) ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพัก ...
กาดกองต้า
กาดกองต้า ตลาดโบราณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองลำปาง ถือเป ...
สะพานรัษฎาภิเศก
สะพานรัษฎาภิเศก เป็นสถานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ...
บ้านเสานัก
บ้านเสานัก บ้านไม้โบราณ 100 ปี เป็นชื่อภาษาเมืองหมายถึงบ้านที่มีเสาจำนวนมาก บ้าน ...
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย เป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ...
เขื่อนกิ่วลม
เขื่อนกิ่วลมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง อ่างน้ำเหนือเ ...
Rating : 7.5/10
5112
 วัดม่อนพระยาแช่
 วัดม่อนพระยาแช่
 วัดม่อนพระยาแช่
 วัดม่อนพระยาแช่
 วัดม่อนพระยาแช่
 วัดม่อนพระยาแช่
 วัดม่อนพระยาแช่
 วัดม่อนพระยาแช่
 วัดม่อนพระยาแช่
 วัดม่อนพระยาแช่
 วัดม่อนพระยาแช่
 วัดม่อนพระยาแช่
 วัดม่อนพระยาแช่
วัดม่อนพระยาแช่ จังหวัดลำปาง

วัดม่อนพระยาแช่ นับว่าเป็นสถานที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่ง มีศิลปะสถาปัตยกรรมที่สำคัญ คือ บันไดนาค เป็นรูปแบบเก่าแก่ของล้านนาซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอมโบราณและเป็นคติ ความเชื่อว่านาคเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเบื้องล่างคือโลกมนุษย์กับเบื้องบน คือสวรรค์

วัดม่อนพระยาแช่ จังหวัดลำปาง

วัดม่อนพระยาแช่ หรือ วัดพระธาตุม่อนพระยาแจ้ ตั้งอยู่บนเนินเขาในตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ห่างจากตัวเมืองไปทิศตะวันออก ประมาณ 8 กิโลเมตร

ความสำคัญต่อชุมชน กล่าวกันว่าเจดีย์เดิมของวัดเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีงานประเพณีนมัสการประจำปี ในเดือน 9 (เดือน 7 เหนือ) แรม 8 ค่ำ ทุกปี จะมีพุทธศาสนิกชนจากที่ต่าง ๆ ไปร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมาก

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ศิลปะสถาปัตยกรรมที่สำคัญของวัดม่อนพระยาแช่ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน มีสถาปัตยกรรมเหลืออยู่ไม่มากนัก อาทิเช่นบันไดนาค เป็นรูปแบบเก่าแก่ของล้านนาซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอมโบราณและเป็นคติ ความเชื่อว่านาคเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเบื้องล่างคือโลกมนุษย์กับเบื้องบน คือสวรรค์ บันไดนาคของวัดนี้ทำเฉพาะช่วงแรกเท่านั้น มีลักษณะเป็นนาคสามเศียร ตัวนาคเลื้อยโค้งไปตามจังหวะการลดหลั่นของขั้นบันไดด้วยลีลาที่สวยงาม ขั้นบันไดจากเชิงเขาจนถึงลานพระธาตุเจดีย์ปูด้วยหินศิลาแลง แบ่งเป็น 3 ช่วง เพื่อให้ผู้เดินขึ้นมีโอกาสพักเหนื่อย บันไดมีทั้งหมด 585 ขั้น

พระธาตุเจดีย์ม่อนพระยาแช่ เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดกลาง ฐานชั้นล่างเป็นฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันสองชั้น รองรับฐานบัวลูกแก้วสี่เหลี่ยม ย่อเก็จสองชั้น องค์ระฆังตั้งอยู่บนฐานเขียงแปดเหลี่ยม ไม่มีชั้นมาลัยเถาและบัลลังก์ (แท่นแก้ว) ปล้องไฉนเป็นแบบบัวลูกแก้ว ปลียอดเป็นกรวยเรียวแหลมขึ้นไป มีฉัตรโลหะปิดทอง 5 ชั้น ครอบยอดองค์พระธาตุเจดีย์

วิหารด้านหน้าองค์พระธาตุเป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคกลางบริเวณวัดดูคับแคบ เพราะมีการก่อสร้าง กุฏิ ศาลาเอนกประสงค์ และศาลาพัก โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ของช่องว่าง ขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์พระธาตุ จึงทำให้องค์พระธาตุไม่งามสง่าเท่าที่ควร

การเดินทางไปวัดม่อนพระยาแช่ วัดม่อนพระยาแช่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลพิชัย บนเส้นทางสายลำปาง - งาว จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 1 และเลี้ยวขวาตรงหลักกิโลเมตรที่ 605 ประมาณ 5 กิโลเมตร

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2019 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.