เที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วะ ที่พักอุทยานแห่งชาติแม่วะ สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วะแผนที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ

เที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วะ ที่พักอุทยานแห่งชาติแม่วะ สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วะแผนที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ทิพย์ช้าง ลำปาง
โรงแรมทิพย์ ช้างลำปาง (Tipchang Lampang Hotel) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำปาง แวดล้อม ...
ลำปาง ริเวอร์ ล็อดจ์
ลำปาง ริเวอร์ ล็อดจ์ Lampang River Lodge มาสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติ ท่ามกลางแม่น้ำ ...
ลำปาง เวียงทอง
โรงแรม ลำปาง เวียงทอง (Lampang Wiengthong Hotel) โรงแรมระดับ 3 ดาว ตั้งอยู่ที่ซิ ...
อินเตอร์โซน ลำปาง
อินเตอร์โซน ลำปาง (Interzone) มีห้องพักสะอาด พร้อมอยู่ขนาด 75 ห้อง ตั้งอยู่บนพื้ ...
เอื้องคำ รีสอร์ท
เอื้องคำ รีสอร์ท (Auangkham Resort) ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพัก ...
Rating : 8/10
4968
 อุทยานแห่งชาติแม่วะ
 อุทยานแห่งชาติแม่วะ
 อุทยานแห่งชาติแม่วะ
 อุทยานแห่งชาติแม่วะ
 อุทยานแห่งชาติแม่วะ
 อุทยานแห่งชาติแม่วะ
 อุทยานแห่งชาติแม่วะ
 อุทยานแห่งชาติแม่วะ
 อุทยานแห่งชาติแม่วะ
 อุทยานแห่งชาติแม่วะ
 อุทยานแห่งชาติแม่วะ
อุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง

อุทยานแห่งชาติแม่วะ นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกแม่วะ มีเนื้อที่ประมาณ 366,875 ไร่ หรือ 587 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ในอ.เถิน อ.แม่พริก จ.ลำปาง อ.สามเงา อ.บ้านตาก จ.ตาก

เที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง

อุทยานแห่งชาติแม่วะ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเถินประมาณ 19 กิโลเมตร ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกแม่วะ มีเนื้อที่ประมาณ 366,875 ไร่ หรือ 587 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ในอำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง อำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนติดต่อกัน โดยมีดอยตาจี่เป็นยอดเขาสูงสุด มีความสูงประมาณ 1,027 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพป่าแตกต่างกันไปตามระดับความสูงของพื้นที่ เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา และดิบแล้ง สัณฐานของเทือกเขาในอุทยานฯ เป็นที่ราบแนวยาวไปตามสันเขา มีต้นไม้ขนาดใหญ่และพืชสมุนไพรอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งกล้วยไม้และดอกไม้นานาชนิด ที่นี่ยังมีความหลากหลายทางกายภาพ ทั้งชนิดของดิน และสภาพป่าทำให้พืชและสัตว์ต่าง ๆ อาศัยอยู่หลายชนิด แต่ที่น่าสนใจคือกิ้งก่าบิน ปัจจุบันพบเห็นได้ยาก ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน เป็นช่วงที่ป่างามมากที่สุด เต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้ป่า ยอดเขามีหมอกปกคลุม น้ำตกและลำห้วยมีน้ำไหลแรง

สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่

น้ำตกแม่วะ อยู่ในเขตพื้นที่บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง บริเวณโดยรอบของน้ำตกแม่วะประกอบไปด้วยภูเขาสูงชัน มีดอยแปลหลวง เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกนี้ และจะไหลลงสู่แม่น้ำวังในที่สุด น้ำตกแม่วะประกอบไปด้วย น้ำตกแม่วะประกอบไปด้วย น้ำตกชั้นต่าง ๆ ทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นมีความงามแบบต่าง ๆ กัน มีทางเดินขึ้นไปถึงแค่น้ำตกชั้นที่ 8 สภาพเส้นทางระหว่างน้ำตกชั้นที่ 1-4 ระยะทาง 700 เมตร เดินได้สะดวก จากนั้นทางเริ่มสูงชันขึ้นไปจนถึงชั้นที่ 8 รวมระยะทาง 2.2 กิโลเมตร

สำหรับน้ำตกชั้นที่ 9 มีชื่อว่า ตาดหลวง มีความสูงประมาณ 100 เมตร ต้องปีนหน้าผาจากน้ำตกชั้นที่ 8 ขึ้นไปอีกไกลจึงจะถึง การเดินทาง ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เมื่อผ่านอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปถึงประมาณกิโลเมตรที่ 500 จะมีทางแยกเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ผ่านทางแยกนี้ไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ มว.1 (น้ำตกแม่วะ) น้ำตกอยู่ห่างไปอีกประมาณ 500 เมตร ///////////////นอกจากนี้ยังมี เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นทางเดินขึ้นเขาผ่านป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ แล้วเดินขึ้นสันเขาผ่านจุดชมทิวทัศน์ไปจนพบกับน้ำตกชั้นที่ 8 รวมระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร เหมาะสำหรับการเดินชมป่าเปลี่ยนสีในช่วงฤดูแล้ง

ถ้ำน้ำผ่าผางาม อยู่ในเขตท้องที่บ้านวังสำราญ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีทางวกไปวนมาและมีความลึกมาก ภายในถ้ำมีน้ำไหลผ่าน อากาศปลอดโปรางถ่ายเทดี ทางเดินภายในถ้ำมีลักษณะชื้นแฉะ พื้นดินและพื้นหินสลับกัน และภายในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นระยะๆ บางช่วงจะเห็นรากของต้นไทรทอดยาวลงมาจากด้านบนสู่ผิวดินด้านล่าง ดูแปลกตา ขณะนี้ได้รับการปรับปรุงทางเข้าเป็นถนนคอนกรีตทางขึ้น เยี่ยวชมในถ้ำ มีบันไดปูนทอดยาวถึงปากถ้ำ บรรยากาศภายในตัวถ้ำสวยงามตามธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย โดยจะมีวัดอยู่บริเวณทางขึ้น

ถ้ำพระเจดีย์ อยู่ในเขตท้องที่บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นถ้ำหินปูนขนาดกลาง ภายในถ้ำมีหินงอกรูปทรงเจดีย์อยู่บนพื้น และรูปอ่างเก็บน้ำเป็นชั้น ๆ ราษฎรบ้านน้ำดิบได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณถ้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำหมู่ บ้าน บริเวณใกล้เคียงกับถ้ำพระเจดีย์ ยังมีถ้ำช้างและถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกหลายแห่ง ซึ่งถ้ำเหล่านี้อยู่ห่างจากบ้านน้ำดิบประมาณ 3 กิโลเมตร

ค่าเข้าอุทยานฯ ผู้ใหญ่ คนละ 20 บาท เด็ก คนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ คนละ 100 บาท เด็ก คนละ 50 บาท

สถานที่พัก อุทยานฯ มีบริการบ้านพัก จำนวน 3 หลัง พักได้ 6 คน ราคา 1,800 บาท/หลัง/คืน มีสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติแม่วะ ตำบลแม่วะ (ปท.แม่วะ) อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52230 โทร. 0 5429 2510 กรุงเทพฯ โทร. 0 2562 0760

การเดินทาง
รถส่วนตัว จากลำปางใช้ทางหลวงหมายเลข 1ถนนพหลโยธิน เลยอำเภอเถินมาประมาณ 17 กิโลเมตร ถึงหลักกิโลเมตรที่ 497-498 มีทางแยกขวามือข้างโรงเรียนแม่วะวิทยาเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร ทางแยกซ้ายมือเป็นทางคอนกรีตไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วะ ซึ่งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้าน
เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ให้ลงที่ป้อมตำรวจแม่วะ แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าอุทยานฯ

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2019 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.