เที่ยววัดหาดใหญ่ใน ที่พักวัดหาดใหญ่ใน สถานที่ท่องเที่ยววัดหาดใหญ่ในแผนที่วัดหาดใหญ่ใน

เที่ยววัดหาดใหญ่ใน ที่พักวัดหาดใหญ่ใน สถานที่ท่องเที่ยววัดหาดใหญ่ในแผนที่วัดหาดใหญ่ใน
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
พะโยมทอง โฮมสเตย์
พะโยมทอง โฮมสเตย์ Payom Thong Homestayให้บริการบ้านพักตากอากาศ กลางอ่าวเกาะยอ ส ...
บีพี แกรนด์สวีต
บีพี แกรนด์สวีต โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพัก 72 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ ...
ยี่ฟ้าแกรนด์ซิตี้
โรงแรมยี่ฟ้าแกรนด์ซิตี้ หาดใหญ่ ด้วยห้องพักระดับมาตรฐาน 84 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อำนว ...
หรรษา เจบี หาดใหญ่
โรงแรมหรรษา เจบี ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน ตั้งอยู่อย่างเ ...
สวนน้ำสวนสัตว์สงขลา
สวนน้ำสวนสัตว์สงขลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอย่างมากอีกแห่งหนึ่ง สวนสัตว์ส ...
สะพานติณสูลานนท์
สะพานติณสูลานนท์เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง สะพานติณสูลานนท์ เป็นสะพานข้ ...
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
สถาบันทักษิณคดีศึกษาเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเ ...
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในสงขลา แหล่ ...
เมืองหาดใหญ่
เมืองหาดใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เมืองหาดใหญ่ คำว่า "หาดใหญ่ ...
Rating : 8/10
5534
 วัดหาดใหญ่ใน
 วัดหาดใหญ่ใน
 วัดหาดใหญ่ใน
วัดหาดใหญ่ใน จังหวัดสงขลา

วัดหาดใหญ่ในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้ วัดมหัตตมังคลาราม เดิมชื่อ วัดหาดใหญ่ใน จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์เมื่อปี 2488 ประกาศจัดตั้งเป็นวัดทางการ เมื่อ 18 มิถุนายน 2490 ได้ขึ้นทะเบียนเลขที่ สข. 0251 ได้รับพระราชทานวิสุงคา

วัดหาดใหญ่ใน อีกหนึ่งวัดและแหล่งท่องเที่ยวในสงขลา

วัดมหัตตมังคลาราม เดิมชื่อ วัดหาดใหญ่ใน จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์เมื่อปี 2488 ประกาศจัดตั้งเป็นวัดทางการ เมื่อ 18 มิถุนายน 2490 ได้ขึ้นทะเบียนเลขที่ สข. 0251 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 15 พฤษภาคม 2497 สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ทรงรับวัดนี้ไว้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานนามวัดนี้ใหม่ว่า วัดมหัตตมังคลาราม พร้อมด้วยพระราชทานอนุญาตให้หล่อพระนามาภิไธยย่อว่า ม.ว.ก.ติดซุ้มประตูวัดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2520 วัดนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ 1 งาน 86 ตร.ม. โดยมีเจ้าอาวาสดังนี้
- พระมงคลพฤฒาจารย์ (คลิ้ง) 2488-2536 
- พระครูมงคลสถิตย์ (สถิตย์) 2536-2538
- พระมหามงคล ธมฺมรกฺโข (มงคล) 2538-ปัจจุบัน

นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมามีภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาไม่น้อยกว่า 80-90 รูป ทุกปี วัดหาดใหญ่ในตั้งอยู่ถนนเพชรเกษมใกล้สะพานคลองอู่ตะเภา เป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ชื่อ พระพุทธหัตถมงคล ที่ว่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปนมัสการ

จากถนนเพชรเกษมมีซอยเข้าวัดหาดใหญ่ในได้ 3 ซอย แต่ซอยที่ตรงกับซุ้มประตูวัดมี 2 ซอย คือเพชรเกษม 24 หรือซอยวัดหาดใหญ่ในซึ่งเป็นตลาดที่มีคนหนาแน่นในช่วงเช้าจนถึงเกือบเที่ยง จึงควรหลีกเลี่ยงซอยวัดหาดใหญ่ใน ไปใช้อีก 2 ซอยที่อยู่ก่อนและหลังซอยวัดหาดใหญ่ใน แล้วไปบรรจบกันด้านในเลี้ยวเข้าวัดจะสะดวกกว่า

พระพุทธมหัตตมงคล พระนามนี้ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2519 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ 29 สิงหาคม 2515 โดยมี ม.จ. ทองคำเปลว ทองใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี องค์พระยาว 35 เมตร สูง จากดินถึงยอดพระเกตุ 15 เมตร ทำพิธีหล่อพระเกตุมาลา พระหฤทัย พระปัปผาสะ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นราธิวาส พัทลุง และนายกเทศมนตรีเมืองหาดใหญ่ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ เสด็จมาประกอบพิธียกพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2519 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเยี่ยม และทรงประกอบพิธีประดิษฐานแผ่นศิลาจารึกไว้ที่พระเขนย พระพุทธมหัตตมงคล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2520 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และพระวรชายา เสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ดำเนินการก่อสร้างวิหารพระพุทธมหัตตมงคลเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2520 พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ มาประกอบพิธียกช่อฟ้าพระพุทธมหัตตมงคล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2529

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2021 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.