เที่ยวประตูชัยอรัญประเทศ ที่พักประตูชัยอรัญประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวประตูชัยอรัญประเทศแผนที่ประตูชัยอรัญประเทศ

เที่ยวประตูชัยอรัญประเทศ ที่พักประตูชัยอรัญประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวประตูชัยอรัญประเทศแผนที่ประตูชัยอรัญประเทศ
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ตลาดโรงเกลือ
ตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดการค้าชายแดนขนาดใหญ่ที่คนทั่วไปรู้จักดี ตั้งอยู่ตำบลป่าไร่ ...
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
ปราสาทสด๊กก๊อกธมโบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว แล้วยังเป็นโบราณสถานขอ ...
Rating : 7.5/10
4003
 ประตูชัยอรัญประเทศ
 ประตูชัยอรัญประเทศ
 ประตูชัยอรัญประเทศ
 ประตูชัยอรัญประเทศ
ประตูชัยอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ประตูชัยอรัญประเทศ เป็นสถานที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่ง สร้างในปี พ.ศ. 2482 มีลักษณะเป็นป้อม 2 ป้อม อยู่กันคนละฟากถนน โดยป้อมด้านซ้ายมือรักษารูปลักษณ์เดิมไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ทหารกล้าที่ เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนด้านคลองลึก

เที่ยวชม ประตูชัยอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ประตูชัยอรัญประเทศ ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนไทย-กัมพูชา ที่บ้านคลองลึก ตำบลท่าข้าม สร้างในปี พ.ศ. 2482 มีลักษณะเป็นป้อม 2 ป้อม อยู่กันคนละฟากถนน โดยป้อมด้านซ้ายมือรักษารูปลักษณ์เดิมไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ทหารกล้าที่ เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนด้านคลองลึก ตัวป้อมมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า สูงประมาณ 15 เมตร ฐานประตูทำเป็นห้องรักษาการณ์ แต่ชำรุดทรุดโทรมจากภัยสงคราม จึงมีการบูรณะซ่อมแซม เมื่อปี พ.ศ. 2502 สำหรับทางด้านขวามือได้ก่อสร้างเป็นเสมาขนาดใหญ่ทำด้วยหินอ่อนสลักรูป ครุฑพ่าห์ (ธงมีรูปครุฑ)ไว้ด้านบน ใต้ครุฑจารึกคำว่า ประเทศไทย หันออกไปทางประเทศกัมพูชา

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2019 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.