เที่ยวอ่างเก็บน้ำพระปรง ที่พักอ่างเก็บน้ำพระปรง สถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำพระปรงแผนที่อ่างเก็บน้ำพระปรง

เที่ยวอ่างเก็บน้ำพระปรง ที่พักอ่างเก็บน้ำพระปรง สถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำพระปรงแผนที่อ่างเก็บน้ำพระปรง
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น เป็นแหล่งผลิตน้ำนมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี ...
อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ
อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อยู่ภายในความดูแลของโครงการพั ...
พระสยามเทวาธิราชจำลอง
พระสยามเทวาธิราชจำลอง นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่ง เป ...
Rating : 7.5/10
6887
โทรศัพท์ :
(037) 261-020
 อ่างเก็บน้ำพระปรง
 อ่างเก็บน้ำพระปรง
 อ่างเก็บน้ำพระปรง
 อ่างเก็บน้ำพระปรง
อ่างเก็บน้ำพระปรง จังหวัดสระแก้ว

อ่างเก็บน้ำพระปรง สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับการชลประทานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้ว มีทิวทัศน์สวยงามเป็นแหล่งอาศัยของนกหลายชนิดและยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ปลาน้ำจืดนานาชนิด เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ

เที่ยว อ่างเก็บน้ำพระปรง จังหวัดสระแก้ว

อ่างเก็บน้ำพระปรง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว มีความจุถึง 97 ล้านลูกบาศก์เมตรจนเกือบจะเรียกว่า "เขื่อน" เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในจังหวัดสระแก้ว สร้างกั้นต้นน้ำห้วยพระปรง ซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา จากสภาพป่าที่สมบูรณ์กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ปลา นานาชนิด ทำให้ชาวบ้านแถวนี้หลังจากว่างเว้นจากการทำไร่ ทำนา จึงหารายได้เสริมด้วยการจับปลาขาย

อ่างเก็บน้ำพระปรง เป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับการชลประทานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาที่ถูกน้ำท่วม ทำให้มีทิวทัศน์สวยงามเป็นแหล่งอาศัยของนกหลายชนิดและยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ปลาน้ำจืดนานาชนิด เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ล่องเรือชมทิวทัศน์รอบเขื่อน เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนก และรับประทานอาหาร เมนูปลาสด ๆ ผักปลอดสารพิษ

กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพระปรง ขนาดทำนบดินกว้าง 8.00 เมตร ยาว 443.00 เมตร สูง 26.00 เมตร ความจุอ่างเก็บน้ำ 97.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่บ้านระเบาะหูกวาง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อ พ.ศ. 2534 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2544 เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตตำบลช่องกุ่ม หนองหมากฝ้าย หนองน้ำใส และซับนกแก้ว

ผลประโยชน์ของโครงการ
1. ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่โครงการฯ 11,319 ไร่
2. ช่วยให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎรในเขตโครงการอย่างสม่ำเสมอ
3. ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำบางประกง
4. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของกรมประมง
5. เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
6. เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในคลองธรรมชาติ ช่วยพื้นที่เกษตรกรได้ 25,000 ไร่

การเดินทางไปอ่างเก็บน้ำพระปรง จากกรุงเทพฯ มาตามถนนสุวรรณศร สาย 33 ถึงตัวอำเภอวัฒนานครแล้วเลี้ยวซ้ายตามเส้นทาง 3198 ผ่านโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ไปจนถึงตู้ยามตำรวจสีแดงซ้ายมือ จะมีป้ายบอกไปอ่างเก็บน้ำพระปรง (จากแยกวัฒนา-ตู้ยามประมาณ 15 กม.) จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายตรงไปตลอด ผ่านแยกวังท่าช้าง ไปอีก 9 กม.ถึงโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำพระปรง ตรงไปจนเห็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ บริเวณทางลงจะเป็นร้านอาหารสารพัดเมนูปลา ทั้งร้านสมปองปลาเผา น้องเฟิร์น

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2021 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.