สุรินทร์ ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ ทัวร์สุรินทร์

สุรินทร์ ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ ทัวร์สุรินทร์
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
เลือกจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
งานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ

งานประเพณีแซนโฎนตา ชาวสุรินทร์ร่วมกันประกอบพิธีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษยิ่งใหญ่ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ บรรพบุรุษ ป ...

เทศกาลปลาไหล

เทศกาลปลาไหล จัดขึ้นในสัปดาห์ที่สามของเดือนธันวาคมของทุกปี หลังจากได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ เป็นช่วงที่ปลาไหลเจริญเติบ ...

งานประเพณีบวชนาคแห่ช้าง

งานประเพณีบวชนาคแห่ช้างจัดขึ้นในวันขึ้น 13-15 ค่ำเดือน 6 ณ วัดแจ้งสว่าง บ้านตากลาง อ.ท่าตูม มีการแห่แหนบรรดานาคด้วยขบวนช ...

งานประเพณีสู่ขวัญควาย

งานประเพณีสู่ขวัญควาย เป็นงานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยเฉพาะ การทำไร่นา ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ อย่างชาวหมู่บ้านปัน ...

งานสืบสานตำนานปราสาทช่างปี่

งานสืบสานตำนานปราสาทช่างปี่ จัดขึ้นวันที่ 31มี.ค.- 2 เมษ.ย 56 ปราสาทช่างปี่ เป็นอโรคยศาล หรืออโรคยศาลา หรือโรงพยาบาล หนึ ...

Hotel & Travel in Thailand

แหล่งท่องเที่ยวสุรินทร์

ท่องเที่ยว หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทอง จันทร์โสมา
สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทอง จันทร์โสมา

หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทอง จันทร์โสมา

Rating : 7.5/10

หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทอง จันทร์โสมา เป็นที่รู้จักกันดีในนามกลุ่ม "ทอผ้าไหมหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกตะกอ" เนื่องด้วยในครั้งนั้นผ้าไหมชื่อนี้ได้ผลิตเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูการทอผ้ายกทองชั้นสูง

สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์

หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์

Rating : 8.5/10

หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง พื้นที่หมู่บ้านเป็นที่นาและป่าละเมาะสลับกับป่าโปร่งเหมาะกับการเลี้ยงช้าง ชาวบ้านตากลางดั้งเดิมเป็นชาวส่วย หรือ กูย หรือ กวย มีความชำนาญในการคล้องช้างป่า ฝึกหัดช้างและเลี้ยงช้าง

สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์
สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์

Rating : 8.5/10

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ มีการจัดแสดงเป็น 4 ส่วน คือ อาคารที่ 1 เป็นโถงทางเข้าและทางเดิน อาคารที่ 2 เป็นส่วนการศึกษา อาคารที่ 3 เป็นอาคารจัดแสดงและสำนักงาน อาคารที่ 4 เป็นคลังพิพิธภัณฑ์

ท่องเที่ยวไทย วนอุทยานพนมสวาย
สถานที่ท่องเที่ยว วนอุทยานพนมสวาย

วนอุทยานพนมสวาย

Rating : 9/10

วนอุทยานพนมสวาย นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่ง นักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวไหว้พระ การได้มานมัสการ พระพุทธสุรินทรมงคลปางประทานพร ที่วัดพนมสวาย ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง แล้วยังได้ท่องเที่ยว วนอุทยานที่มีความร่มรื่นอีกด้วย

ท่องเที่ยว ห้วยเสนง
สถานที่ท่องเที่ยว ห้วยเสนง

ห้วยเสนง

Rating : 8/10

ห้วยเสนง นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่ง เป็นอ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทาน เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสันเขื่อนสูง บนสันเขื่อนเป็นถนนลาดยาง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองสุรินทร์

เที่ยว ตลาดการค้าช่องจอม
สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดการค้าช่องจอม

ตลาดการค้าช่องจอม

Rating : 7/10

ตลาดช่องจอม ที่เที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในจ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งการค้าเสรี ไทย - กัมพูชา อยู่ในเขตพื้นที่บ้านด่านพัฒนา ช่องจอมเป็นเส้นทางข้ามแดนที่ใหญ่และสะดวกที่สุดของจ.สุรินทร์ที่จะไปยังกัมพูชา ทำให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวไทยและกัมพูชา

สถานที่เที่ยว ปราสาทศรีขรภูมิ
สถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทศรีขรภูมิ

ปราสาทศรีขรภูมิ

Rating : 8/10

ปราสาทศีขรภูมิ เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ศิลปะขอม สมัยนครวัด อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 ปราสาทศีขรภูมิประกอบไปด้วยปราสาทอิฐจำนวน 5 หลัง ก่อสร้างด้วยหินทราย และศิลาแลง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง องค์กลางเป็นปราสาทประธาน

การท่องเที่ยว วัดบูรพาราม
สถานที่ท่องเที่ยว วัดบูรพาราม

วัดบูรพาราม

Rating : 8/10

วัดบูรพาราม นับได้ว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของจังหวัด คือ หลวงพ่อพระชีว์ (หลวงพ่อประจี) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดบูรพาราม

ที่เที่ยว ปราสาทภูมิโปน
สถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทภูมิโปน

ปราสาทภูมิโปน

Rating : 8/10

ปราสาทภูมิโปน เป็นแหล่งท่องเที่ยงที่น่าจะไปเที่ยวชมสักครั้งหนึ่ง ประกอบด้วยโบราณสถาน 4 หลัง คือ ปราสาทก่ออิฐ 3 หลัง และก่อศิลาแลง 1 หลัง ปราสาทก่ออิฐหลังใหญ่และหลังทางทิศเหนือสุด นับเป็นปราสาทแบบศิลปะเขมรที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ท่องเที่ยวไทย ปราสาทหินบ้านพลวง
สถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทหินบ้านพลวง

ปราสาทหินบ้านพลวง

Rating : 8/10

ปราสาทหินบ้านพลวง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ต้องลองไปเที่ยวสักครั้งหนึ่ง เป็นปราสาทหินขนาดเล็กแต่ฝีมือการสลักหินประณีตงดงามมาก ลักษณะของปราสาทหินองค์นี้เป็นปรางค์องค์เดียว ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

การท่องเที่ยว โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน
สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน

โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน

Rating : 8/10

โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน เป็นที่เที่ยวที่น่าไปเยือนสักครั้งหนึ่ง เป็นโบราณสถานแบบขอม 3 หลัง ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ติดแนวชายแดนประเทศไทยและประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โบราณสถานทั้งสามแห่งต่างมีเสน่ห์ในตัวเองประกอบกับบริเวณที่ร่มครึ้มของดงไม้

สถานที่ท่องเที่ยว อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)
สถานที่ท่องเที่ยว อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)

Rating : 7/10

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่ง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงผู้สร้างเมืองท่านแรก ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของเมืองสุรินทร์

แหล่งท่องเที่ยว ปราสาทจอมพระ
สถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทจอมพระ

ปราสาทจอมพระ

Rating : 8/10

ปราสาทจอมพระ เป็นอีกปราสาทขอมที่หลายๆคนอาจเคยได้ยินชื่อเสียงมาบ้าง โดยปราสาทจอมพระ เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลจอมพระ ปราสาทจอมพระมีลักษณะของสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่า อโรคยศาล มีโครงสร้างที่ยังสมบูรณ์อยู่มาก

การท่องเที่ยว หลักเมืองสุรินทร์
สถานที่ท่องเที่ยว หลักเมืองสุรินทร์

หลักเมืองสุรินทร์

Rating : 7/10

หลักเมืองสุรินทร์ เป็นสถานที่สำคัญและเป็นที่นับถือคู่บ้านคู่เมืองของชาวสุรินทร์อีกสถานที่หนึ่ง อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทาง ทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร หลักเมืองสุรินทร์นี้เดิมเป็นเพียงศาลไม่มีเสาหลักเมือง มีมานาน กว่าร้อยปี เมื่อปี พ.ศ. 2511

ท่องเที่ยว ปราสาทเมืองที
สถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทเมืองที

ปราสาทเมืองที

Rating : 7.5/10

ปราสาทเมืองที เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องลองไปเที่ยวสักครั้งหนึ่ง เป็นปราสาทแบบเขมรที่ได้รับการดัดแปลงในสมัยหลังเช่นเดียวกับปราสาทศรีขรภูมิ ปราสาทก่อด้วยอิฐฉาบปูน มี 5 หลัง สร้างรวมกันเป็นหมู่บนฐานเดียวกัน ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 3 หลัง

เที่ยว ปราสาทยายเหงา
สถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทยายเหงา

ปราสาทยายเหงา

Rating : 7.5/10

ปราสาทยายเหงา เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในสุรินทร์ เป็นศาสนสถานแบบขอม ที่ประกอบด้วยปรางค์ 2 องค์ ตั้งอยู่เรียงกัน ในแนว ทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก องค์ปรางค์ก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง มีการแกะสลักอิฐ เป็นลวดลาย คาบนาค 5 เศียร

เที่ยว ปราสาทบ้านไพล
สถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทบ้านไพล

ปราสาทบ้านไพล

Rating : 6.5/10

ปราสาทบ้านไพล นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ อีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งปราสาทบ้านไพร มีลักษณะของการก่อสร้างเป็นปราสาทศิลปะบาปวน เป็นศาสนสถานแบบศิลปะขอม ที่สร้างขึ้นเพื่อ เป็นการบูชาพระอิศวร

แหล่งท่องเที่ยว ปราสาทตาวาย
สถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทตาวาย

ปราสาทตาวาย

Rating : 6.5/10

ปราสาทตาวาย สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เป็นปราสาทจตุรมุข ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ผังของปราสาทเป็นรูปกากบาท ส่วนฐานต่ำ ส่วนล่างสุดก่อด้วยศิลาแลง ส่วนบนก่อด้วยศิลาทรายทั้งหมด หลังคาห้องครรภคฤหะ ก่อเป็นทรงพุ่มยอดปรางค์ ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 5 ชั้น

เที่ยวชมปราสาทขอมโบราณ
สิ่งก่อสร้างจากศิลาแลงอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นหลักฐานความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมขอมโบร ...
Thailand hotels Thailand hotels