อุดรธานี ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี ทัวร์อุดรธานี

อุดรธานี ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี ทัวร์อุดรธานี
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
เลือกจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก

งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้า อาหารและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้ ...

งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี ภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เช่น ...

งานฉลองมรดกโลกบ้านเชียง

งานฉลองมรดกโลกบ้านเชียง จัดขึ้นในเดือนตุลาคม ที่อำเภอบ้านเชียง เป็นหมู่บ้านตั้งแต่สมัยมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ มีการแสดงอ ...

Hotel & Travel in Thailand

แหล่งท่องเที่ยวอุดรธานี

เที่ยว วัดโพธิสมภรณ์
สถานที่ท่องเที่ยว วัดโพธิสมภรณ์

วัดโพธิสมภรณ์

Rating : 8/10

“วัดโพธิสมภรณ์” สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัด ภายในวัดยังมีสถานที่น่าสนใจต่างๆ อาทิเช่น พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ ศาลามงคลธรรม พระระเบียงพระเจดีย์

ท่องเที่ยวไทย วัดป่าภูก้อน
สถานที่ท่องเที่ยว วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน

Rating : 8/10

วัดป่าภูก้อนเป็นวัดที่น่าสนใจที่ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และ หนองคาย

สถานที่ท่องเที่ยว ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี
สถานที่ท่องเที่ยว ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี

ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี

Rating : 8.5/10

เที่ยวชมทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี ซึ่งมีดอกบัวพร้อมใจกันออกดอกในบึงหนองหานสุดลูกหูลูกตาเป็นร้อยไร่ งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า ทะเลบัวแดง ซึ่งดอกบัวจะเริ่มบานในช่วงปลายเดือนธ.ค.-ก.พ. ของทุกปี

การท่องเที่ยว บ้านคำชะโนด
สถานที่ท่องเที่ยว บ้านคำชะโนด

บ้านคำชะโนด

Rating : 8/10

บ้านคำชะโนดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อาศัยอยู่และเป็นสถานที่สู่เมืองบาดาลของพญานาคตามความเชื่อ อีกทั้งบริเวณรอบศาลาเคยมีร่องรอยคล้ายๆรอยพญานาคอยู่ด้วย

สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

Rating : 8.5/10

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ น้ำตกยูงทอง เป็นน้ำตกตั้งอยู่บนสันเขาภูพาน และภูย่าอูมีลำน้ำไหลผ่านโขดหินสลับซับซ้อนสวยงามท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไม้นานาพรรณสวยงามมาก

ท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

Rating : 8.5/10

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป มีสนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ศาลาพักผ่อน 9 หลัง สวนพักผ่อน 7 แห่ง มีสวนไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น สวยงามมาก

ท่องเที่ยวไทย ศาลหลักเมืองอุดรธานี
สถานที่ท่องเที่ยว ศาลหลักเมืองอุดรธานี

ศาลหลักเมืองอุดรธานี

Rating : 8/10

ศาลหลักเมืองอุดรธานี ตั้งอยู่บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี ถือเป็นสถานที่สำคัญในการดำรงและสืบสันติสุขของประชาราษฎร์จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์รวมความเคารพและความศรัทธา ซึ่งชาวเมืองอุดรธานีมักจะพากันมาสักการบูชา

ท่องเที่ยว สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
สถานที่ท่องเที่ยว สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์

สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์

Rating : 7.5/10

กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานีที่อยู่ใกล้ตัวเมืองที่สุดจึงถือเป็นเสน่ห์ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศให้เดินทางไปสัมผัสกับความแปลกและความสวยงามของกล้วยไม้นานาชนิด

แหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

Rating : 8.5/10

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีจัดตั้งขึ้นในอาคารราชินูทิศ ซึ่งเป็นอาคารเก่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 จัดเปิดทำการให้บริการแก่ประชาชนเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2547 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดอุดรธานี

การท่องเที่ยว วนอุทยานน้ำตกธารงาม
สถานที่ท่องเที่ยว วนอุทยานน้ำตกธารงาม

วนอุทยานน้ำตกธารงาม

Rating : 7/10

วนอุทยานน้ำตกธารงามเป็นที่ทเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง มีลักษณะสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่ห้วยสามทาก-ห้วยน้ำฆ้องตลอดปี

แหล่งท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

Rating : 8/10

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นที่ตั้งของสถานที่ซึ่งแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติ เกิดเป็นโขดหินรูปร่างต่างๆ

ที่เที่ยว ศาลเจ้าปู่ ย่า
สถานที่ท่องเที่ยว ศาลเจ้าปู่ ย่า

ศาลเจ้าปู่ ย่า

Rating : 8/10

ศาลเจ้าปู่ ย่า ได้รับการกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ แผ่ความเมตตาแก่คนยากไร้ ผู้ใดมีทุกข์โศกมักจะไปจุดธูป ขอให้ความทุกข์ที่มีอยู่สลายไป ขอให้การค้าเจริญรุ่งเรือง และมักจะได้รับบารมีจากเทพปู ย่า ดลบันดาลให้สมหวังในสิ่งที่ขอ

สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่น
สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่น

หมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่น

Rating : 7/10

หมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่น อยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 16 กม. ตามเส้นทางสายอุดรธานี-หนองคาย เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้าขิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าขิตในราคาย่อมเยา

การท่องเที่ยว วนอุทยานวังสามหมอ
สถานที่ท่องเที่ยว วนอุทยานวังสามหมอ

วนอุทยานวังสามหมอ

Rating : 8/10

วนอุทยานวังสามหมอเป็นสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหนองกุ้งทับม้า ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบะยาว-ป่าหัวนาคำ-ป่าหนองกุ้งทับม้า-ป่านา ยูง และป่าหนองหญ้าไซ

เที่ยว วัดมัชฌิมาวาส
สถานที่ท่องเที่ยว วัดมัชฌิมาวาส

วัดมัชฌิมาวาส

Rating : 7/10

วัดมัชฌิมาวาส ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดเดิมหรือวัดเก่า ในวิหารเล็กๆ ภายในวัดมีพระพุทธรูปหินสีขาวปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อนาค" เป็นที่เคารพสักการะของชาวอุดรธานี

สถานที่ท่องเที่ยว พระธาตุดอนแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว พระธาตุดอนแก้ว

พระธาตุดอนแก้ว

Rating : 7/10

พระธาตุดอนแก้ว หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระมหาธาตุเจดีย์ เป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก้ว ประดิษฐานอยู่กลางวัดมหาธาตุเจดีย์ ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 50 กิโลเมตร

การท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

Rating : 8/10

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรการประมง การจ่ายน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม เหมาะสำหรับการล่องแพ ตกปลา และนั่งเรือเล่น

การท่องเที่ยว พระพุทธบาทบัวบาน
สถานที่ท่องเที่ยว พระพุทธบาทบัวบาน

พระพุทธบาทบัวบาน

Rating : 7/10

พระพุทธบาทบัวบานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองอันเก่าแก่ที่อยู่ในโบสถ์ และมีการขุดค้นพบใบเสมาที่ทำด้วยหินทรายเป็นจำนวนมากใบเสมาเหล่านี้สลักเป็น รูปบุคคล และลวดลายต่าง ๆ

สถานที่ท่องเที่ยว วัดป่าบ้านตาด
สถานที่ท่องเที่ยว วัดป่าบ้านตาด

วัดป่าบ้านตาด

Rating : 7/10

วัดป่าบ้านตาด เป็นวัดที่ตั้งอยู่บ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าบนโคกเนินที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่นา มีพื้นที่ทั้งหมดราว 163 ไร่ ล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีต มีประตู เข้าออกเป็นประตูใหญ่ อยู่บริเวณด้านหน้าของวัด

ชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท สถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้สำหรับผู้รักวัฒนธรรมแล ...
Thailand hotels Thailand hotels