เที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ที่พักอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะแผนที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

เที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ที่พักอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะแผนที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
สาวิตรีเพลส
Sawitree Place Ubon เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมในการสำรวจเมืองอันมีชีวิตชีวาแห่ง ...
บ้านไม้งามบูติก
ในย่านการออกไปลิ้มชิมรสอาหาร, การเที่ยวชมทิวทัศน์, กิจกรรมทางวัฒนธรรมของ อุบลราช ...
สุพรเลควิว
สุพร เลควิว เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ แอนท์ โฮมสเตย์เป็นสถานที่พักอันลงตัวสำหรับนักท่ ...
ชลพรรณเพลส
ด้วยที่ตั้งในทำเลทองของ อุบลราชธานี Chonlapan Place นำเสนอทุกความน่าสนใจของเมือง ...
ยูเพลส
หากคุณกำลังมองหาโรงแรมที่เดินทางไปได้ง่ายใน อุบลราชธานี ไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกจา ...
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนสิรินธรเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว สร้างกั้นลำโดมน้อย อันเป็นสาขาของแม่น ...
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 253 ...
ผาแต้ม-ผาขาม
ผาแต้มและผาขามเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในอุบลราชธานี เป็นหน้าผาสูงท ...
เสาเฉลียง
เสาเฉลียงเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ ...
น้ำตกแสงจันทร์
น้ำตกแสงจันทร์เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงามและมีลักษณะพิเศษ เกิดจากลำห้วยเล็ก ...
Rating : 8.5/10
5529
 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขาเตี้ยๆ สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าแพะหรือป่าแดง ต้นไม้ในป่ามีลักษณะแคระแกรน บางส่วนเป็นทุ่งหญ้า ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524

เที่ยว อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสูง เป็นเขาเตี้ยๆ มีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงไหลผ่านตามแนวเขตทางด้านทิศเหนือ ไปออกประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณแก่งตะนะจะมีสายน้ำที่เชี่ยวและลึก อีกทั้งยังมีถ้ำใต้น้ำหลายแห่ง จึงทำให้มีปลาอาศัยอยู่ชุกชุม ตรงกลางมีโขดหินขนาดใหญ่เป็นเกาะกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,000 ไร่

จากการสำรวจของจังหวัดอุบลราชธานี เห็นว่า ป่าดงหินกอง มีสภาพพื้นที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ดำเนินการสำรวจ พบว่า ป่าดงหินกองมีสภาพป่าสมบูรณ์ และมีธรรมชาติสวยงามหลายแห่ง แต่เป็นป่าโครงการเพื่อการใช้สอยเอนกประสงค์ของราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี จึงเห็นควรกำหนดพื้นที่ป่าดงหินกอง เฉพาะบางส่วนบริเวณรอบๆ แก่งตะนะและน้ำตกตาดโตน เนื้อที่ประมาณ 12 ตร.กม. ให้เป็นวนอุทยานป่าดงหินกอง ตามคำสั่งที่ 2428/2522 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2522

ต่อมา ป่าดงหินกอง ถูกประกาศให้เป็นป่าปิด ห้ามการทำไม้ทุกชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 กรมป่าไม้จึงเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เห็นชอบให้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 908 ตอนที่ 115 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 โดยใช้ชื่อว่า "อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ" ซึ่งเป็นชื่อตามธรรมชาติของลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งเป็นจุดเด่นใหญ่ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันดี นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 31 ของประเทศ

คำว่า "ตะนะ" จากการเล่าขานตามความเชื่อของชาวบ้านและประชาชนทั่วไป เดิมมาจากคำว่า "มรณะ" เนื่อง จากบริเวณแก่งตะนะนี้ มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก และมีโขดหินใหญ่น้อยอยู่ทั่วไป ตลอดจนมีถ้ำใต้น้ำอยู่หลายแห่ง ชาวบ้านที่สัญจรทางน้ำหรือออกจับปลา มักประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่เป็นประจำ ชาวบ้านจึงเรียกแก่งนี้ว่า "แก่งมรณะ" ตามแรงบันดาลจากสภาพของสายน้ำที่ไหลผ่านแก่งนี้ ซึ่งต่อมาเรียกว่า "แก่งตะนะ"

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบเป็นเขาเตี้ยๆ มีแม่น้ำมูล แม่น้ำโขงไหลผ่าน ความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขาที่สุงที่สุด คือ ยอดเขาบรรทัด สูงประมาณ 543 เมตร สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าแพะ หรือป่าแดง จะมีป่าดิบเฉพาะบริเวณริมห้วยใหญ่เท่านั้น สภาพพื้นที่ส่วนมากเป็นหินทรายและพื้นที่ศิลา ส่วนดินเป็นดินลูกรัง ดินบรบือ และดินตะกอน

ลักษณะภูมิอากาศ จัดอยู่ในเขตลมมรสุม แต่เนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ำสำคัญสายใหญ่ 2 สาย คือ แม่น้ำมูล และแม่น้ำโขง อากาศจึงแตกต่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไป คือ ฤดูร้อน อากาศจะไปร้อนจนเกินไป ฤดูหนาว ไม่หนาวจัด และฤดูฝน ค่อนข้างชุก

พรรณไม้และสัตว์ป่า สภาพป่าโดยทั่วไป เป็นป่าแพะและป่าแดง มีไม้เต็ง รัง เหียง พลวง ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะแคระแกรน นอกจากนี้ ยังพบป่าเป็นสภาพป่าดิบแล้งบ้างตามบริเวณห้วยใหญ่ๆ และบนดอนตะนะ พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ ไม้ประดู่ แดง หว้า สัก ยาง นอกนั้น มีทุ่งหญ้าอยู่บ้างเป็นหย่อมๆ ไม้พื้นล่างมีพวกไม้ไผ่ และไม้เถาอื่นๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2020 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.