เที่ยวค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม ที่พักค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม สถานที่ท่องเที่ยวค้างคาวแม่ไก่วัดจันทารามแผนที่ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม

เที่ยวค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม ที่พักค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม สถานที่ท่องเที่ยวค้างคาวแม่ไก่วัดจันทารามแผนที่ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์
อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งเป็นชาว ...
อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว
อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้วเป็นอนุสรณ์สถานซึ่งประดิษฐานรูปเหมือนของวีรชนคนกล้า 2 ...
วัดม่วง
วัดม่วงเป็นสถานที่น่าสนใจ ภายในวัดมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น พระอุโบสถ ล้อมรอบด ...
ตลาดวิเศษชัยชาญ
ตลาดวิเศษชัยชาญ ตลาดนี้เป็นตลาดเก่ามีอายุกว่า 100 ปี เป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจ ...
พระตำหนักคำหยาด
พระตำหนักคำหยาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สภาพปัจจุบันมีเพียงผนัง 4 ด้าน ตั ...
Rating : 7.5/10
6994
 ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม
 ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม
 ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม
 ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม
 ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม
 ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม
 ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม
 ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม
 ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม
 ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม
ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม จังหวัดอ่างทอง

ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม ในบริเวณวัดแห่งนี้มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นจึงเป็นที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ ค้างคาวแม่ไก่และนกนานาชนิดมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ค้างคาวแม่ไก่เหล่านี้จะออกหากินในเวลากลางคืน ส่วนเวลากลางวันจะห้อยหัวอยู่ตามกิ่งไม้เป็นสีดำพรืดมองเห็นแต่ไกล

เที่ยวชม ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม จังหวัดอ่างทอง

วัดจันทาราม แหล่งรวมจำนวนประชากรค้างคาวจำนวนมหาศาล เนื่องจากบริเวณวัดจันทารามแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี ซึ่งเหมาะต่อการแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างง่ายดาย ทำให้นับวันค้างคาวเหล่านี้ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ที่พบเป็นประเภทสายพันธุ์ค้างคาวแม่ไก่ ตลอดจนนกน้อยหลายหลายชนิดที่บินร่อนไปมา เพื่อหาที่อยู่อาศัยและหาอาหารในการดำรงชีพต่อไป ระยะเวลาตอนกลางวันค้างคาวจะเกาะอยู่เต็มต้นไม้ ด้วยลีลาห้อยหัวนั่นคือท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่เพียงแค่ท่านได้เข้ามาปฏิบัติธรรมทำนุบำรุงวัดเท่านั้น ยังเหมาะแก่การเก็บภาพความทรงจำเหล่านี้ไว้ได้ดี สามารถเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศที่ครอบคลุมด้วยฝูงค้างคาวได้ที่นี่ทุกวัน

การเดินทางไปดูค้างคาวแม่ไก่ที่วัดจันทาราม วัดจันทรารามเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่บ้านช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกพุทรา ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทองไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 4 กิโลเมตร การเดินทางใช้เส้นทางสายโพธิ์ทอง-แสวงหาประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายไปอีก 3 กิโลเมตร

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2020 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.