เที่ยวอนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว ที่พักอนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวอนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้วแผนที่อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว

เที่ยวอนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว ที่พักอนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวอนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้วแผนที่อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
ตุ๊กตาชาววังเป็นประดิษฐกรรมดินเหนียวที่สวยงามแสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ...
อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์
อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งเป็นชาว ...
วัดม่วง
วัดม่วงเป็นสถานที่น่าสนใจ ภายในวัดมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น พระอุโบสถ ล้อมรอบด ...
ตลาดวิเศษชัยชาญ
ตลาดวิเศษชัยชาญ ตลาดนี้เป็นตลาดเก่ามีอายุกว่า 100 ปี เป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจ ...
พระตำหนักคำหยาด
พระตำหนักคำหยาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สภาพปัจจุบันมีเพียงผนัง 4 ด้าน ตั ...
Rating : 8.5/10
4012
 อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว
 อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว
 อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว
อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว จังหวัดอ่างทอง

อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้วเป็นอนุสรณ์สถานซึ่งประดิษฐานรูปเหมือนของวีรชนคนกล้า 2 ท่านด้วยกัน นั่นคือ คุณดอกแล้วและคุณทองแก้ว ซึ่งเมื่อครั้งที่มีการศึกระหว่างชาวบางระจันกับพม่า ทั้ง 2 ท่านได้ร่วมรบมีความเสียสละเพื่อชาติอย่างมาก

เที่ยว อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว จังหวัดอ่างทอง

อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว ประดิษฐานอยู่ที่หน้าโรงเรียนวิเศษชัยชาญ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศีล ระหว่างกิโลเมตรที่ 26-27 ตามเส้นทางสายศรีประจันต์-วิเศษชัยชาญ เป็นอนุสรณ์สถานที่ชาววิเศษชัยชาญและชาวอ่างทองร่วมกันสร้าง เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของวีรบุรุษแห่งบ้านโพธิ์ทะเล ชาววิเศษชัยชาญ ปู่ดอกและปู่ทองแก้ว ทั้งสองท่านยอมสละชีวิตอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยในการสู้รบกับพม่า ที่ค่ายบางระจันก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกในปีพ.ศ. 2310 อนุสาวรีย์แห่งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาทรงเปิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2520 สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคนดีย่อมได้รับการสรรเสริญ

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2021 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.