เชียงใหม่ ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่

เชียงใหม่ ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
เลือกจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
ประเพณีสงกรานต์ เชียงใหม่

ชาวล้านนาให้ความสำคัญวันปีใหม่เมืองมากเพราะถือว่าเป็นการแสดงความเลื่อมใส ศรัทธาต่อพุทธศาสนา แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ...

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล

ประเพณีเข้าอินทขิล คือ การทำพิธีสักการบูชาเสาหลักเมืองเสาอินทขิล นอกจากจะเป็นเสาหลักเมืองแล้ว ยังนับได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์ ...

ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า

ในช่วงปลายเหมันตฤดู เดือนสี่เหนือ ประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม ชาวล้านนามีประเพณีสำคัญประจำเดือน ในวันขึ้น 15 ค่ำ ของเดือ ...

เทศกาลร่มบ่อสร้าง

ณ บริเวณหมู่บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ การจัดขบวนแห่วัฒนธรรมรถประดับร่ม การประกวดหัต ...

Hotel & Travel in Thailand

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่

ที่เที่ยว วัดพระสิงห์วรวิหาร
สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระสิงห์วรวิหาร

วัดพระสิงห์วรวิหาร

Rating : 9/10

วัดพระสิงห์ เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวรู้จักคุ้นชื่อกันดี พญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อบรรจุพระอัฐิของพญาคำฟู มีสิ่งที่น่าสนใจคือ หอไตร สร้างเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ที่ตัวผนังตึกด้านนอกประดับด้วยทวยเทพปูนปั้นแต่งองค์ทรงเครื่องสวยงาม

การท่องเที่ยว เวียงกุมกาม
สถานที่ท่องเที่ยว เวียงกุมกาม

เวียงกุมกาม

Rating : 9/10

เวียงกุมกามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง เมื่อกว่า 700 ปีก่อน พญามังราย กษัตริย์แห่งโยนกนคร ผู้สืบเชื้อสายมาจากลวจักราช ได้แผ่อำนาจมายังลุ่มแม่น้ำกกและเข้ายึดครองเมืองหริภุญไชย อันเป็นเมืองที่มีชัยภูมิดีเป็นศูนย์กลางการค้าและความเจริญ

ท่องเที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

Rating : 9/10

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณน่าจะได้ลองไปสักครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน มีพื้นที่ทั้งหมด 354.7 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อยสูง 400-2,030 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

Rating : 10/10

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ดอยอินทนนท์มีชื่อว่า เป็นดอยภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่ อำเภอจอมทอง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่แจ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 301,500 ไร่

สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระธาตุดอยคำ
สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ

Rating : 8/10

วัดพระธาตุดอยคำ นอกจากจะเป็นที่สักการะบูชาของคนท้องถิ่น แล้วยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา ก่อนที่จะลงจอดที่สนามบิน

แหล่งท่องเที่ยว วัดท่าตอน
สถานที่ท่องเที่ยว วัดท่าตอน

วัดท่าตอน

Rating : 8/10

วัดท่าตอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอย่างยิ่ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาต่อเนื่องกันหลายลูก มีเนื้อที่กว่า 400 ไร่ อยู่ติดริมแม่น้ำกก เดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานได้จากวัตถุโบราณที่ค้นพบในบริเวณนี้

สถานที่ท่องเที่ยว ดอยอ่างขาง
สถานที่ท่องเที่ยว ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

Rating : 8/10

ดอยอ่างขาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งมีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ พืชน้ำมัน โดยมุ่งที่จะหาผลิตผล ที่มีคุณค่าพอที่จะทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวเขา

สถานที่ท่องเที่ยว วัดอุโมงค์
สถานที่ท่องเที่ยว วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์

Rating : 7/10

วัดอุโมงค์ เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพ ในตัวเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามังรายเมื่อราวปี พ.ศ. 1839 และได้บูรณะเพิ่มเติมในสมัยพระเจ้ากือนา เป็นวัดที่มีอาณาเขตกว้างขวาง

สถานที่ท่องเที่ยว บ้านควายไทย
สถานที่ท่องเที่ยว บ้านควายไทย

บ้านควายไทย

Rating : 6/10

บ้านควายไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยว จะได้ชมกิจกรรมต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ในงาน การฝึกฝนให้รู้จักการเชื่อฟัง เช่น การไถดะ การไถพรวน ไปจนถึงงานนวดข้าว ฯลฯ

ที่เที่ยว สวนกล้วยไม้แม่แรม (แม่แรมออร์คิด)
สถานที่ท่องเที่ยว สวนกล้วยไม้แม่แรม (แม่แรมออร์คิด)

สวนกล้วยไม้แม่แรม (แม่แรมออร์คิด)

Rating : 6/10

สวนกล้วยไม้แม่แรม (แม่แรมออร์คิด) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ตั้งอยู่ประมาณกม.ที่ 5.5 เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการปลูกพันธุ์กล้วยไม้นานาชนิดตลอดจนการสาธิต และจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

การท่องเที่ยว น้ำตกแม่สา
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกแม่สา

น้ำตกแม่สา

Rating : 9/10

น้ำตกแม่สาเป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีน้ำไหลตลอดปี มีทั้งหมด 10 ชั้น แต่ละชั้นห่างกันประมาณ 100-500 เมตร

สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเชียงดาว
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเชียงดาว

อุทยานแห่งชาติเชียงดาว

Rating : 8/10

อุทยานแห่งชาติเชียงดาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งดอยเชียงดาวมียอดสูงสุด เรียกว่า ดอยหลวงเชียงดาว มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนรูปกรวยคว่ำสูง 2,195 เมตร จากระดับน้ำทะเล นับเป็นยอดที่สูงอันดับ 3 ของประเทศ

แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

Rating : 7/10

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอย่างยิ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2525 ให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ฯขึ้นบริเวณขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่เที่ยว ร่มบ่อสร้าง
สถานที่ท่องเที่ยว ร่มบ่อสร้าง

ร่มบ่อสร้าง

Rating : 6/10

ร่มบ่อสร้าง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณน่าจะได้ลองไปสักครั้ง หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้างอยู่ในเขตอำเภอสันกำแพง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ตามถนนสายเชียงใหม่ - สันกำแพง 9 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางชมการทำร่ม

สถานที่ท่องเที่ยว เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
สถานที่ท่องเที่ยว เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

Rating : 7/10

เขื่อนแม่กวงอุดมธาราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ เป็นเขื่อนดินถมบดอัดแน่น สูง 68 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร สร้างปิดกั้นลำน้ำแม่กวง นอกจากนั้นยังได้ก่อสร้างเขื่อนดินปิดช่องเขาขาดด้านฝั่งขวาสูง 42 เมตร สันเขื่อนยาว 640 เมตร

ท่องเที่ยวไทย วัดอุปคุต
สถานที่ท่องเที่ยว วัดอุปคุต

วัดอุปคุต

Rating : 5/10

วัดอุปคุต เป็นวัดที่เงียบสงบ ตั้งอยู่ถนนท่าแพ ด้านสะพานนวรัฐ ลงจากสะพานสี่แยกมาประมาณ 10 เมตร จะพบวัดอยู่ทางด้านซ้ายมือ สิ่งที่น่าสนใจคือ ประเพณีใส่บาตรพระอุปคุต

สถานที่ท่องเที่ยว วัดเจดีย์หลวง
สถานที่ท่องเที่ยว วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง

Rating : 9/10

วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดที่มีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ก็คือ วัดเจดีย์หลวง ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมือง วัดนี้สร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์เม็งราย

ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ

Rating : 9/10

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ ภูเขาที่สูงสลับซับซ้อน

สถานที่เที่ยว พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา
สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา

พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา

Rating : 5/10

ถ้าอยากไปเที่ยวที่ไหนสักที่ แล้วยังนึกไม่ได้ แนะนำให้ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา ภายในศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เลขที่ 185/20 ถนนวัวลาย ประตูหายยา (ซ้ายมือก่อนถึงสี่แยกไปอำเภอหางดง) จัดแสดงผ้าโบราณกว่า 1,000 ชิ้น

สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว
สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

Rating : 6/10

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่-ฝางประมาณกิโลเมตรที่ 56 มีการแสดงการชักไม้ ลากซุงจากป่า วันละ 2 รอบ คือ 09.00 น. และ 10.00 น. ทุกวัน

ท่องเที่ยวไทย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สถานที่ท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Rating : 7/10

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 ตั้งอยู่บริเวณชายเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร่

ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ
สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ

Rating : 7/10

พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมแมลงชนิดต่างๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีซากพืชและสัตว์ดึกดำบรรพ์ต่างๆ และหินสะสมสวยงามประเภทต่างๆ ไว้ด้วย

เที่ยว วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม
สถานที่ท่องเที่ยว วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม

วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม

Rating : 7/10

วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาที่แนะนำอย่างยิ่ง วัดนี้แต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ล้านนาไทยสมัยแรกเริ่ม มีสถาปัตยกรรมสำคัญ คือ เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลม กู่บรรจุอัฐิเจ้าตระกูล ณ เชียงใหม่ และวิหารโถง

สถานที่ท่องเที่ยว วัดเจดีย์เหลี่ยม หรือ เจดีย์กู่คำ
สถานที่ท่องเที่ยว วัดเจดีย์เหลี่ยม หรือ เจดีย์กู่คำ

วัดเจดีย์เหลี่ยม หรือ เจดีย์กู่คำ

Rating : 7/10

วัดเจดีย์เหลี่ยม หรือ เจดีย์กู่คำ อยู่บนถนนสายเกาะกลาง อำเภอเมือง สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าเม็งราย เมื่อปี พ.ศ. 1831

ที่เที่ยว วัดเจ็ดยอด
สถานที่ท่องเที่ยว วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

Rating : 8/10

วัดเจ็ดยอด หรือ วัดโพธารามมหาวิหาร(พระอารามหลวง) จ.เชียงใหม่ เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนวัดเกตุ
สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนวัดเกตุ

ชุมชนวัดเกตุ

Rating : 7/10

ชุมชนวัดเกตุ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้ เป็นชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันออกเกิดจากชนหลายเชื้อชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน ชาวฝรั่ง และชาวพื้นเมือง สามารถดูได้จากหลายรูปแบบของสถาปัตยกรรม

สถานที่เที่ยว ดอยม่อนอังเกตุ
สถานที่ท่องเที่ยว ดอยม่อนอังเกตุ

ดอยม่อนอังเกตุ

Rating : 8/10

ดอยม่อนอังเกตุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง อยู่ใน ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 87 กม. ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชม. ให้เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1095 แม่มาลัย-ปาย ไปประมาณ 30 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าโครงการ 15 กม.

แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

Rating : 9/10

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ จัดเป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้นหนึ่ง ประกอบด้วยสภาพป่าธรรมชาติ และสัตว์ป่า อันอุดมสมบูรณ์ครอบคลุมเนื้อที่ป่าแม่งัด ป่าแม่แตง และป่าเชียงดาว ในท้องที่ อ.พร้าว อ.แม่แตง และอ.เชียงดาว รวมเน

สถานที่เที่ยว วัดแสนฝาง
สถานที่ท่องเที่ยว วัดแสนฝาง

วัดแสนฝาง

Rating : 6/10

วัดแสนฝาง ตั้งอยู่ที่ถนนท่าแพ ซึ่งในสมัยก่อนเป็นย่านการค้าของพ่อค้าชาวพม่า วัดนี้เป็นวัดพม่าจึงมีศิลปะการก่อสร้างแบบพม่า โดยเฉพาะเจดีย์ที่มีการตกแต่งลวดลายวิจิตรงดงามมาก

เที่ยว โครงการหลวงห้วยลึก
สถานที่ท่องเที่ยว โครงการหลวงห้วยลึก

โครงการหลวงห้วยลึก

Rating : 6/10

โครงการหลวงห้วยลึกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง อยู่ที่ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว ฤดูท่องเที่ยวของที่นี่จะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม เนื่องจากมีผลิตผลให้ชมและซื้อหาได้

สถานที่ท่องเที่ยว วัดปราสาท
สถานที่ท่องเที่ยว วัดปราสาท

วัดปราสาท

Rating : 6/10

วัดปราสาท เป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางศาสนา จุดเด่น คือ วิหาร ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาดั้งเดิม ที่หน้าบันมีวิหารมีลวดลายปูนปั้นประดับกระจกสี และไม้แกะสลักรูปสิงห์ฝีมือประณีต ซุ้มปราสาทที่ประดิษฐานพระประธานเป็นศิลปะล้านนา

ท่องเที่ยว น้ำพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋

น้ำพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋

Rating : 8/10

น้ำพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้ น้ำพุร้อนที่นี่คาดว่ามีการเกิดแบบน้ำพุร้อนกีเซอร์ ลักษณะของน้ำพุ่งขึ้นจากระดับผิวดินเป็นครั้งคราวตลอดเวลา และคุณสมบัติของน้ำพุร้อนคือ ช่วยรักษาโรคปวดตามข้อ

สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

Rating : 6/10

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในบริเวณสวนล้านนา ร.9 ถนนโชตนาริมถนนสายเชียงใหม่-แม่ริม อยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัยชาวเขากรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ท่องเที่ยวไทย วัดเชียงมั่น
สถานที่ท่องเที่ยว วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น

Rating : 7/10

วัดเชียงมั่น เป็นวัดที่เงียบสงบ อยู่ถนนราชภาคินัย อำเภอเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดภายในตัวเมืองเชียงใหม่ เมื่อพญามังรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 1839

สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำเมืองออน
สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำเมืองออน

ถ้ำเมืองออน

Rating : 7/10

ถ้ำเมืองออน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้ เป็นพระธาตุตั้งอยู่กลางลานในถ้ำ ผนังถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย สดใสแวววาวสกาวพร่างยามต้องแสงไฟ เย็นชื้น สบายใจ

ท่องเที่ยวไทย ป่าเกี๊ยะ หรือ แม่ตะมาน
สถานที่ท่องเที่ยว ป่าเกี๊ยะ หรือ แม่ตะมาน

ป่าเกี๊ยะ หรือ แม่ตะมาน

Rating : 7/10

ถ้าอยากไปเที่ยวที่ไหนสักที่ แล้วยังนึกไม่ได้ แนะนำให้ไปเที่ยวที่ป่าเกี๊ยะ หรือ แม่ตะมาน ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอเชียงดาว ขึ้นอยู่กับส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากหน่วยงานมองเห็นยอดดอยเชียงดาวและทะเลหมอกยามเช้า

เที่ยว ถ้ำเชียงดาว
สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว

Rating : 7/10

ถ้ำเชียงดาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้ เป็นถ้ำที่น่าสนใจอีกถ้ำหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตอำเภอเชียงดาว ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 77 กม.

สถานที่ท่องเที่ยว วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
สถานที่ท่องเที่ยว วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)

วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)

Rating : 7/10

วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) เป็นวัดที่น่าจะได้ไปนมัสการอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ บ้านต้นเกว๋น ต.หนองควาย อ.หางดง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามมาก สิ่งที่น่าสนใจ คือ ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ

แหล่งท่องเที่ยว วัดพวกหงษ์
สถานที่ท่องเที่ยว วัดพวกหงษ์

วัดพวกหงษ์

Rating : 7/10

วัดพวกหงษ์ มีเจดีย์โบราณซึ่งพบว่ามีเพียงสามวัดในเชียงใหม่ คือ วัดพวกหงษ์ วัดร่ำเปิง และวัดเจดีย์ปล่อง มีลักษณะเป็นทรงกลม ก่ออิฐถือปูนฐานเป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งชั้น เหนือขึ้นไปเป็นฐานทรงกลมสามชั้น และมีองค์เจดีย์เป็นทรงกลมซ้อนกัน 7 ชั้น จากใหญ่ไปหาเล็ก

การท่องเที่ยว น้ำตกตาดหมอก
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกตาดหมอก

น้ำตกตาดหมอก

Rating : 7/10

น้ำตกตาดหมอกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณน่าจะได้ลองไปสักครั้ง เป็นน้ำตกขนาดกลาง แทรกตัวอยู่กลางป่าเบญจพรรณอันร่มรื่น อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นต้นลำน้ำแม่แรม น้ำตกจากหน้าผาสูง 20 เมตร

สถานที่ท่องเที่ยว วัดบวกครกหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว วัดบวกครกหลวง

วัดบวกครกหลวง

Rating : 8/10

วัดบวกครกหลวง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 24 บ้านบวกครกหลวง ถนนสายเชียงใหม่-สันกำแพง หมู่ที่ 1 อยู่ติดกับกาดดารา จุดเด่นที่คนทั่วไปรู้จักอยู่ที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดบวกครกหลวง ซึ่งเขียนเรื่องราวพุทธประวัติและชาดกในนิบาต จำนวน 14 ห้อง

สถานที่ท่องเที่ยว วัดกู่เต้า
สถานที่ท่องเที่ยว วัดกู่เต้า

วัดกู่เต้า

Rating : 6/10

วัดกู่เต้า เป็นวัดที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เดิมชื่อ วัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่ในตำบลศรีภูมิ ติดกับสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ มีเจดีย์ที่มีลักษณะแปลกไปกว่าเจดีย์อื่นๆ ในเมืองไทย

ที่เที่ยว ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว

ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว

Rating : 7/10

ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอย่างยิ่ง ตั้งอยู่ในอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง ในการนำเสนอกิจกรรมทางศิลปะ และวัฒนธรรม และเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะการแสดง

แหล่งท่องเที่ยว น้ำพุร้อนสันกำแพง
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำพุร้อนสันกำแพง

น้ำพุร้อนสันกำแพง

Rating : 7/10

น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวไม่ขาดสาย เป็นสวนดอกไม้ร่มรื่น มีบ่อน้ำแร่ ห้องอาบน้ำและบ้านพัก ได้รับการปรับปรุง โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง

สถานที่ท่องเที่ยว พระตำหนักดาราภิรมย์
สถานที่ท่องเที่ยว พระตำหนักดาราภิรมย์

พระตำหนักดาราภิรมย์

Rating : 8/10

พระตำหนักดาราภิรมย์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอย่างยิ่ง สร้างขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงย้ายกลับมาประทับที่เชียงใหม่

สถานที่เที่ยว ฟาร์มงูแม่สา
สถานที่ท่องเที่ยว ฟาร์มงูแม่สา

ฟาร์มงูแม่สา

Rating : 6/10

ฟาร์มงูแม่สา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอย่างยิ่ง ตั้งอยู่ประมาณกม.ที่ 3 เส้นทางสายแม่ริม-สะเมิง เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์งูที่มีในเมืองไทย และศึกษาด้านการขยายพันธุ์ มีการแสดงของงู และการรีดพิษงู

เที่ยว วัดดอยแม่ปั๋ง
สถานที่ท่องเที่ยว วัดดอยแม่ปั๋ง

วัดดอยแม่ปั๋ง

Rating : 6/10

วัดดอยแม่ปั๋ง เป็นวัดซึ่งเป็นที่จำพรรษาของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 จนถึงมรณภาพในปี พ.ศ. 2528 ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ วิหารไม้ กุฏิไม้ที่เรียกว่า "โรงย่างกิเลส" หรือ "โรงไฟ"

สถานที่เที่ยว วัดตำหนัก (วัดศิริมังคลาจารย์หรือวัดสวนขวัญ)
สถานที่ท่องเที่ยว วัดตำหนัก (วัดศิริมังคลาจารย์หรือวัดสวนขวัญ)

วัดตำหนัก (วัดศิริมังคลาจารย์หรือวัดสวนขวัญ)

Rating : 6/10

วัดตำหนัก (วัดศิริมังคลาจารย์หรือวัดสวนขวัญ) สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2050 ในสมัยพระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิราช (พระเมืองแก้ว) กษัตริย์องค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์เม็งราย

เที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

Rating : 8/10

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เทือกเขาวางตัวในเแนวทิศเหนือ-ใต้ เป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดเชียงใหม่ -เชียงราย มียอดดอยสูงสุดคือ ดอยเวียงผา

แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกโป่งน้ำดัง
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกโป่งน้ำดัง

น้ำตกโป่งน้ำดัง

Rating : 6/10

น้ำตกโป่งน้ำดัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็ก มีถ้ำเล็กๆ พอให้คนเข้าไปนั่งเล่นได้ 3-4 คน เพดานถ้ำมีน้ำหยดตลอดเวลาและเกิดเป็นหินงอกเล็กๆ ไปทั่ว

สถานที่เที่ยว ดอยปู่หมื่น
สถานที่ท่องเที่ยว ดอยปู่หมื่น

ดอยปู่หมื่น

Rating : 6/10

ดอยปู่หมื่นเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวไม่ขาดสาย อยู่ต.แม่สาว อ.แม่อาย ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 174 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม. มีทัศนียภาพสวยงามมาก

การท่องเที่ยว สายน้ำผึ้งพิพิธภัณฑ์กล้วยไม้ไทย
สถานที่ท่องเที่ยว สายน้ำผึ้งพิพิธภัณฑ์กล้วยไม้ไทย

สายน้ำผึ้งพิพิธภัณฑ์กล้วยไม้ไทย

Rating : 7/10

ถ้าอยากไปเที่ยวที่ไหนสักที่ แล้วยังนึกไม่ได้ แนะนำให้ไปเที่ยวที่สายน้ำผึ้งพิพิธภัณฑ์กล้วยไม้ไทย เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ทุกชนิด เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาพันธุ์กล้วยไม้ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีผีเสื้อ แมวไทย และสัตว์อื่นๆ ให้ชมด้วย

สถานที่ท่องเที่ยว ป่าสนบ้านวัดจันทร์
สถานที่ท่องเที่ยว ป่าสนบ้านวัดจันทร์

ป่าสนบ้านวัดจันทร์

Rating : 7/10

ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณน่าจะได้ลองไปสักครั้ง หมู่บ้านวัดจันทร์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านเด่น หมู่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 960 เมตร

สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่
สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่

Rating : 8/10

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นพิพิธภัณฑสถานระดับภาคที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการให้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และของภาคเหนือตอนบน

ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติขุนขาน
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติขุนขาน

อุทยานแห่งชาติขุนขาน

Rating : 7/10

ถ้าอยากไปเที่ยวที่ไหนสักที่ แล้วยังนึกไม่ได้ แนะนำให้ไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 397 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ อ. สะเมิง และ อ.แม่แจ่ม ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนที่สูงตั้งแต่ 500-1,708 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ที่เที่ยว คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
สถานที่ท่องเที่ยว คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

Rating : 6/10

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอย่างยิ่ง ถนนพระปกเกล้าด้านที่ตัดกับถนนราชดำเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เจ้าบุรีรัตน์เป็นตำแหน่งทางราชการคุ้มเจ้าบุรีรัตน์หลังนี้คาดว่าสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2432-2436

ท่องเที่ยว ห้วยน้ำรู หรือ ดอยสามหมื่น
สถานที่ท่องเที่ยว ห้วยน้ำรู หรือ ดอยสามหมื่น

ห้วยน้ำรู หรือ ดอยสามหมื่น

Rating : 6/10

ห้วยน้ำรู หรือ ดอยสามหมื่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอย่างยิ่ง ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.

แหล่งท่องเที่ยว วัดถ้ำตับเต่า
สถานที่ท่องเที่ยว วัดถ้ำตับเต่า

วัดถ้ำตับเต่า

Rating : 6/10

วัดถ้ำตับเต่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง อยู่ในเขตอำเภอไชยปราการ บนเส้นทางสายเชียงใหม่-ฝาง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 120 และ 121 แยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดร่มรื่น มีหอพระไตรปิฎกสร้างอยู่กลางน้ำ

สถานที่ท่องเที่ยว วัดป่าตึง
สถานที่ท่องเที่ยว วัดป่าตึง

วัดป่าตึง

Rating : 6/10

วัดป่าตึง เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ใน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง เดิมเป็นวัดร้างคู่กับวัดเชียงแสน ก่อนที่จะสร้างวัดนี้ขึ้นมาได้พบพระบรมสารีริกธาตุ และของมีค่ามากมาย อาทิ วัตถุโบราณ พระพุทธรูป เครื่องถ้วยชามสังคโลก

แหล่งท่องเที่ยว เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง
สถานที่ท่องเที่ยว เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง

เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง

Rating : 6/10

เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เป็นหลักเมืองเมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 ปัจจุบันอยู่ตรงหน้าวัดเจดีย์หลวง เสาอินทขิลนี้ประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กๆ

ที่เที่ยว บ่อน้ำร้อนฝาง
สถานที่ท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อนฝาง

บ่อน้ำร้อนฝาง

Rating : 6/10

บ่อน้ำร้อนฝาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง น้ำมีอุณหภูมิสูงถึง 90-130 องศาเซลเซียส มีน้ำแร่ทั้งปีบริเวณกว้างโปร่งตา โป่งน้ำร้อนฝางมีห้องบริการอาบน้ำแร่ ทั้งห้องอาบน้ำและอบไอน้ำ

สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานล้านนา
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานล้านนา

อุทยานล้านนา

Rating : 6/10

อุทยานล้านนา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ ที่มีบริเวณกว้างขวาง ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ล้อมรอบด้วยภูเขา บ้านพักอยู่กลางสวนไม้ดอกไม้ประดับ มีบริการกางเต็นท์และแคมป์ปิ้งด้วย

สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกแม่ฝางหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกแม่ฝางหลวง

น้ำตกแม่ฝางหลวง

Rating : 7/10

น้ำตกแม่ฝางหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอย่างยิ่ง ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี สามารถเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย

ที่เที่ยว ศาลาธนารักษ์ 1
สถานที่ท่องเที่ยว ศาลาธนารักษ์ 1

ศาลาธนารักษ์ 1

Rating : 5/10

ศาลาธนารักษ์ 1 เป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งมีการรวบรวมและจัดแสดงทรัพย์สินโบราณอันมีค่า ประกอบด้วยเงินตราไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งเป็นศูนย์รับแลก-จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์และตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์ และธนบัตรไทย

ท่องเที่ยวไทย ดอยผาหลวง ผ้าห่มปก
สถานที่ท่องเที่ยว ดอยผาหลวง ผ้าห่มปก

ดอยผาหลวง ผ้าห่มปก

Rating : 6/10

ดอยผาหลวง ผ้าห่มปก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่อาย เป็นยอดดอยที่มีความสูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ มีเส้นทางเดินป่าสู่ยอดดอยระหว่างทางมีสภาพเป็นป่าดงดิบ รกครึ้มเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้บนป่าสูง

ท่องเที่ยวไทย ถ้ำห้วยบอน
สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำห้วยบอน

ถ้ำห้วยบอน

Rating : 6/10

ถ้ำห้วยบอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ลึกประมาณ 300 เมตร ภายนอกถ้ำอาจดูไม่น่าสนใจนัก แต่เมื่อเข้าไปถึงประมาณกลางถ้ำ จะพบโถงถ้ำใหญ่ซึ่งจุคนได้ประมาณ 40-50 คน

Thailand hotels Thailand hotels