เที่ยวอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่พักอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิมแผนที่อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม

เที่ยวอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่พักอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิมแผนที่อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นอุทยานที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย สถานท ...
เขื่อนแก่งกระจาน
เขื่อนแก่งกระจาน เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ม ...
Rating : 8.5/10
5258
โทรศัพท์ :
0 3242 2048-9
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
 อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม จังหวัดเพชรบุรี

อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อความรู้ทางศาสนา ในเนื้อที่ 180 ไร่ ภายในอุทยานประกอบด้วย เจ้าแม่กวนอิมพันมือ แดนพุทธเกษตร หุบเขาสี่อริยสงฆ์ แดนห้าแม่ผู้ยิ่งใหญ่ แดนฮินดู-พราหมณ์ แดนสุขาวดี แดนสิบสองนักกษัตร แดนมหายาน-เต๋า

แหล่งท่องเที่ยว อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม เพชรบุรี

อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ที่ตำบลพุสวรรค์ มีพื้นที่ประมาณ 180 ไร่ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี ภายในบริเวณแบ่งออกเป็น แดนมหายานเต๋า แดนพุทธเกษตร มีพระพุทธรูป รูปปั้นเทพต่างๆ ในศาสนาฮินดู-พราหมณ์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นพระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร แกะสลักจากไม้การบูรหอมจากประเทศจีน องค์สูงใหญ่ที่สุดในโลก สามารถเดินเที่ยวชมจุดที่น่าสนใจค่าง ๆ ในบริเวณได้ต่อเนื่องกัน หรือใช้บริการรถพ่วง 30 บาทต่อคน เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

การเดินทาง จากถนนเพชรเกษม บริเวณอำเภอท่ายางแยกเข้ามาตามเส้นทางเลียบคลองชลประทานถึงเขื่อนเพชร มีทางแยกขวาไปอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมอีก 12 กิโลเมตร หรือจากถนนเพชรเกษมจะแยกเข้าทางอำเภอบ้านลาดก็ได้ เป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

 

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2019 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.