เที่ยวอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ที่พักอุทยานแห่งชาติตาดหมอก สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตาดหมอกแผนที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

เที่ยวอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ที่พักอุทยานแห่งชาติตาดหมอก สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตาดหมอกแผนที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ค้อคีริน รีสอร์ท
ค้อคีริน รีสอร์ท บนเนินเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 750 เมตร มีจุดชมวิวทะเลหมอก กว้าง ...
ภูลู่ลม รีสอร์ท
ภูลู่ลม รีสอร์ท วิวทิวทัศน์เปรียบได้กับสวิตเซอร์แลนเมืองไทย ผสมผสานธรรมชาติได้อย ...
เขาค้อ ไฮแลนด์ ซิตี้
เขาค้อ ไฮแลนด์ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 800 เมตร บนถนนหมายเลขที่ 12 ...
อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท
อิมพีเรียล เขาค้อ รีสอร์ท ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของภูเขาในจังหว ...
เขาค้อ วิวสวยรีสอร์ท
เขาค้อ วิวสวยรีสอร์ท สถานที่ที่รายล้อมไปด้วยวิวที่สวยสดงดงาม เป็นรีสอร์ทเชิงอนุร ...
เสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)
เสาหลักเมืองเพชรบูรณ์เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง เป็นเสาหลักเมืองที่เก่าแก่ที่สุดใ ...
อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง
อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่บ้าน ...
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เป็นวัดเก่าแก่ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ ...
วัดมหาธาตุ(เพชรบูรณ์)
วัดมหาธาตุ(เพชรบูรณ์)เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไป ...
วัดช้างเผือก
วัดช้างเผือกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญแห่งหนึ่งในเพชรบูรณ์ เป็นที่ประดิษฐาน ...
Rating : 10/10
8029
 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติตาดหมอกเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมาก พื้นที่มีพรรณไม้และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด และยังเป็นแหล่งต้นน้ำ ที่สำคัญของแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำชี โดยได้ทำการสำรวจเพื่อจัดเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อกลางปี พ.ศ.2532

เที่ยว อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง : มีพื้นที่ 181,250 ไร่ (290 ตารางกิโลเมตร) ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลบ้านโคก ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ - ทิศเหนือ จดอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว, เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูผาแดง จังหวัดเพชรบูรณ์ - ทิศใต้ จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ - ทิศตะวันออก จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ - ทิศตะวันตก จดอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลทั่วไป : อุทยานแห่งชาติตาดหมอก สังกัดหน่วยงานส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พื้นที่มีพรรณไม้ และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด และยังเป็นแหล่งต้นน้ำ ที่สำคัญของแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำชี โดยได้ทำการสำรวจเพื่อจัดเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อกลางปี พ.ศ.2532 และได้รับประกาศจัดตั้งเป็น อุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฏีกา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2541 และประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 78 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2541 เป็นลำดับที่ 87 ของการตั้งอุทยานแห่งชาติ

ลักษณะภูมิประเทศ : โดยทั่วไปแล้วลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาชันสลับชับซ้อน สภาพป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าดงดิบ ขึ้นปกคลุมบริเวณยอดเขา ทำให้เกิดเป็นแหล่งน้ำ เช่น น้ำตกตาดหมอก น้ำตกสองนาง ลำด้วยบง ลำห้วยน้ำน้อย ห้วยน้ำเลา ห้วยอีมาย ฯลฯ

ทรัพยากรป่าไม้

1. ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) เป็นป่าที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญในป่าชนิดนี้ ได้แก่ ไม้ในวงศ์ก่อ เช่น ก่อสีเสียด ก่อตาหมู สนสามพันปี ยอมหอม กำลังเสือโคร่ง อบเชย ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นพวกเฟริน์ กล้วยไม้ดิน มอสต่าง ๆ

2. ป่าดิบแห้ง (DRY Evergreen Forest) เป็นป่าที่สูงจากระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 300-600 เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญในป่าชนิดนี้ ได้แก่ กระบาก ยาง ตะเคียน มะค่าโมง ปออีเก้ง ลำพู กระเบา มะไฟป่า ฯลฯ พืชชั้นล่าง ได้แก่ พวก ปาล์ม หวาย ดาว ขิง ข่าต่างๆ

3. ป่าเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest) ลักษณะป่าชนิดนี้เป็นป่าโปร่ง มีหญ้าและไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง มะค่า ฯลฯ

4. ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ลักษณะป่าชนิดนี้เป็นป่าโปร่งมีไม้ขนาดกลางเป็นจำนวนมาก พิ้นป่าไม้รกทึบมีไม้ไผ่ ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มาก พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ สัก แดง ประดู่ ชิงชัน ตะแบก พืชชั้นล่างประกอบด้วย ไผ่ชนิดต่างๆ และหญ้า

สัตว์ป่า : สัตว์ป่าที่สำคัญ ได้แก่ หมูป่า ไก่ป่า หมี อีเห็น กระต่าย เก้ง เลียงผา ลิง นกชนิดต่างๆ

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2022 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.