โรงแรมในพิจิตร (Phichit) - ส่วนลดและโรงแรมราคาพิเศษ ในพิจิตร

โรงแรมในพิจิตร (Phichit) - ส่วนลดและโรงแรมราคาพิเศษ ในพิจิตร
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
งานประเพณีกำฟ้า

งานประเพณีกำฟ้า เป็นงานบุญพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งของลาวพวนบ้านป่าแดง อ.ตะพานหิน ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุ ...

งานแข่งเรือประเพณี

งานแข่งเรือประเพณี จังหวัดพิจิตรมีการแข่งเรือประเพณีมาเป็นเวลานานแล้วเพราะมีธรรมเนียมว่า วัดใดถ้าจัดงานปิดทองไหว้พระแล้ว ...

Hotel & Travel in Thailand
Thailand hotels Thailand hotels