ปทุมธานี ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี ทัวร์ปทุมธานี

ปทุมธานี ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี ทัวร์ปทุมธานี
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
เลือกจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
เปิงสงกรานต์

เปิงสงกรานต์ เป็นประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยรามัญ (มอญ) ชาวบ้านเรียกว่า "เปิงสงกรานต์" คือประเพณีการนำข้าวแช่ คือข้าวสุกเจื ...

ประเพณีรำพาข้าวสาร

ประเพณีรำพาข้าวสารจะเริ่มทำกันเมื่อออกพรรษาแล้ว คือ ถ้าวัดใดยังไม่มีคนจองกฐินหรือยังไม่ได้ทอดกฐิน ชาวบ้านก็จะช่วยกันจัดก ...

ประเพณีตักบาตรพระร้อย

ประเพณีตักบาตรพระร้อย นับว่าเป็นประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดปทุมธานีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานับร้อยปี เป็นประเพณีของชาวมอญท ...

มอญรำ

การแสดงมอญรำนั้น จะต้องใช้ปี่พาทย์มอญ ประกอบรำและการร้องโดยทั่วไปชาวมอญมีนิสัยรักดนตรี และศิลปะการแสดง เช่น มอญรำ และทะแ ...

ทะแยมอญ

ทะแยมอญ เป็นการร้องเกี้ยวพาราสีกัน คล้ายเพลงพื้นเมืองของไทย นิยมเล่นในงานค่าง ๆ เช่น กฐิน ผ้าป่า ตรุษ สงกรานต์ ลอยกระทง ...

Hotel & Travel in Thailand

แหล่งท่องเที่ยวปทุมธานี

ท่องเที่ยว หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ท่องเที่ยว หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

Rating : 8.5/10

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เป็นหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการรวบรวมเก็บรักษา จัดแสดง ให้บริการข้อมูลและอนุรักษ์เอกสารที่เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

การท่องเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก
สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก

Rating : 8.5/10

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก เป็นสถานที่สำคัญ สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง ครองราชครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2539 เป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้าน ชาติพันธุ์วิทยา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สำคัญยิ่งของพสกนิกรชาวไทย

สถานที่ท่องเที่ยว วัดลำมหาเมฆ
สถานที่ท่องเที่ยว วัดลำมหาเมฆ

วัดลำมหาเมฆ

Rating : 7/10

วัดลำมหาเมฆ เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจ.ปทุมธานี มีสิ่งที่น่าสนใจคือ พระศรีอาริยเมตไตรย์ หรือ พระศรีอารย์ ตามที่ชาวบ้านเรียกกัน ซึ่งถ้าเราเดินเข้าไปในโบสถ์เราจะเห็นรูปปั้นของพระศรีอารย์มี 2 องค์ ซึ่งองค์ดั้งเดิมจะเป็นองค์ที่ตั้งอยู่ด้านล่าง ด้านหน้า

สถานที่ท่องเที่ยว ดรีมเวิลด์
สถานที่ท่องเที่ยว ดรีมเวิลด์

ดรีมเวิลด์

Rating : 10/10

สวนสนุกดรีมเวิลด์ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อนที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้า ไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่ ประกอบด้วยดินแดนต่างๆ 4 ดินแดน ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนานที่แตกต่างกันออกไป

สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดน้ำคลองสาม
สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดน้ำคลองสาม

ตลาดน้ำคลองสาม

Rating : 8.5/10

ตลาดน้ำคลองสาม นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวล่าสุดที่ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนในการก่อตั้งชุมชนตลาดน้ำแห่งนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีการบอกเล่าเรื่องราวแห่งการดำเนินชีวิตอันงดงามในสมัยโบราณแล้ว ยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามด้วย

สถานที่ท่องเที่ยว วัดโบสถ์ ปทุมธานี
สถานที่ท่องเที่ยว วัดโบสถ์ ปทุมธานี

วัดโบสถ์ ปทุมธานี

Rating : 8/10

วัดโบสถ์ เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจ.ปทุมธานี มีรูปปั้นเหมือน ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เทศนาธรรมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความสูงถึง 28 เมตร ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมไปกราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก

สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

Rating : 8.5/10

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย 35,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น ห้องนิทรรศการถาวร ห้องท้องฟ้าจำลอง ห้องประชุมสัมมนาห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

เที่ยว หออัครศิลปิน
สถานที่ท่องเที่ยว หออัครศิลปิน

หออัครศิลปิน

Rating : 9/10

หออัครศิลปิน ปทุมธานี อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเยือนแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี ที่ตั้งอยู่ตำบลคลองห้า อยู่เลยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไปอีกราว 3 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล

ที่เที่ยว วัดเจดีย์หอย
สถานที่ท่องเที่ยว วัดเจดีย์หอย

วัดเจดีย์หอย

Rating : 8/10

วัดเจดีย์หอย ปทุมธานี นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจ.ปทุมธานี โดยวัดเจดีย์หอย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.บ่อเงิน อ.แก้ว จ.ปทุมธานี ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้เป็นสำนักสงฆ์ สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2523 และต่อมา ได้มีการขุดพบซากหอยนางรมยักษ์ อายุนับล้านปี

ที่เที่ยว ตลาดไท
สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดไท

ตลาดไท

Rating : 7/10

ตลาดไท เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจ.ปทุมธานี เป็นตลาดกลางสินค้าการเกษตรแห่งประเทศไทย ศูนย์กลางสินค้าการเกษตร และอุตสาหกรรม การเกษตร ครบวงจร เพื่อภาคการเกษตรกรรมไทย ยิ่งใหญ่ ทันสมัย ก้าวไกลไปสู่ความเป็นหนึ่ง บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่

ท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
สถานที่ท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

Rating : 8.5/10

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นสถานที่รำลึกถึงทหารของชาติซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันในนาม "อนุสรณ์สถานแห่งชาติ" สถานที่ซึ่งบรรจุอัฐิของเหล่าวีรชนไทยที่เสียสละ ชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย

สถานที่ท่องเที่ยว วัดสิงห์
สถานที่ท่องเที่ยว วัดสิงห์

วัดสิงห์

Rating : 7.5/10

วัดสิงห์ เป็นวัดที่น่าสนใจ เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งยังปรากฏเจดีย์โบสถ์ วิหารเก่าแก่ ควรค่าแก่การศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี พระพุทธรูปสำคัญของวัดคือ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย สมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อเพชร)

ที่เที่ยว วัดหงษ์ปทุมาวาส
สถานที่ท่องเที่ยว วัดหงษ์ปทุมาวาส

วัดหงษ์ปทุมาวาส

Rating : 7.5/10

วัดหงษ์ปทุมาวาส เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจ.ปทุมธานี เป็นวัดที่สร้างโดยชาวมอญที่อพยพหนีพม่ามาไทยในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี มีสัญลักษณ์ของวัดมอญคือ เสาหงส์ ซึ่งบนยอดเสาเป็นตัวหงส์หมายถึง เมืองหงสาวดี เมืองหลวงของชาวมอญ

สถานที่เที่ยว วัดไผ่ล้อม ปทุมธานี
สถานที่ท่องเที่ยว วัดไผ่ล้อม ปทุมธานี

วัดไผ่ล้อม ปทุมธานี

Rating : 7/10

วัดไผ่ล้อม เป็นแหล่งดูนกปากห่างที่ได้รับความสนใจทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศเป็นอันมาก และได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งรวมพื้นที่ของวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม ในเนื้อที่ 74 ไร่

Thailand hotels Thailand hotels