เที่ยววัดพระธาตุจอมมอญ ที่พักวัดพระธาตุจอมมอญ สถานที่ท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมมอญแผนที่วัดพระธาตุจอมมอญ

เที่ยววัดพระธาตุจอมมอญ ที่พักวัดพระธาตุจอมมอญ สถานที่ท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมมอญแผนที่วัดพระธาตุจอมมอญ
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
บ้านกุงแกง เดอ ปาย รีสอร์ท
บ้านกุงแกง เดอ ปาย รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทเปิดใหม่ ท่ามกลางความงดงามของขุนเขา ท้องทุ ...
บ้านตะวัน เกสท์เฮ้าส์
บ้านตะวัน เกสท์เฮ้าส์ ตั้งอยู่ในใจกลางของ ตัวเมืองปาย ซึ่งห่างจากตัวเมืองอันน่า ...
มอนทิส รีสอร์ท
รีสอร์ทแห่งนี้เป็นความหรูหราท่ามกลางชนบทซึ่งเหมาะสำหรับวันหยุดสบาย ๆ ที่ไม่พลุกพ ...
ดิเอีย ปาย รีสอร์ท แอนด์ สปา
ดิเอีย ปาย รีสอร์ทแอนด์ สปา (TheOia Pai Resort And Spa) เป็นสถาปัตยกรรมแบบเมดิเต ...
เดอะ ซิลวาน่า ปาย
โรงแรมเดอะซิลวาน่า ปาย ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อนโรงแรม 3. ...
ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ
ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปกับเพื่อนหรือท่องเที่ยวแบบครอบ ...
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง สร้างประมาณปี พ.ศ. 2450 แต่เดิมนั้นมีชื่อว่า วัดหมากแกง เป็นวัดที ...
วัดจองสูง
วัดจองสูง ตั้งอยู่กลางเมืองแม่สะเรียง ติดกับวัดศรีบุญเรือน มีเพียงกำแพงกั้นแต่ก็ ...
วัดแสนทอง
วัดแสนทองเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณน่าจะได้ลองไปสักครั้ง ภายในวัดมีพระพ ...
Rating : 9/10
5762
 วัดพระธาตุจอมมอญ
 วัดพระธาตุจอมมอญ
 วัดพระธาตุจอมมอญ
 วัดพระธาตุจอมมอญ
 วัดพระธาตุจอมมอญ
 วัดพระธาตุจอมมอญ
วัดพระธาตุจอมมอญ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุจอมมอญเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ตั้งอยู่ในเขตบริเวณหมู่บ้านพะมอลอ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ทั้งหมด 16 ไร่

วัดพระธาตุจอมมอญ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุจอมมอญ ตั้งอยู่ในเขตบริเวณหมู่บ้านพะมอลอ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ทั้งหมด 16 ไร่

ไม่ปรากฏสร้างขึ้นเมื่อใด แต่หลักฐานค้นพบที่ กู่คำ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัย พระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ราชวงศ์มังราย โดยให้อุปราช เจ้าแสนคำ เป็นผู้สร้าง ประมาณ พ.ศ. 1935 อัฐิเจ้าแสนคำ ได้บรรจุไว้ที่กู่คำหรือกู่แสนคำ ตั้งอยู่บริเวณอุโบสถในปัจจุบันนี้ พ.ศ. 2143 ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้กอบกู้บ้านเมืองได้เกลี้ยกล่อมชาวไทย ไทยใหญ่ มอญ กะเหรี่ยง ละว้า จากพม่าเป็นสมัครพรรคพวกให้มาขึ้นกับไทย ประกอบกับกษัตริย์มอญได้หนีข้าศึกทางพม่านุ่งห่มขาวลี้ภัยพร้อมด้วยบริวาร มาตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้ จึงได้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุจอมมอญ กาลล่วงไปพระเจดีย์ได้ชำรุดทรุดโทรมเหลือแต่ซากปรักหักพังเป็นหลุมคล้ายปลักควาย ลุถึง พ.ศ. 2453 โดยการนำของตระกูลกะเหรี่ยง พ่อเฒ่าหม่อนจอนุ แม่หม่อนโยแฮ พิกุล สร้างครอบองค์เก่า ต่อมา พ.ศ. 2540 ทางวัดจึงได้สร้างครอบองค์เดิมให้ใหญ่และสูงขึ้น เดิมบรรจุพระบรมธาตุพระหนุ (ส่วนคาง) และพระอูรุงคธาตุ มีการบรรจุพระธาตุเพิ่มโดยคุณรัตนาภร จงจิตรนันท์ ผู้อันเชิญพระธาตุแก้วเสด็จมาที่ห้องพระแล้วนำมาถวาย บรรจุในเจดีย์นี้ด้วย 1000 องค์

ก่อนการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระธาตุจอมมอญจัดเป็นวัดร้างอยู่ในเขตป่ารกชัฏ มีสถานะเป็นเพียงสำนักสงฆ์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เมื่อชาวบ้านพะมอลอได้อารธนาพระภิกษุึมาจำพรรษาจากวัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่พระสุพรหมยานเถร (พรหมา พฺรหฺมจกฺโก) พระภิกษุที่มาจำพรรษาในครั้งนั้นมีด้วยกัน 2 รูป คือ พระอาจารย์สวัสดิ์ นริสฺสโร และ พระอาจารย์พิมล ชาตวีโร จากนั้นก็มีหลวงพ่อตาคำ สํวโร จากวัดน้ำจำ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มาสมทบ พระภิกษุทั้ง 3 รูปนี้ถือเป็นกำลังสำคัญในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุจอมมอญ

การร่วมแรงร่วมใจกันทั้งทางฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุจอมมอญ ทำให้เสนาสนะ ถาวรวัตถุ มีอยู่อย่างสัปปายะ พระอาจารย์สวัสดิ์ นริสฺสโร จึงได้ทำเรื่องไปยังกรมการศาสนาเพื่อยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมาย และกรมการศาสนาเห็นชอบได้ประกาศให้วัดพระธาตุจอมมอญขึ้นทะเบียนเป็นวัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 แต่งตั้งให้พระอธิการสวัสดิ์ นริสฺสโร เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 พร้อมกันนั้นทางวัดพระธาตุจอมมอญยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นอุทยานการศึกษา ในปีเดียวกัน คือ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

เกี่ยวกับชื่อวัด

ชาวอำเภอแม่สะเรียง เรียกขานชื่อวัดพระธาตุจอมมอญ ว่า วัดจอมมอญ และเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดพะมอลอ ตามชื่อหมู่บ้าน หลักฐานอะไรที่ทำให้เรียกชื่อวัดว่า วัดจอมมอญ เหตุเพราะศิลปะภายในวัดแทบจะไม่มีร่องรอยของศิลปะมอญอยู่เลย และบริเวณวัดก็เป็นชุมชนของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง จึงอนุมานว่า สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้กอบกู้บ้านเมืองได้เกลี้ยกล่อมชาวไทย ไทยใหญ่ มอญ กะเหรี่ยง ละว้า จากพม่าเป็นสมัครพรรคพวกให้มาขึ้นกับไทย ประกอบกับกษัตริย์มอญได้หนีข้าศึกทางพม่านุ่งห่มขาวลี้ภัยพร้อมด้วยบริวาร มาตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้ จึงได้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุจอมมอญ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึง กาลต่อมาวัดจอมมอญถูกทิ้งให้ร้างเป็นป่ารกชัฏ จนมาถึงการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้งทางวัดจึงมีการทำเรื่องถึงกรมการ ศาสนายกวัดร้างขึ้นทะเบีัยนเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมาย แล้วมีการเปลี่ยนชื่อวัด โดยการเพิ่มคำว่า “พระธาตุ” จาก วัดจอมมอญ เป็น “วัดพระธาตุจอมมอญ” (หลักฐานการเปลี่ยนชื่อวัด)

ศิลปะภายในวัด

สิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุในวัดพระธาตุจอมมอญ เป็นศิลปะแบบผสมผสานจีน ไทย ล้านนา สิ่งที่อยู่คู่วัดมาแต่เดิมเห็นจะมีแต่พระเจดีย์ พระเจดีย์เองถูกบูรณะให้ครอบองค์เก่าไว้อีกชั้นหนึ่ง จึงทำให้ไม่ได้เห็นองค์เจดีย์เดิม

ถึงแม้ว่า วัดพระธาตุจอมมอญ จะมีคำลงท้ายด้วยคำว่า “มอญ” แต่ศิลปะที่ปรากฏภายในวัด กลับไม่ปรากฏศิลปะมอญเลย ด้วยว่าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดในสมัยพระอาจารย์สวัสดิ์ นริสฺสโร ผู้เป็นกำลังอุปถัมภ์ในการหาทุนทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นญาติโยมคนไทยเชื้อสายจีน จึงทำให้สิ่งปลูกสร้างได้รับอิทธิพลศิลปะจีน เช่น วิหารพระอวโลกิเตศวร พระสังกัจจายน์ ผสมด้วยศิลปะล้านนา เช่น พระอุโบสถ หอพระไตรปิฎก

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2024 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.