เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.AngThong แผนที่

เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.AngThong แผนที่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Rating : 6/10
3688
วัดมธุรสติยาราม จังหวัดAngThong

วัดมธุรสติยาราม มีพระอุโบสถเจดีย์และวิหารที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณกำแพงแก้วเดียวกัน โดยวางจัดกลุ่มได้เหมาะสม มีรูปทรงที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายชัดเจน พระอุโบสถลักษณะอาคารเป็นรูปโค้งสำเภาก่ออิฐถือปูน กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร

วัดมธุรสติยาราม จังหวัดอ่างทอง

วัดมธุรสติยาราม เดิมชื่อวัดกุฏิ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำประคำทอง ซึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเก่ามาแต่โบราณจึงสันนิษฐานว่าวัดนี้น่าจะสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งมีหลักฐานสำคัญหลงเหลือให้เห็นอยู่ กำแพงแก้ว พระอุโบสถเจดีย์และวิหารที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณกำแพงแก้วเดียวกัน โดยวางจัดกลุ่มได้เหมาะสม มีรูปทรงที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายชัดเจน พระอุโบสถลักษณะอาคารเป็นรูปโค้งสำเภาก่ออิฐถือปูน กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หลังคาสูง 6 เมตร มุงด้วยกระเบื้องดินเผา

สิ่งที่เป็นศิลปะชั้นเยี่ยมของพระอุโบสถ ได้แก่ “หน้าบัน” ทางด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถ ซึ่งคล้ายหน้าบันวัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นหน้าบันไม้แกะสลักลายอย่างวิจิตรพิสดาร เป็นลายดอกบัวอยู่กลางก้านขดปลายลายเป็นช่องห่างโต แปลกตรงที่ลายดอกบัวมีลักษณะคล้ายจะเป็นเทพพนมอยู่ยอดดอกบัว หน้าบันพระอุโบสถด้านหน้ามีการชำรุดแต่ก็ยังพอจะมองเห็นภาพออก ส่วนหน้าบันด้านหลังยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากรอบพระอุโบสถจะมีใบเสมาคู่ ซึ่งแสดงการถึงการเป็นวัดหลวงในอดีต ใบเสมาคู่นั้นจำหลักด้วยหินทรายแดง มีผู้สันนิษฐานว่าเป็นแบบสมัยสมเด็จพระนารายณ์

การเดินทางไปวัดมธุรสติยาราม วัดมธุรสติยาราม ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย เลยสี่แยกสายเอเชียเข้าอ่างทองไปประมาณ 300 เมตร เลี้ยวขวาเข้าปั๊มน้ำมันเข้าไปประมาณ 30 เมตร

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2024 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.