เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.AngThong แผนที่

เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.AngThong แผนที่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Rating : 6.5/10
5125
วัดวิเศษชัยชาญ จังหวัดAngThong

วัดวิเศษชัยชาญ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองวิเศษชัยชาญมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันเหลือหลักฐานเพียงเจดีย์เท่านั้น มีพระอุโบสถซึ่งภายในมีวิจิตรกรรมฝาผนัง ที่เขียนขึ้นในสมัยเดียวกัน เป็นภาพพุทธประวัติและภาพข้าศึกที่เป็นฝรั่งเข้ามา

วัดวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วัดวิเศษชัยชาญ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองวิเศษชัยชาญมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันเหลือหลักฐานเพียงเจดีย์เท่านั้นสิ่งปลูกสร้างนอกเหนือจากนั้นได้สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ อาทิ เช่น พระอุโบสถซึ่งภายในมีวิจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นในสมัยเดียวกัน เป็นภาพพุทธประวัติและภาพข้าศึกที่เป็นฝรั่งเข้ามา ภาพทั้งหมดเขียนแบบแรงเงาโดยนายปุ๋ย พุ่มรักษา ช่างในเมืองหลวง ส่วนด้านข้างพระอุโบสถมีมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง

วัดวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่เลขที่ 100 บ้านท่าสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 52 ไร่ 1 งาน อาณาเขต ทิศเหนือยาว 500 เมตร ติดต่อกับที่ราชพัสดุ ทิศใต้ยาว 1,000 เมตร ติดต่อกับหมู่บ้านเรือนของประชาชน ทิศตะวันออกยาว 1,500 เมตร ติดต่อกับหมู่บ้านเรือนของประชาชน ทิศตะวันตกยาว 1,500 เมตร ติดต่อกับแม่น้ำน้อย

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำน้อย จึงมักถูกน้ำท่วมในฤดูฝน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง 14 เมตร ยาว 19 เมตร สร้าง พ.ศ. 2474 มีภาพจิตรกรรมที่ฝาผนังภายใน ศาลาการเปรียญกว้าง 15 เมตร ยาว 29 เมตร สร้าง พ.ศ. 2472 กุฎีสงฆ์จำนวน 10 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ และมีอนุสาวรีย์วีรบุรุษ แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ คือ นายดอก และนายทองแก้ว อยู่ด้านหน้าวัด

วัดวิเศษชัยชาญ สร้างขึ้นเป็นวัดมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2390 เดิมมีนามว่า “วัดท่าสุวรรณ” ได้เปลี่ยนเป็น “วัดวิเศษชัยชาญ” วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2499 แต่ภายหลังได้เขียนคำว่า “ไชย” มาเป็น “ชัย” ให้สอดคล้องตรงกับชื่ออำเภอ และอักขรวิธีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2472 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นของทางราชการ เกี่ยวกับการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา มีห้องสมุด และมูลนิธิสาธารณกุศลตั้งอยู่ที่วัดนี้ด้วย

เจ้าอาวาสที่ผ่านมามีทั้งหมดถึง 14 รูป สำหรับรูปสุดท้าย คือ พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ วัดวิเศษชัยชาญ มีพระภิกษุจำพรรษา 20 รูป สามเณร 1 รูป ศิษย์วัด 20 คน

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2024 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.