เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.MaeHongSon แผนที่

เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.MaeHongSon แผนที่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Rating : 10/10
8579
 อุทยานแห่งชาติแม่เงา
 อุทยานแห่งชาติแม่เงา
 อุทยานแห่งชาติแม่เงา
 อุทยานแห่งชาติแม่เงา
 อุทยานแห่งชาติแม่เงา
 อุทยานแห่งชาติแม่เงา
 อุทยานแห่งชาติแม่เงา
 อุทยานแห่งชาติแม่เงา
 อุทยานแห่งชาติแม่เงา
อุทยานแห่งชาติแม่เงา จังหวัดMaeHongSon

อุทยานแห่งชาติแม่เงาเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวไม่ขาดสาย ตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ มีพื้นที่โดยประมาณ 257,650 ไร่ หรือ 412.24 ตารางกิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติแม่เงา สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อุทยานแห่งชาติแม่เงา ตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ มีพื้นที่โดยประมาณ 257,650 ไร่ หรือ 412.24 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ จด น้ำแม่ริด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ จด น้ำแม่โขง ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก จด ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก จด น้ำแม่ยวม ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่เที่ยวในอุทยานแห่งชาติแม่เงา แม่ฮ่องสอน

สายน้ำเงา เป็นแม่น้ำสายสำคัญของพื้นที่นี้เหตุที่ว่าแม่เงา เนื่องจากน้ำที่มีความใสมากจนแลเห็นเงาในน้ำได้ ลักษณะของลำน้ำจะมีความคดเคี้ยวไปตามเกาะแก่งต่าง ๆ ในฤดูฝนกระแสน้ำจะเชี่ยวมาก ในฤดูแล้งจะเหมาะแก่การล่องแพชมธรรมชาติ เพราะสองฝั่งของลำน้ำจะมีต้นไม้ พันธุ์ไม้ออกดอกให้เห็น เช่น ต้นอินทนิล ซึ่งอยู่ริมน้ำจำนวนมาก

ป่าสักธรรมชาติ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา พบว่า มีไม้สักที่เกิดตามธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งป่าสักในสภาพนี้นับวันจะหาดูได้ยากขึ้น นอกจากไม้สักแล้วยังมีพันธุ์ไม้อื่น ๆ โดยเฉพาะไม้พื้นล่างที่มีลักษณะแปลก ๆ อีกมากมาย จึงเหมาะที่จะจัดให้เป็นที่เดินป่า เพื่อศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัยอย่างดีต่อไป

ถ้ำปลา มีลักษณะเช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-ผาเสื่อ อยู่ใกล้กับแม่น้ำเงาทางเหนือของหมู่บ้านอุมโล๊ะ ปัจจุบันเป็นจุดที่ตั้งของบ้านสบแม่แพภายในถ้ำจะมีปลาอยู่จำนวนมาก เพราะชาวบ้านเชื่อว่าปลานี้เป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ หากใครนำมารับประทานจะพบภัยพิบัติ

น้ำตกโอโละโกร เกิดจากลำห้วยโอโละโกร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ เป็นน้ำตกที่สูงใหญ่สวยงามมาก มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เมตร มีน้ำตกตลอดปีแสดงให้เห็นสภาพป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ แต่ยังไม่มีเส้นทางคมนาคมที่จะเข้าไปถึงน้ำตกแห่งนี้ นอกจากเดินเท้าใช้เวลาในการเดินทางไป-กลับ รวม 2 คืน 3 วัน โดยระหว่างทางจะต้องมีการพักค้างแรมที่บ้านชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง 1 คืน จากนั้นออกเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงถึงน้ำตก เวลากลับจะพักค้างคืนบ้านชาวเขาอีก 1 คืน เดินทางกลับ

จุดชมวิวทะเลหมอก ยอดดอยปุยหลวง สถานที่อยู่บนสันเขาดอยปุยหลวง ปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางคมเข้าไปถึง นอกจากการเดินเท้าใช้เวลาไป-กลับ รวม 2 วัน จุดชมวิวทิวทัศน์แห่งนี้มีความสูงระดับ 1,600-1,700 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สันดอยจะทอดยาวตลอดแนวไปจนถึงเขตอำเภออมก๋อย ในฤดูหนาวจะมองเห็นคลื่นทะเลหมอกอย่างสวยงาม สภาพภูมิอากาศจะหนาวเย็นและคลื่นลมตลอดปี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่าแบบผจญภัยและกางเต็นท์พักแรม

จุดชมวิว ยอดดอยปุย สำหรับ จุดชมวิว มีความสูงระดับ 1,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ไปได้ไกลถึงพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยเฉพาะฤดูหนาวจะมองเห็นคลื่นทะเลหมอกอย่างสวยงาม สภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและคลื่นลมตลอดปี

น้ำตกแม่วะหลวง เกิดจากลำห้วยแม่วะอยู่ที่บ้านแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ เป็นน้ำตกที่สวยงาม ความสูงประมาณ 35 เมตร ลดหลั่นกันลงไปหลายชั้น สำหรับเส้นทางเดินเท้า จะเริ่มเดินทางจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงาขึ้นสู่น้ำตก ระหว่างการเดินทางจะแวะชมพันธุ์ไม้ป่าต่าง ๆ หรือส่องนกพันธุ์แปลก ๆ ก็ได้

น้ำตกแม่แจ เกิดจากลำห้วยแม่ลาคีไหลลงสู่แม่น้ำเงา อยู่ในบริเวณบ้านแม่ลาคี เดินทางจากริมถนนสายแม่สอด-แม่สะเรียง เข้าจุดน้ำตกประมาณ 1 กิโลเมตร

น้ำตกแม่ลออ เกิดจากลำห้วยแม่ลออไหลลงสู่น้ำเงา ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางสายอำเภอแม่สอด-แม่สะเรียง เป็นน้ำตกที่สวยงาม เส้นทางเดินเท้าเข้าไปประมาณ 400 เมตร

ถ้ำแม่อมกิ จุดที่ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านแม่อมกิ ลักษณะเป็นถ้ำน้ำลอดไหลออกมาสู่ปากถ้ำ สภาพภายใน ถ้ำยังมีหินงอก หินย้อยที่สวยงามมาก

น้ำตกบูรณประภา เกิดจากลำห้วยทีเปอโกร อยู่ใกล้เส้นทางสายอำเภอแม่สอด-แม่สะเรียง บ้านแม่เหว่ยโพคี เส้นทางเดินเท้าเข้าไปประมาณ 500 เมตร

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแม่เงา แม่ฮ่องสอน

การเดินทาง เริ่มจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปตาม ทางหลวงหมายเลข 108 ถึงอำเภอแม่สะเรียงแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 105 ถึงอำเภอสบเมย ระยะทาง 25 กิโลเมตร เดินทางต่อไปอีก 15 กิโลเมตรถึงบ้านแม่เงา แยกซ้ายไปตามถนนชั่วคราว (รถยนต์วิ่งได้เฉพาะหน้าแล้ง) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา ในฤดูฝนสามารถเดินทางโดยเรือยนต์จากอุทยาน วันเปิดทำการ: ทุกวัน / เวลาเปิดทำการ : 08.00 – 16.30

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2024 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.