เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.MaeHongSon แผนที่

เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.MaeHongSon แผนที่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Rating : 7/10
6480
 พระตำหนักปางตอง
 พระตำหนักปางตอง
 พระตำหนักปางตอง
 พระตำหนักปางตอง
 พระตำหนักปางตอง
พระตำหนักปางตอง จังหวัดMaeHongSon

พระตำหนักปางตอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตตำบลหมอกจำแป๋ สามารถเดินทางไปโดยใช้เส้นทางเดียวกับทางเข้าวนอุทยานผาเสื่อต่อไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ตัวเรือนประทับแรมตั้งอยู่บนยอดเขาสูงที่บ้านปางตอง

สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระตำหนักปางตอง

พระตำหนักปางตอง แม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตตำบลหมอกจำแป๋ สามารถเดินทางไปโดยใช้เส้นทางเดียวกับทางเข้าวนอุทยานผาเสื่อต่อไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ตัวเรือนประทับแรมตั้งอยู่บนยอดเขาสูงที่บ้านปางตอง ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงปางตอง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. บริเวณพระตำหนักมีแปลงสาธิตการปลูกดอกไม้ไทย และต่างประเทศ ปลูกผลไม้และการเลี้ยงสัตว์ เช่น แกะ ไก่ฟ้า ในฤดูหนาวจะมีบรรยากาศหมอกยามเช้าที่บริเวณทะเลสาบ(อุ๋ง) ที่สวยงาม

ข้อมูลเพิ่มเติม พระตำหนักปางตอง แม่ฮ่องสอน

เป็นเรือนประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ ในโอกาสที่เสร็จมาทรงงานทางภาคเหนือในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลักษณะเป็นเรือนประทับแรมสร้างขึ้นอย่างง่าย อยู่ในพื้นที่ของโครงการพัฒนาที่สูงปางตอง บริเวณโดยรอบพระตำหนักทีวิวทิวทัศน์ที่งดงาม มีแปลงปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ผลัดเปลี่ยนกันออกดอกสวยงามตลอดทั้งปี มีพื้นที่ทดลองเลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ราษฎรในโครงการ การเดินทางไปพระตำหนักปางตอง ให้ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่จะไปปางอุ๋งและบ้านรักไทย โดยก่อนถึงบ้านนาป่าแปกจะมีป้ายบอกทางไปยังพระตำหนักอย่างชัดเจน สภาพทางส่วนใหญ่ขึ้นเขาสูงชัน

โครงการสวนป่าในพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ตั้งอยู่ที่บ้านรวมไทย เดินทางโดยผ่านทางเข้าพระตำหนักปางตอง ผ่านบ้านนาป่าแปก และบ้านห้วยมะเขือส้ม เป็นสถานที่ที่มีบริเวณที่สวยงามจนได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แดนสามหมอก” มีทิวสนเรียงราย ผืนน้ำกว้างใหญ่ และโอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม เดิมบริเวณนี้เป็นสถานที่ทำไร่ฝิ่นของชาวเขา มีการปลูกพรรณพืช ดอกไม้หลากสีสัน และสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ในด้านอาหารและแพทย์แผนไทย ซึ่งมีความกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศบนที่สูงและอากาศเย็น พร้อมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่นซึ่งกำลังจะสูญพันธ์อย่างเขียดแลว

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2024 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.