เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.MaeHongSon แผนที่

เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.MaeHongSon แผนที่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Rating : 6/10
5097
 วัดจองคํา
 วัดจองคํา
 วัดจองคํา
 วัดจองคํา
 วัดจองคํา
 วัดจองคํา
วัดจองคํา จังหวัดMaeHongSon

วัดจองคํา เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณน่าจะได้ลองไปสักครั้ง วัดจองคำ หรือพระอารามหลวงวัดจองคำ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2340 เป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นวัดเก่าแก่ สร้างตามแบบอย่างศิลปไทยใหญ่ สิ่งที่โดดเด่นหลังคาทรงประสาท 9 ชั้น

เที่ยวแม่ฮ่องสอน วัดจองคํา

วัดจองคำ หรือพระอารามหลวงวัดจองคำ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2340 เป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นวัดเก่าแก่ สร้างตามแบบอย่าง ศิลปไทยใหญ่ สิ่งที่โดดเด่นหลังคาทรงประสาท 9 ชั้น และมีศาสนสถานที่สำคัญคือ วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอน สร้างเมื่อ พ.ศ.2477 โดยช่างชาวพม่า

ในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระประธาน มีขนาดหน้าตักกว้าง 4.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า และมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึ่งจำลองมาจากพระศรีศากยมุนีที่วิหารวัดสุทัศน์ เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำ เนื่องจากเสาวัดประดับ ด้วยทองคำเปลว

วัดจองคำ ตั้งอยู่ข้างหนองน้ำ ซึ่งชาวแม่ฮ่องสอนเรียกว่า "หนองจองคำ" เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่

ประวัติของเจดีย์ ชาวไทยใหญ่เรียกว่า "กองมู" เจดีย์มีลักษณะคล้ายมณีทบ โดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่รูปทรงจุฬามณี ความสูง 32 ศอก ฐานสี่เหลี่ยมมีมุข 4 ด้าน พร้อมสิงห์ด้านละหนึ่งตัว ประดิษฐานพระพุทธรูป นั่งด้านละหนึ่งองค์ และเริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2456 สร้างแล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม พ.ศ.2458 สร้างขึ้นโดยศรัทธาขุนเพียร (พ่อเลี้ยงจองนุ) พิรุญกิจและแม่จองเฮือนคหบดี ชาวแม่ฮ่องสอน และในองค์พระเจดีย์ ได้บรรจุพระบรมสาลีริกธาตุไว้ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่มานมัสการองค์พระเจดีย์

สำหรับวิหารนั้นก็จะมีหลวงพ่อโตนะครับ ซึ่งมีประวัติบอกเล่าว่า วิหารหลวงพ่อโตสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2475 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2479 โดยพระอูหน่าก๊ะเป็นประธาน ลุงจองคำส่วยฝั้นอุตตะมะ คหบดีชาวแม่ฮ่องสอน เป็นศรัทธาในการก่อสร้างแบบๆละ 12 ศอก หลังคามุงสังกะสี ศิลปะแบบไทยใหญ่ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อโต หน้าตักกว้าง 5.8 เมตร สูง 5.6 เมตร พระวิหารสร้างโดย ฝีมือนายช่าง สล่าโพอ่อง พระพุทธรูปหลวงพ่อโต ฝีมือโดยช่างสล่าโพโต่ง เดชะโกเมนต์ สถานที่ก่อสร้างเดิม เป็นที่ก่อสร้างองค์พระเจดีย์ ซึ่งได้สร้างขึ้นคู่กับวัดเดิม องค์พระเจดีย์ได้ชำรุดทรุดโทรม ต่อมาพระอูหน่าก๊ะได้ทำพิธีกรรมบวงสรวงขอรื้อถอนและสร้างพระวิหาร พร้อมกับสร้าง พระพุทธ รูปหลวงพ่อโตถวาย จึงได้ทำการสร้างสำเร็จดังที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ สถานที่สร้างหลวงพ่อโต นับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ ของเมืองแม่ฮ่องสอนอีกแห่งหนึ่ง

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2024 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.